Meniul paginii
Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Personalități marcante
Personalități marcante

 

                                                            Domeniile și nominanții la titlul „Omul Anului 2022”

-          dlui Pavel ROȘCA, primarul com. Hrușova, categoria ,,Administrare publică”, pentru muncă perseverentă, și aportul personal la edificarea și amenajarea multiplelor obiective sociale, implementarea proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității.

-           dnei Tatiana CANȚÂR, secretară a Consiliului local or. Criuleni, categoria ,,Administrare publică”, pentru activitate prodigioasă, ireproșabilă în cadrul autorității publice locale și contribuție proprie la prestarea serviciilor de calitate în comunitate.

-           dnei Elena FRUNZA, profesoară de informatică, Liceul Teoretic „ Mihai Stratulat” Boșcana, categoria „Educație”, pentru capacități profesionale și potențial creativ deosebit, performanțe  excelente la concursurile naționale;

-           dnei Elena BĂTRÎNCEA, părinte educatoare, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Consiliul raional Criuleni, categoria „Asistență socială”, pentru munca conștiincioasă în domeniul asistenței sociale a populației, contribuție substanțială în prestarea serviciilor sociale.

-           dnei  Iulia COTELEANEȚ, directoare, S.R.L. „CarnProdLux”, s. Cimișeni, categoria „Antreprenoriat”, pentru management de performanță, atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă.

-           dnei Maria GUZUN, asistent medical superior, Secția anestezie-reanimare, IMSP ,,Spitalul raional Criuleni”, categoria „Medicină și sănătate”, pentru activitate prodigioasă, fidelitate profesională abilități de organizare, cunoștințe privind aplicarea tehnicilor și tehnologiilor moderne de sănătate.

-           dnei Alla STAHI, medic de familie, OMF Slobozia Dușca al IMSP ,,Centrul de Sănătate Criuleni”, categoria „Medicină și sănătate”, pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în domeniul ocrotirii sănătății din raion.

-           dlui   Semion ZAMȘA, artist plastic, pictor, grafician, originar din satul Onițcani, categoria „Cultură”, pentru aportul adus în dezvoltarea culturii și creării maginii pozitive a raionului Criuleni.

-           dnei Ludmila FURDUI, economist, Direcția Educație, Consiliul raional Criuleni, categoria „Finanțe și Contabilitate”, pentru merite deosebite,  profesionalism, munca sârguincioasă, activitate ireproșabilă și contribuție la optimizarea și eficientizarea serviciului economico-financiar.

1.        Se decernează titlul ,,Cetățean de Onoare al raionului Criuleni”, următoarei persoane:

-           dlui Serghei CLEȘCENCO, antrenor , Selecționata Republicii Moldova la fotbal, în semn de profundă recunoștință și înaltă apreciere pentru activitatea sportivă remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea sportului, responsabilitate și profesionalism, promovarea imaginii raionului Criuleni la nivel național și internațional.
3.    Se decernează cu diplome de gratitudine următorele persoane:

-           dnei Valentina ILCA, directoare IET „Fluturaș”, com. Miclești, pentru management educațional eficient, realizarea cu succes a standardelor de calitate pentru învățământul preșcolar, implicare participativă în crearea și dezvoltarea condițiilor de desfășurare a procesului educațional în instituție.

dnei Diana ROTARI, profesoară de limba engleză, director adjunct pentru instruire  Gimanziul Răculești, pentru activitate rodnică și succese deosebite în domeniul educațional, profesionalism, responsabilitate, implicare activă, participare la activități extracurriculare și voluntariat.    

Domeniile și nominații la titlul „Omul Anului 2021

Agricultură -  Guzun Vera, director GȚ „Moara lui Ion Guzun”, pentru merite deosebite și obținerea rezultatelor înalte în sectorul agricol, precum și implementarea tehnologiilor moderne.

Economie – Grădinaru Sergiu, director SRL „NIVALI –PROD”, pentru management de performanță, atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă.

Investiții – Varzari Viorel, director SRL „MOLINART GRUP”, s. Măgdăcești, pentru management de performanță atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă.

Administrație Publică – Camenșcic Sergiu, primar de s.Rîșcova, pentru muncă perseverentă, și aportul personal la edificarea și amenajarea multiplelor obiective sociale, implementarea proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității.

Administrație Publică – Gorpasin Galina, secretar comuna Răculești, pentru activitate prodigioasă, ireproșabilă în cadrul autorității publice locale și contribuție proprie la prestarea serviciilor de calitate în comunitate.

Asistență Socială – Lina Botnari, părinte educator, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, munca conștiincioasă în domeniul asistenței sociale a populației, contribuție substanțială în prestarea serviciilor sociale.

Educație – Carțîn Angela, director IP Gimnaziul Ion Sîrbu, s. Mașcăuți, pentru management de performanță și aportul personal în  consolidarea bazei materiale și didactice a instituției educaționale.

Medicină – Cernov Eduard, medic, IMSP Spitalul raional Criuleni, pentru activitate prodigioasă, fidelitate profesională și realizări în domeniul ocrotirii sănătății din raion.

Medicină – Ogor Tatiana, medic de familie, IMSP Centrul de Sănătate Criuleni, pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în domeniul ocrotirii sănătății din raion.

Cultură – Sitișco Ruslan, conducător artistic, coreograf al ansamblului de muzică și dans popular „Țărăncuța”, pentru activitate prodigioasă, contribuție esențială  în conservarea  și promovarea patrimoniului cultural al raionului.

