Meniul paginii
Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Blazonul şi Drapelul raionului Criuleni
Blazonul şi Drapelul raionului Criuleni

Stema raionului Criuleni. Scut roşu de tip antic: triunghiular cu vîrful în ogivă. În centrul scutului - un foişor de argint, care reprezintă o cunună stilizată de hogeac, lucrat din piatră tăiată. În partea de jos un brîu undat format dintr-o şuviţă albastră lată şi două şuviţe înguste albe.
Scutul este timbrat de o coroană de aur deschisă cu trei fleuroane vizibile şi două perle intercalate, denumită convenţional coroană raională.

 

Blazonul Raionului Criuleni

Drapelul raionului Criuleni. Drapelul raionului Criuleni reprezintă o pînză dreptunghiulară 2x3, împărţită în două cîmpuri egale dispuse vertical, roşu şi alb, traversate în partea de jos de un brîu albastru undat format dintr-o şuviţă lată şi 2 înguste. În cîmpul roşu şuviţele înguste sunt albe. În partea superioară a cîmpului roşu este plasată - o cunună albă silizată de hogeac lucrat din piatră tăiată.
Drapelul raionului Criuleni a fost elaborat în baza stemei raionului şi preia asupra sa toate semnificaţiile ei.

 Drapelul Raionului Criuleni

Simbolica Stemei şi Drapelului. La elaborarea Stemei raionului Criuleni s-a avut în vedere situaţia geografică a raionului, marcată prin faptul că teritoriul lui îmbrăţişează pe o lungime de 70 km marea meandră (curbură) a fluviului Nistru, este traversat de 2 din cei mai importanţi afluenţi - Răut şi Ichel.
Subsolul teritoriului este constituit dintr-un recif compact de calcar fosil cu frecvente ieşiri la suprafaţă. Milenii la rînd natura a săpat în acest masiv labirinturile şi sălile subterane ale Peşterii Surprizelor, descoperită de speleologi la mijlocul secolului trecut, dar care îşi aşteaptă exploratorii.

Piatra dură, precum şi calcarul se dobîndesc mai în toate localităţile şi se utilizează în construcţii. În multe localităţi (Paşcani, Hruşova, Hîrtopul Mare, Maşcăuţi) funcţionează mine în care se taie şi se dobîndesc blocuri de piatră albă. Din calcar tăiat se confecţionează elemente de arhitectură tradiţională moldovenească - coloane, capiteluri, cornişe, garduri, balustrade, hogeacuri, care mai persistă, mai ales în satele din văile stîncoase ale Răutului şi Ichelului. Sunt frecvente toponimele Pietriş, Pietrărie. De la aceste noţiuni provin denumirile satelor Ciopleni, Hrîşova (hrîs - pietriş alunecător), Chetroasa.

Mai recent (anii 2005-2006) cu participarea unor artişti plastici şi meşteri populari la Criuleni şi Hruşova au fost convocate tabere de sculptură. În cadrul lor maeştrii Tudor Cataragă, Octavian Romanescu, Grigore Băţ, Ioan Grecu, Veceaslav Zaiţev şi alţii au transformat blocuri de piatră în adevarate opere de artă, instalîndu-le în parcurile şi scuarurile din centrul raional şi în crîngul de la popasul turistic „Fîntîna cu apă rece" din lunca rîului Ichel (s. Hruşova). Iar la început de toamnă 2008,
la intrarea în or. Criuleni dinspre Chişinău cioplitorii de piatră, cu susţinerea agenţilor economici, în special a omului de afaceri dlui Valeriu Răciulă, multor criuleneni, au înălţat compoziţia sculpturala „Sf. Arhanghel Mihail - ocrotitorul or. Criuleni".

Culoarea roşie a scutului stemei este tradiţională pentru heraldica moldovenească. Ea simbolizează curaj, dîrzenie, dragoste de Patrie, mărinimie, bravură, eroism. În cazul nostru specifică sacrificiul adus de locuitorii străvechilor sate răzeşeşti de pe malul rîurilor Nistru, Răut şi Ichel, care pe parcursul multor secole au fost străjeri la hotarele de est ale Ţării Moldovei.
Foişorul de argint, care reprezintă o cunună stilizată de hogeac lucrat din piatră tăiată, simbolizează zăcămîntul de bază din teritoriu - piatra, cît şi ocupaţia băştinaşilor care dobîndeau, tăiau şi lucrau artistic acestă piatră, precum şi căminul familial tradiţional - casa ţăranului răzeş şi bun gospodar.
Brîul undat format dintr-o şuviţă albastră lată şi 2 şuviţe înguste albe semnifică fluviul Nistru şi afluenţii lui - Răut şi Ichel, care intră în teritoriul raionului parcurgînd adînci şi pitoreşti canioane formate din stînci de calcar alb.

Argintul (albul) foişorului şi şuviţelor înguste simbolizează puritate spirituală, curăţenie şi înţelepciune.
Culoarea albastră a şuviţei late este apa Nistrului şi profunzimea cerului.
Culorile - roşu, albastru, alb - sunt tradiţionale în arhitectura rurală din teritoriul raionului Criuleni.
Coroana raională care timbrează scutul arată poziţia ierarhică a acestei unităţi teritorial-administrative şi simbolizează autonomia locală a acestei formaţiuni legiferată prin art.109 al Constituţiei Republicii Moldova.


Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Blazonul şi Drapelul raionului Criuleni
Ultimele noutăţi
23.03.2023
Vizită de lucru
Recomandări

Utile