Protecția Civilă – Lungu Mihail , salvator, Unitatatea de salvatori și pompieri Criuleni, pentru curaj, onestitate, profesionalism și disciplină.

Sport – Baltean Iurie, antrenor de box, comuna Balțata, pentru succesele obținute în domeniul boxului la competițiile republicane și europene, promavarea imaginii raionului la nivel național și internațional.

Management și proiecte - Soltanici Eduard, director Centrul UNIT, pentru activitate prodigioasă și ireproșabilă, mamagement de performanță, implementarea politicilor de tineret în raionul Criuleni.

Ordinea publică – Bucățel Alina, Ofițer Superior de Sector a SSP al IP Criuleni, pentru profesionalism, și devotament în cadrul organelor afacerilor interne, muncă rezultativă în asigurarea ordinii de drept.

 

                                                                   Nominanții la titlul „Cetățeni de onoare” 2021

Volcinschi Andrei, director SRL Porco Bello, pentru deosebita contribuție la promovarea imaginii raionului Criuleni pe plan național, mondial și european.

Spivacenco Anatolie, director, Institutul de Fitotehnie Porumbenipentru contribuție la promovarea imaginii raionului Criuleni pe plan național și internațional.

Soltanici Vladimir, șef adjunct, Direcția Educație, management de performanță, pentru aportul personal adus la promovarea reformei școlare și la dezvoltarea sistemului educațional din raion, promovarea imaginii raionului la nivel național.


„Omul Anului 2020” din raionul Criuleni.

 

-      dlui Mihail SCLIFOS, primarul or. Criuleni, categoria ,,Administrare publică”, pentru muncă perseverentă și aportul personal  la edificarea și amenajarea multiplelor obiective sociale, implementarea proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii orașului;

 • dnei Aurelia MORĂRESCU, secretarul Consiliului local Mașcăuți, categoria ,,Administrare publică”, pentru activitate prodigioasă și ireproșabilă în cadrul autorității publice locale, contribuție personală la prestarea serviciilor publice de calitate în comunitate;
 • dnei Mariana COTOMAN, director, Liceul Teoretic Mălăiești, categoria „Educație”, pentru management de performanță, poziție activă în promovarea reformei școlare și aportul personal în consolidarea bazei materiale și didactice a instituției educaționale;
 • dnei Liliana LUCHIAN, asistent social în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Consiliul raional Criuleni, categoria „Asistență socială”, pentru munca conștiincioasă în domeniul asistenței sociale a populației, contribuție substanțială în prestarea serviciilor sociale, merite în socializarea și reabilitarea familiilor și persoanelor aflate în situații de dificultate;
 • dlui Maxim CAZACU, director, S.R.L. „Porco Bello” s. Cimișeni, categoria „Agricultură”, pentru muncă prodigioasă cu devotament și dăruire de sine în asigurarea securității alimentare a țării, dezvoltarea sectorului zootehnic și contribuție majoră în promovarea imaginii raionului Criuleni la nivel național și internațional;
 • dlui Victor EFROS, administrator,  S.R.L. „Glia-Vito”, s. Pașcani, categoria „Agricultură”, pentru muncă prodigioasă cu devotament și dăruire de sine în promovarea și dezvoltarea sectorului agricol la nivel local și național, precum și contribuția esențială în promovarea imaginii raionului Criuleni la talie națională și internațională;
 • dlui Eugeniu BUTUCEA, administrator, S.R.L. „Salubris Grup”, s. Porumbeni, categoria „Investiții”, pentru capacități manageriale și aportul adus întru asigurarea de servicii moderne și performante de salubrizare a localităților raionului Criuleni, implicare în protejarea mediului prin implementarea de metode și mijloace inovative de organizare, monitorizare și optimizare a proceselor cu impact pe linie de mediu;
 • dlui Dumitru GORGAN, director, S.R.L. „Gorgan”, or. Criuleni, categoria „Economie”, pentru promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion, crearea locurilor de muncă și performanțe înalte în domeniul economic;
 • dnei Larisa STAHI, asistent medical superior, IMSP ,,Spitalul raional Criuleni”, categoria „Medicină și sănătate”, pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în  domeniul ocrotirii sănătății din raion;
 • dnei Tatiana NOVIȚCHI, medic de familie, IMSP ,,Centrul de Sănătate Criuleni”, categoria „Medicină și sănătate”, pentru muncă perseverentă, îndelungată în domeniu şi dăruire de sine în acordarea serviciilor medicale primare;
 • dnei Ana DIMITRIU, șef , Laboratorul Clinic Diagnostic, IMSP ,,Centrul de Sănătate Criuleni”, categoria „Medicină și sănătate”, pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în organizarea și desfășurarea procesului curativ, promovarea medicinei performante;
 • dlui Tudor IPATI, medic, Substația Asistență Medicală Urgentă Criuleni, categoria „Medicină și sănătate”, pentru muncă perseverentă și cu dăruire de sine, competență în domeniul medicinei și anume pentru operativitate în acordarea asistenței  medicale de urgență prespitalicească;
 • dnei Diana CIUTAC - MAXIM, director, Școala de Arte, satul Măgdăcești, categoria „Cultură”, pentru promovarea valorilor culturale naționale și locale, păstrarea obiceiurilor și tradițiilor neamului, prestații frumoase și de calitate în cadrul acțiunilor culturale raionale, republicane și internaționale, dar și ținute excelente în cadrul emisiunilor televizate pe parcursul anului 2020;
 • dlui Dumitru MIHAILEVICI, șef gardă al Unității salvatori și pompieri, Secția Situații Excepționale Criuleni, categoria „Protecție civilă”, pentru devotament, profesionalism și responsabilitate serviciului, abnegație și curaj în combaterea situațiilor excepționale întru asigurarea securității cetățenilor şi  localităților din raion;
 • dlui Andrei CEBAN, șef de sector, Sectorul de Poliție nr. 2 Bălăbănești, Inspectoratul de Poliție Criuleni, categoria „Ordine publică”, pentru devotament și înalt profesionalism serviciului în cadrul organelor afacerilor interne, muncă rezultativă în asigurarea ordinii de drept;
 • dnei Nadejda CANȚÎR, campioană mondială, kickboxing, s. Hîrtopul Mic, categoria „Sport”, pentru performanțe înalte în domeniul s și mondial, aportul personal în reparația și amenajarea unei săli de sport pentru copii în com. Hîrtopul Mare;
 • dlui Daniel EFROS, campion european, Maestru în Sport Taekwondo WT, Școala Sportivă Măgdăcești, categoria  ,,Junior”, pentru performanțe înalte în domeniul sportului la nivel  național și european și promovarea imaginii raionului Criuleni pe arena internațională

                      Se decernează titlul ,,Cetățean de Onoare al raionului Criuleni”, următoarelor persoane:

 

 • dnei Natalia CANGEA, meșter popular, președintele filialei Uniunii meșterilor populari din raionul Criuleni, pentru deosebită contribuție la promovarea valorilor culturale autohtone  la nivel local, național și internațional.
 • dlui Mihail RAPCEA, doctor habilitat în științe agricole, director-adjunct Marketing și transfer tehnologic al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, pentru dedicație activității științifice, pedagogice, organizatorice și civice în domeniul viticulturii, pomiculturii, horticulturii în general și promovarea imaginii raionului Criuleni la nivel național și internațional;

 

 

 

 

                                                              OMUL ANULUI 2019 AL RAIONULUI CRIULENI

 

 

 

 

 

CASIAN VITALIE, primarul  s. Dubăsarii –Vechi, categoria „Administrare  publică”, pentru succese remarcabile și profesionalism;

CHIRCU ION, conducător artistic „Șoimanii”, categoria  „Cultură”, pentru succese remarcabile și profesionalism;

BURCIU NADEJDA, director, Liceul Teoretic Cruglic, categoria  „Educație”, pentru succese remarcabile și profesionalism;

CLUS ALA, medic de familie, IMSP  „Centrul de Sănătate Criuleni”, categoria Medicină și Sănătate”, pentru succese remarcabile  de durată și profesionalism;

COTOMAN VALENTINA, lucrător social  com. Bălăbănești, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, categoria „Social”, pentru succese remarcabile și profesionalism;

MÎNZA ANDREEA-ANASTASIA, elevă în clasa XII-a, Liceul Teoretic Cruglic, categoria „junior”, pentru promovarea imaginii raionului Criuleni la nivelul național și internațional;

YIUNGHONG ZHANG, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, categoria  „Diplomație”, pentru succese și profesionalism în relațiile de parteneriat;

 

            CETĂȚEAN DE ONOARE AL RAIONULUI CRIULENI

VEACESLAV VATAMANIUC,  arhitect-șef al raionului Criuleni, pentru succese remarcabile și profesionalism, activitate profesională de durată pusă în slujba cetățenilor, dar și pentru promovarea imaginii raionului Criuleni la nivel național și internațional;

CHETRUȘCA VLADISLAV, conducător, „Your Story Interactive” SRL s. Dubăsarii Vechi, pentru management de performanțe și aportul adus la formarea părții de venituri a Bugetului Public Național.

 

 

 

 

 

OMUL ANULUI 2018

 

 • GÎRBEA VASILE, primar, com. Pașcani, categoria „Administrare publică”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • GONCEAR DUMITRU, secretar Consiliul local  Rîșcova, categoria  „Administrare publică”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • COJOCARU MIHAIL, conducător, S.R.L., „Agriest-Com”, categoria „Agricultură”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • ȚUȚUIANU IOAN, preot al bisericii cu hramul „Minunea Sf. Arhanghel Mihail”, or. Criuleni, categoria „Societate Civilă”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • BUZU GRIGORE, director, S.R.L., „Pădurea Haiducului” s.Ratuș, categoria „Mediul de afaceri”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • GORBAN AUREELIA, director, S.R.L. „ Aurus Prod”  s. Pașcani, categoria „Management”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • SAVCIUC ANA, învățătoare, Liceul Teoretic Măgdăcești, categoria  „Educație”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • GÎRLAN IURIE, profesor de educație muzicală, Gimnaziul „Ioan Sîrbu” Mășcăuți, categoria  „Educație”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • CROITOR NICOLAE, director, IMSP „Spitalul raional Criuleni”, categoria „Medicina și Sănătate”, pentru succese remarcabile și  profesionalism;
 • VERLAN ALIONA, medic de familie, Oficiul Medicilor de Familie, s. Ohrincea, categoria „Medicină și Familie”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • PISARENCO ELENA, specialist, Centrul raional de Cultură și Tineret „Grigore Sîrbu” or. Criuleni, categoria „Cultură”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • BURCA VALERI, șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, categoria „Social”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • CHIRILOV OLEG, șef de post, Sectorul de poliție nr, 4  Hîrtopul-Mare, categoria „Societate  Civilă, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • AGATIEV ALEXANDRU, pompier al Unității salvatori și pompieri, Secția Situații Excepționale Criuleni, categoria „Societate Civilă, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • STEGĂRESCU ANA-MARIA, absolventă a anului 32018, Liceul Teoretic „ Boris DÎNGA” Criuleni, categoria „Junior”, pentru obținerea celei mai înalte medii pe raion-9,50 la examenele de bacalaureat, sesiunea 2017-2018;
 • GERBOVEI JANA, interpretă, com. Bălăbănești, titlul onorific „Ambasador Cultural al raionului Criuleni 2018”, pentru obținerea Premiului Mare la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului-Concurs de Creație și Interpretare a Romanței „ Crizantema de argint”2018;

 

 • CETĂȚEAN DE ONOARE AL RAIONULUI CRIULENI

ALEXANDRU SOFIA, director, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie  „Chiril        Draganiuc” or. Chișinău, pentru întreaga sa activitate profesională, pusă în slujba cetățenilor, dar și pentru promovarea prestigiului raionului Criuleni în plan național și internațional;

 • MICU VASILE, academician, ex- director, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, pentru deosebită  contribuție la  promovarea imaginii raionului Criuleni pe plan național și internațional;
 • PELIN TEODOR, protopop de Criuleni, Paroh al bisericii cu hramul „SF.Arhagelul Mihail” s. Dubăsarii Vechi ,pentru deosebită contribuție la revigorarea vieții bisericești din circumscripție, organizarea multiplelor manifestații cultural-religioase, precum și a numeroaselor proiecte internaționale de caritate pe parcursul a mai multor ani.

 

 

OMUL ANULUI  2017

 • RACUL SVETLANA, primar, com. Boșcana, pentru muncă prodigioasă și aportul personal în consolidarea comunității locale, accesarea și implementarea proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității;
 • BARBURAS ELENA, secretar, Consiliul local, s. Dubăsarii Vechi, pentru activitate prodigioasă, ireproșabilă în cadrul autorității publice locale și contribuție personală la prestarea serviciilor publice de calitate în comunitate;
 • CÎRLIG OLEG, conducător, Societatea Comercială „Agroelios&Co”  S.R.L., pentru merite deosebite și rezultate înalte în activitatea profesională și dezvoltarea sectorului  agricol al Republicii Moldova;
 • BOTNARI ION, activist civic, pentru activitate civică de durată, parteneriat stabil și rezultativ cu administrația locală în administrația proiectelor de utilitate publică majoră;
 • NEGRU VEACISLAV, conducător, „Metal Supply” S.R.L., pentru menajament performant și aportul adus în bugetul raionului, precum și în implementarea tehnologiilor inovative care contribuie la sporirea productivității muncii;
 • VOLCINSCHI ANDREI, conducător, S.R.L. „ Porco Bello”, pentru management de performanță în domeniul agricol, promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion și creșterea locurilor de muncă;
 • CHIREV GALINA, director, Școala Primară, Criuleni, pentru management de performanță și aportul personal în consolidarea bazei materiale și didactice a instituției educaționale;
 • IAȚCO ELENA, asistent medical, IMSP „Spitalul raional Criuleni”, pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în domeniul ocrotirii sănătății;
 • SCLIFOS ELENA, director, Centrul Raional de Cultură și Tineret „Grigore Sîrbu”, or. Criuleni, pentru devotament față de profesie, activitate prodigioasă și îndelungată în domeniu, contribuție esențială în conservarea și promovarea patrimoniului cultural al raionului;
 • BARBU VALERIU, părinte- educator, or. Criuleni, pentru muncă prodigioasă, aport personal și activitate dedicată copiilor rămași fără ocrotire părintească;
 • BUJOR ANA, lucrător social, com. Drăsliceni, pentru muncă perseverentă, îndelungată în domeniul și dăruire de sine în acordarea serviciilor sociale;
 • VEREBCEANU MIRELA, absolventă a anului 2017, Liceul Teoretic „Nicolae Donici”, s. Dubăsarii Vechi, pentru efort și perseverență în obținerea celei mai înalte medii pe raion -9,25 la examenele de Bacalaureat, sesiunea 2016-2017

                         

                               Cetățean de onoare al raionului Criuleni

 • SPRINCEAN ILIE, campion mondial și european, canoe, pentru promovarea imaginii raionului Criuleni pe plan național, mondial și European;

   ZAPUHLÎH GRIGORE, neurochirurg, director, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, pentru activitate profesională și promovarea imaginii raionului Criuleni în plan național și internațional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omul Anului 2016

 

 • DELIMARSCHI Anatolie,  primar al com. Hîrtopul Mare, pentru muncă perseverență și cu mare dăruire de sine în consolidarea comunității locale, accesarea și implementarea proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității, aportul personal la edificarea și amenajarea multiplelor obiective;
 • MONUL Vera, CAP „Spica-N-Agro,” pentru merite deosebite și obținerea rezultatelor înalte în activitatea profesională în dezvoltarea sectorului agricol al Republicii Moldova;
 • SECU Victoria, director executive, AO „Femeia și copilul, Protecție și Sprijin” pentru activitate civică de durată, parteneriat stabil și rezultativ cu administrația locală în implementarea proiectelor de utilitate publică majoră;
 • CAZACU Petru, administrator, SRL „Bioproduct Grup”, pentru management de performanță în domeniul agricol, promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă;
 • CRIȘMARIUC Ecaterina, director, Gimnaziul Corjova, pentru management de performanță și aportul personal în consolidarea bazei materiale și didactice a instituției educaționale
 • NEGURĂ Nade, conducătorul SRL MAIS, com. Bălăbănești, pentru dezvoltarea sectorului agricol, performanțe înalte în domeniul economic;
 • CAIMACAN Vitalie, conducătorul SRL Velfruct Prim, pentru management de performanță în domeniul agricol, promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă;
 • PLĂMĂDEALĂ Ion, primar al s. Izbiște, pentru muncă perseverență și cu mare dăruire de sine în consolidarea comunității locale, accesarea și implementarea împreună a proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității, aportul personal la edificarea și amenajarea multiplelor obiective sociale;
 • ONICĂ Roman, președintele AO Asociația  de Footbal Criuleni, pentru promovarea fotbalului în competițiile republicane și internaționale, dezvoltarea și menținerea relațiilor între cluburi, școli sportive și asigurarea organizatorică a fotbalului în rândurile copiilor tinerilor din raion.

 

Omul  Anului 2015

 • LÎSENCO Serghei, fondator al AO Centrul de dezbateri Criuleni, pentru promovarea activă a politicilor de tineret în raionul Criuleni și aportul personal la atragerea și implementarea proiectului finanțat PNUD întru procurarea utilajului necesar și instalarea peretelui alpinistic în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineri UNIT;
 •  AGATIEV Nicolae, medic, Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Criuleni”, pentru fidelitatea profesiei, activitate prodigioasă și realizări în organizarea și desfășurarea procesului curativ și promovarea medicinii performante;
 • ȚURCANU Boris, profesor instrumente muzicale aierofone, conducător artistic-dirijor fanfare „Stejăneii” și ansamblu de muzică și dans „Țărăncuța”, s. Slobozia Dușca, pentru merite deosebite în educația muzicală a copiilor, promovarea valorilor culturale autohtone la nivel local, național și internațional ;
 • GUZUN Victor, ex-ambasador al Republicii Moldova în Estonia, pentru merite deosebite în promovarea raionului Criuleni și a Republicii Moldova la nivel international;
 • DUHLICHER Natalia, profesor de biologie, s.Dubăsarii Vechi, pentru merite deosebite pe care le-au obținut copiii la olimpiadele naționale, poziție activă în consolidarea însușitei elevilor și promovarea reformei școlare;  
 • PERCIULEAC Igor, conducătorul SRL MAIS, com. Bălăbănești, pentru dezvoltarea sectorului agricol, performanțe înalte în domeniul economic;
 • CAIMACAN Vitalie, conducătorul SRL Velfruct Prim, pentru management de performanță în domeniul agricol, promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă;
 • PLĂMĂDEALĂ Ion, primar al s. Izbiște, pentru muncă perseverență și cu mare dăruire de sine în consolidarea comunității locale, accesarea și implementarea împreună a proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității, aportul personal la edificarea și amenajarea multiplelor obiective sociale;
 • ONICĂ Roman, președintele AO Asociația  de Footbal Criuleni, pentru promovarea fotbalului în competițiile republicane și internaționale, dezvoltarea și menținerea relațiilor între cluburi, școli sportive și asigurarea organizatorică a fotbalului în rândurile copiilor tinerilor din raion.

 

 

Cetățean de onoare 2014

 • GHILAȘ Anatolie, director general, Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova;
 • POPIOLEK Witold, starosta (președintele) powiatului (județului) Pulawy, Polonia;
 • SURUGIU Paul (FUEGO), interpret și eminent promotor al culturii și muzicii românești, Artist al Poporului al Republicii Moldova;
 • SAVIN Grigore, secretar al Consiliului raional Criuleni;
 • ȚIGĂNAȘ Gabriel, expert în proiecte transfrontaliere.

Omul Anului 2014

 • ANII Vera, șef al Direcției Finanțe, Consiliul raional Criuleni;
 • BOAGHE Feodora, director al Gimnaziului Ratuș;
 • BOBEICO Tudor, șef al Secției Administrație Publică, Aparatul Președintelui raionului Criuleni;
 • BOȘCANEAN Maria, șef al Secției economie și reforme, Direcția Agricultură, Politici Economice și Relații Funciare, Consiliul raional Criuleni;
 • BRÎNZA Alina, coregraf, Ansamblul de dans modern ”Alivera”, Casa de Cultură Boșcana;
 • BRÎNZA Ludmila, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Consiliul raional Criuleni;
 • BUZU Petru, primar al com. Drăsliceni;
 • CARȚÎN Valeriu, primar al s. Mașcăuți;
 • CEBANU Maria, contabil-șef, Aparatul Președintelui raionului Criuleni;
 • COJOCARU Victor, consilier raional, s. Măgdăcești;
 • DUMINICA Serghei, consilier raional, s. Slobozia-Dușca;
 • EFROS Victor, agronom, agent economic, s. Pașcani;
 • EVTODIEV Laurenția, medic, Oficiul Medicilor de Familie Miclești;
 • GORE Ghenadie, consilier al Președintelui raionului;
 • GRĂJDIAN Anatol, inspector, Inspecția Ecologică de Stat Criuleni;
 • GUZUN Maria, manager al Întreprinderii Individuale ,,Guzun Maria”, s. Măgdăcești;
 • ISTRATI Serghei, primar al s. Slobozia-Dușca;
 • LUNGU Ion, specialist, Direcția Dezvoltare Comunitară, Consiliul raional Criuleni;
 • MOSCUL Valentina, manager al Gospodăriei Țărănești ,,Moscul Valentina”, s. Boșcana;
 • ONIȘCIUC Vitalie, primar al or. Criuleni;
 • ONOFREI Simion, primar al s. Zăicana;
 • PANFILII Olga, specialist, Aparatul Președintelui raionului;
 • PISARENCO Valentina, director al Liceului Teoretic Cimișeni;
 • POPOVICI Iurie, șef al Direcției Investiții și Relații Economice Externe;
 • ROTARU Vitalie, manager al Întreprinderii Individuale ,,Rotaru Vitalie”, s. Hîrtopul Mare;
 • RUSU Alexandru, șef al bibliotecii publice, s. Izbiște;
 • SIMON Dumitru, consilier raional, președinte al raionului Criuleni 2007-2011;
 • SOLTANICI Vladimir, șef al Direcției Educație, Consiliul raional Criuleni;
 • SPRÎNCEAN Ilie, sportiv de performanță, s. Izbiște,
 • TENTIUC Lidia, director al Liceului Teoretic Măgdăcești;
 • TURUTA Ioan, preot, paroh al Bisericii ,,Sfînta Treime”, s. Onițcani;
 • ȚELIȘCEV Pavlina, primar al com. Dolinnoe;
 • ȚONCU Vasile, vice-director, Spitalul raional Criuleni;
 • URÎTU Dionis, vicepreședinte al raionului.

 


DIPLOMA DE GRADUL I A GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

 • ROTARU Vitalie, Președintele raionului Criuleni;
 • ARMAȘ Alexei, colonel de poliție, șef al Inspectoratului de Poliție Criuleni.

 

DIPLOMA DE GRADUL II A GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

 • BĂȚ Anton, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Criuleni;
 • URÎTU Grigore, directorul Spitalului raional Criuleni.

 

DIPLOMA DE ONOARE A MINISTERULUI CULTURII

 • BOBEICO Valentina, șef Secţie Cultură şi Turism.

 

”CETĂŢEAN DE ONOARE AL RAIONULUI CRIULENI”

2013

 • FILAT Vlad, Președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova;
 • GUZUN Victor, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia;
 • CAZACU Alexandru, veteran al muncii și administrației publice, s. Coșernița;
 • ȚURCAN Ion, general-maior de poliție, cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”, comandant al Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”;
 • ARMAȘ Alexei, colonel de poliție, cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”, șef al Inspectoratului de Poliție Criuleni.

 

OMUL ANULUI 2013 ÎN RAIONUL CRIULENI”

 • AGATIEV Svetlana, medic, Spitalul raional Criuleni;
 • BOȘCANEAN Ala, pedagog, specialist principal, Direcția Educație;
 • BRADU Iulia, absolventă - 2013 a Liceului Teoretic „B.Dînga”, or. Criuleni, în prezent studentă;
 • BURDILA Marin, specialist, Direcția Investiții și Relații Economice Externe;
 • CARȚÎN Alexandru, manager, Societatea Comercială „Alvesagro” SRL, consilier raional;
 • EFROS-BUJOR Natalia, consilier raional;
 • FÎRFA Nicolae, consilier raional, inginer, „BTA-18” SA;
 • FRUNZA Vasile, primar, com. Răculești;
 • ILIEȘ Ion, consilier local, s. Zăicana;
 • NACU Maria, pedagog, director, grădinița din s. Cimișeni;
 • NISTREAN Ivan, primar, com. Bălăbănești;
 • PELIN Tudor, preot, protopop de Criuleni și Dubăsari;
 • PELIN Victor, meșter popular, s. Bălțata;
 • STAVILA Viorica, pedagog, director, Liceul Teoretic „M. Stratulat”, com. Boșcana;
 • STRULEA Doina, elevă, cl. XI, Liceul Teoretic „B. Dînga”, or. Criuleni;
 • TEMCIUC Alexandru, mașinist-autogreiderist, SA „Drumuri Criuleni”;
 • VARTIC Larisa, medic de familie, Centrul Medicilor de Familie Criuleni, șef, Centrul de Sănătate Mașcăuți.

”CETĂŢEAN DE ONOARE AL RAIONULUI CRIULENI”

2012

 • DUBIRNÎI Boris, om de afaceri (Austria), originar din Republica Moldova;
 • VALLBAUM Einar, guvernatorul Regiunii Lääne-Viru, Estonia;
 • OMENETTO Dario, consilier al Provinciei Torino, Italia;
 • COBÎLAȘ Cornel, directorul SRL „Lorinela Grup”, mun. Chișinău;
 • TONU Vladimir, directorul SRL „Exfactor Grup”, mun. Chișinău.

OMUL ANULUI 2012 ÎN RAIONUL CRIULENI

 • BOBEICO Ala, șeful Centrului de Sănătate Hîrtopul Mare;
 • BOBEICO Valentina, șefa Secției Cultură și Turism a Consiliului raional;
 • CAZACU Lilia, pictor şi maestru în artizanat, or. Criuleni;
 • CHESARI Iurie, manager de proiecte transfrontaliere;
 • COJOCARU Liuba, primarul s. Măgdăceşti;
 • COTOMAN Vitalie, directorul SRL „Lorascom”, mun. Chișinău;
 • COTOVICI Parascovia, primarul com. Hrușova;
 • COVALCIUC Lidia, şefa Secţiei consultative a IMSP „Spitalul raional Criuleni”;
 • CRUPA Anton, şef-interimar al Direcției Dezvoltare Comunitară a Consiliului raional;
 • CUCU Svetlana, primarul s. Cruglic;
 • ERHAN Alexandru, directorul Stației Tehnologico-Experimentală „Pașcani”;
 • GONCEARENCO Dumitru, consilier raional, directorul executiv al S.A. „BTA-18 Criuleni”;
 • GUZUN Dumitru, angajat al Î.I „Guzun Maria”, s. Măgdăceşti;
 • MANTALUȚA Maria, s. Izbiște, elevă la Liceul Internat Republican cu profil sportiv, medaliată cu argint la Campionatul mondial la sambo-2012;
 • NECULAI Iurie, directorul SRL „Alisuper”, or. Criuleni;
 • OJOG Vladimir, directorul S.A. „Drumuri Criuleni”;
 • RADU Silvia, director general, ÎCS „Red Union Fenosa”, mun. Chișinău;
 • SÎRBU Maria, șefa grădiniței de copii, s. Jevreni;
 • ZGÎRCU Andrei, directorul Liceul Teoretic, s. Dubăsarii Vechi.

DIPLOMĂ DE GRATITUDINE A CONSILIULUI RAIONAL

 • FLOREANU Liubovi, preşedinte al ONG „Prosperanţa”.

 


OAMENII ANULUI 2011

 • AYDOV Ala, director, SRL Danube Logistics;
 • BEAT Wicky (Elveţia), preşedinte, Societatea Elveţiană pentru susţinerea Spitalului raional Criuleni;
 • BUGA Iurie, primar, com. Micleşti;
 • CIOBANU Pavel, preşedinte, Federaţia Moldovenească de Fotbal;
 • CLIMOC Ludmila, director general, Compania de telefonie mobilă „Orange";
 • LOGHIN Irina (România), crăiasa cîntecului românesc, descendentă din s. Zăicana;
 • OGOR Oleg, consilier raional, manager privat, s. Slobozia-Duşca;
 • PAHONE Ana, manager, SRL „Larensia Com", s. Paşcani;
 • SEMENIUC Ivan, consilier raional, agronom, veteran al agriculturii, ex-parlamentar, s. Corjova;
 • SURUGIU Paul (Fuego) (România), interpret şi eminent promotor al patrimoniului muzical românesc;
 • STRATAN Valeriu, patron, Compania de producere a materialelor de construcţie MACON SA;
 • ŢURCAN Ion, colonel de poliţie, comandant al Brigăzii cu destinaţie specială „Fulger" a MAI;
 • UNGUREAN Ala, pedagog, director, Liceul Teoretic Oniţcani;
 • UNGUREANU Zinaida, manager, SRL „Samiral Agro", s. Zăicana;
 • URSCHI Gheorghe, actor, scriitor, umorist;
 • URÎTU Grigore, director, IMSP „Spitalul raional Criuleni".


„Speranţa Anului 2011" - STAVILA Nicoleta, elevă, cl. IX, gimnaziul Hîrtopul Mare.


  OAMENII ANULUI 2010

 • Administraţie publică – BĂŢ Anton, şef, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni.
 • Devotament baştinii – BRADIŞTEAN Vasile, vicepreşedinte al raionului.
 • Susţinător al raionului – BUGA Mircea, director general, Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
 • Management şcolar – BURCIU Angela, director, gimnaziul Răculeşti.
 • Sport – CAMENŞCIC Alexandra, s.Rîşcova, maestru în sport de clasă internaţională, biatlon.
 • Activitate de succes – CHETRUŞCA Vladislav, s.Dubăsarii Vechi, inginer programator.
 • Cultură – FRUMOSU Elena, şef, Direcţia Cultură şi Turism.
 • Măiestrie profesională – IAŢCO Nina, profesoară de matematică, or.Criuleni.
 • Organizaţii obşteşti – MOTRICALĂ Elena, Centrul Media de Comunicare pentru Democraţie.
 • Tineret – ROTARU Igor, profesor, liceul „M.Eminescu”, s.Jevreni.
 • Medicină – ROZLOVAN Ludmila, medic pediatru, Spitalul raional.
 • Agricultură – SPRÎNCEAN Nicolae, director, SRL „Schitagromec”, s.Hîrtopul Mic.
 • Speranţa anului – BUJAC Cristina, eleva cl.II, şcoala primară Criuleni.

OAMENII ANULUI 2009

 • BALAN Alexandru – consilier raional, director, SRL „MAIS”, s. Bălăbăneşti.
 • DAMASCHIN Liuba -  lucrător social, s. Dubăsarii Vechi.
 • GRECU Dan – absolvent al Liceului teoretic „Boris Dînga”, or. Criuleni.
 • GUZUN Olga – director, grădiniţa de copii, s. Drăsliceni.
 • HALIPLI Victoria - vicedirector medical, IMSP „Centrul medicilor de familie Criuleni”.
 • JUVINEL Luis – director general, Întrprinderea mixtă cu apital străin „Porco Bello” SRL, s. Cimişeni.
 • SPETEŢCHI Zinovie -  consilier raional, director, filiala „Criuleni-gaZ a SRL „Ialoveni-gaz”.
 • SPÎNU Andrei – director executiv, Organizaţia nonguvernamentală „Geronimo”.
 • STĂVILĂ Lidia – conducător artistic, Formaţiunea folclorică cu titlul model „Băştinaşii”; s. Hîrtopul Mic.
 •  STĂVILĂ Mihail – sportiv de performanţă, centură neagră, dan II, lupte naţionale „Voievod”, s. Hruşova.
 • TIPA Tudor – primar, s. Coşerniţa.
 • ŢARANU Lidia  -  director, Liceul teoretic Cimişeni.

OAMENII ANULUI 2008

 • ANDRIUŢĂ Iurie, director, SRL „Crioleal Com", consilier raional, or. Criuleni;
 • BELOUS Tamara, medic obstetrician ginecolog, Centrul consultativ, IMSP „Spitalul raional Criuleni";
 • BURLACU Lilia, absolventă eminenta, Liceul teoretic „Boris Dînga", or Criuleni, studentă;
 • CHETRUŞCA Petru, director, Căminul cultural Ratuş, com. Drăsliceni;
 • COTOVICI Simion, primar, comuna Hruşova;
 • GHEORGHIŢĂ Ion, director, SRL „Işcomagro", s. Işnovăţ;
 • GUZUN Ana, director, şcoala medie Drăsliceni;
 • LÎSENCO Olga, director, Centrul resurselor pentru tineret „UNIT", consilier raional, or. Criuleni;
 • NEGREBEA Valeriu, campion naţional la tragere în ţintă, student, s. Boşcana;
 • NICA Vladimir, director, SRL „CRIO", consilier raional;
 • PISTRUI Vasile, protoiereu mitrofor, paroh, Biserica „Minunea Sf. Arhanghel Mihail", or. Criuleni;
 • ZAHARIA Liliana, profesoară de muzică, Liceul teoretic Măgdăceşti.

OAMENII ANULUI 2007

 • CAZACU Alexandru, manager, SRL „Cazacu şi C", consilier raional, s. Coşerniţa;
 • CIOBANU Lidia, meşter popular, autor de manuale, director, gimnaziul Izbişte;
 • CONDREA Raisa, veteran pedagog, autorul monografiei „Corjova, leagăn de dor";
 • FLORESCU Larisa, manager şcolar, gimnaziul Maşcăuţi;
 • GRAJDIAN Alexandra, preşedinte, ONG „Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin", consilier raional;
 • LUCHIANOV Ion, maestru în sport de clasă internaţională, campion naţional la alergări;
 • MOLDOVEANU Nelly, patron, SRL „Nucul de Aur", s. Slobozia-Duşca;
 • OJOG Gheorghe, primar, s. Corjova;
 • ORESCU Dumitru, director, SRL „Ghertopcomagro", consilier raional. s. Hîrtopul Mare;
 • PANICO Violeta, medic-şef, IMSP „Spitalul raional Criuleni";
 • POPADIUC Boris, director executiv, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova;
 • RĂCIULA Valeriu, antreprenor, SRL „Goiana Petrol", s. Dolinnoe;

OAMENII ANULUI 2006

 • BOAGHIE Dionisie, consilier raional;
 • BOLOBOCEAN Andrei, antreprenor, or.Criuleni;
 • BRÎNZĂ Lidia, medic, CS Jevreni;
 • CANGEA Natalia, meşter popular (s.Zolonceni);
 • CHELARI Maria, şef, Oficiul poştal s.Oniţcani;
 • CIOBANU Nicolae, preot/paroh, s. Cruglic;
 • COREŢCHI Natalia, coreograf, or.Criuleni;
 • FOIU Vasile, manager agricol, s.Zăicana;
 • GRECU Valentin, autogreiderist, SA „Drumuri - Criuleni";
 • IUNCU Sergiu, manager economic, or.Criuleni;
 • MALAI Tudor, şef, Inspecţia Ecologică;
 • MANVELOV Valerian, manager agricol, s.Hruşova;
 • NEGREBEA Diana, sportivă - campioană, s.Boşcana;
 • NOVIC Ana, director, liceu, or.Criuleni;
 • ROŞCA Galina, manager preşcolar, s.Măgdăceşti;
 • TOCARCIUC Elena, medic, or. Criuleni;
 • TROFIM Iurie, manager în gazificare;
 • VAINRUB Ilie, manager, SRL „Fortuna - Plus";
 • VÎNTU Valentina, manager, cultură, s.Boşcana;
 • VOZIAN Leonid, primar, s.Oniţcani;

 

 

 • BAIRAC Mihail (1926 - 2001), agricultor, Erou al Muncii, s.Cruglic;
 • CIUTAC Dumitru ( 1927 - 2010), agricultor, Erou al Muncii, s.Drăsliceni, Maşcăuţi, Dubăsarii Vechi;
 • DÎNGA Boris (1923 - 2005), pedagog, autor de manuale, învăţător al poporului din URSS;
 • DONICI Nicolae (1874 - 1956), astronom şi astrofizician, s.Dubăsarii Vechi;
 • ISAC Tamara (1932 - 2004), bibliograf, or.Criuleni;
 • JANTOVANU Xenia (1902 - 1987), promotor al ocrotirii sănătăţii, moaşă, or.Criuleni;
 • SÎRBU Grigore (1959 - 2007), deputat în Parlament, Preşedinte al raionului a.2003 - 2007;
 • SÎRBU Ioan (1830 - 1868), fabulist, poet, traducător, s.Maşcăuţi;
 • TITEI Andrei (1920 - 2001), agricultor, Erou al Muncii, s.Răculeşti;
 • TRIFAN Dumitru, pictor, grafician, s.Dubăsarii Vechi;
 • URECHE Eugeniu (1918 - 2005), actor, artist al poporului, s.Hîrtopul Mare;
 • VARTICIAN Iosif (1910 - 1982), academician, istoric literar şi lingvistd, s.Oniţcani;

* * * * *

 • CALESTRU Valentina (n.a. 1949), solistă a Operei Naţionale, s.Oniţcani;
 • CIUTAC Dumitru (n.a. 1927), agricultor, Erou al Muncii, s.Drăsliceni;
 • CORBU Haralambie (n.a. 1930 ), critic şi istoric literar, academician, s.Dubăsarii Vechi;
 • MICU Vasile (n.a. 1939 ), agrobiolog, academician, s.Paşcani
 • ZAMŞA Simion (n.a. 1958), pictor grafician, s.Oniţcani;

 


Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Personalități marcante
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile