Meniul paginii
Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Economie
Economie

În componenţa raionului Criuleni sunt: 1 oraş, 42 localităţi rurale întrunite în 25 unităţi teritoriale administrativ de nivelul I. Numărul populaţiei constituie 72,3 mii locuitori, inclusiv populaţie economic activă în vîrstă aptă de muncă - 49,4 mii persoane, din ele ocupate în cîmpul muncii - 24 mii persoane, 80% din care sînt antrenate în sectorul agrar. Suprafaţa totală a raionului constitue 68795 ha, dintre care 44291,5 ha sînt terenuri cu destinaţie agricolă.

În raionul Criuleni sunt înregistraţi - 25701 agenţi economici în toate ramurile economiei naţionale, structuraţi în diverse forme de proprietate, cum ar fi publică, privată şi mixtă, inclusiv: societăţi pe acţiuni – 18, întreprinderi industriale – 15, gospodării agricole - 80, S.R.L. - 483, întreprinderi individuale - 664, gospodării ţărăneşti (de fermier) – 14909.

Ramurile de bază ale economiei raionului sunt complexul agroindustrial, construcţii (investiţii în capital fix), transporturi şi comunicaţii, industria uşoară, comerţul intern şi prestarea serviciilor.

Principalii indicatori privind activităţile economiei raionului Criuleni se prezintă astfel (conform datelor statistice preliminare):

Volumul producţiei industriale pentru ianuarie - decembrie 2013 a însumat 258553,7 mii lei în preţuri curente. Întreprinderile industriale cuprinse în cercetarea statistică lunară au marcat o creştere cu 40,3 % faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Activitatea de producere a întreprinderilor cuprinse în cercetare statistică lunară a fost determinată preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora le-au revenit 70,5% din volumul total al producţiei.

Principalele întreprinderi ale industriei sînt:

a)    industria prelucrătoare:

 • SRL „Fortuna Plus”, s. Budeşti - prelucrarea legumelor;
 • SRL „NIVALI”, s. Corjova - prelucrarea cărnii;
 • SRL „DC Carne”, com. Hruşova - prelucrarea cărnii;
 • GŢ „Moara lui Ion Guzun” - prelucrarea cerealelor;
 • SRL „Frocvel”, s. Măgdăceşti - prelucrarea cărnii;
 • SRL „Dameco Lux”, s. Măgdăceşti - prelucrarea cărnii;
 • II „Negura Alexandru”, s.Drăsliceni - prelucrarea cărnii;
 • SRL „Tacriscom”, s. Ratuş - producerea produselor de panificaţie;
 • SRL „Acadivi”, s. Ratuş - producerea produselor de panificaţie;
 • II „Balan Petru”, or. Criuleni - producerea produselor de panificaţie.

b) industria de producere:

 • SA „Uniform”, or. Criuleni - confecţia hainelor;
 • SRL „Nina confecţii”, or. Criuleni - confecţia hainelor;           
 • SRL „Bazetex”, or. Criuleni - confecţia hainelor;
 • SRL „Răculeanca”, s. Jevreni - confecţia hainelor;
 • SA „CRIO” - servicii tipografice;
 • ÎM „RNP Pfarmaceuticals” SRL, s. Dolinoe - produse farmaceutice.

c) industria materialelor de construcţii:

 • SRL „Subterana”, s. Maşcăuţi - extragerea calcarului;
 • SRL „Orizont extragere”, s. Paşcani - extragerea calcarului;
 • SRL „Elisav Prest”, s. Jevreni - extragerea calcarului;
 • SRL „Remin &Co”, s. Slobozia-Duşca - extragerea nisipului;
 • „Goiana Petrol&Co” SRL, Slobozia Duşca - extragerea  nisipului.                 

Principalele gospodării agricole ce caracterizează sectorul agrar sînt:

a) producerea cerealelor:

 • SRL ”Nista Schit”, s. Hîrtopul Mic;
 • SRL „Ghertcom Agro”, s. Hîrtopul Mic;
 • SRL „Işcomagro”, s. Işnovăţ;
 • SRL „Istagrocom”, s. Işnovăţ;
 • SRL „Carţin Agro” s. Maşcăuţi;
 • SRL „Lucoris E”, s. Oniţcani;
 • SRL „Catavlac”, s. Oniţcani;
 • CAP „Spica Agro”, s. Oniţcani;
 • SRL „MAIS”, com. Bălăbăneşti;
 • „SDE Criuleni”, s. Slobozia-Duşca;
 • SRL „Surpas” , s. Slobozia-Duşca;
 • SRL „Fosegamiv”, s. Zăicana;
 • SRL „Plămădeală Agro”, s. Zăicana;
 • SRL „CimCazacu”, s. Cimişeni;
 • SRL „TihagroService”, s. Cimişeni;
 • SRL „Cotoman Agro” s. Cimişeni.

b) creşterea legumelor în sol deschis:

 • SRL „CimCazacu”, s. Cimişeni;
 • SRL „Gorobica Agro”, or. Criuleni;
 • GŢ „Vescu Vitalie”, or. Criuleni.

c) creşterea legumelor în sol protejat:

 • CAP „Spica Agro”, s. Oniţcani - roşii şi castraveţi;
 • SRL „Imisab”, s. Bălţata - salată;
 • SRL „Agromaxer”- s. Oniţcani - roşii şi castraveţi;
 • GŢ „Moscul Valentina”, s. Boşcana - roşii şi castraveţi.

d) creşterea fructelor: 

 • SRL „Samiral Agro”, s. Zăicana - creşterea merelor;
 • „Meleag Nistrean”, s. Oniţcani - creşterea merelor;
 • SRL „Interconsult MD”, or. Criuleni - creşterea căpşunelor;
 • GŢ „Sclifos Mihail”, or. Criuleni - creşterea prunelor;
 • SRL „AgriestCom”, or. Criuleni - creşterea vişinilor, cireşelor, caiselor;
 • SRL „Iuluninav Grup”, s. Dubăsarii Vechi - plantaţii pomicole;
 • SRL „Nucul de Aur”, s. Slobozia-Duşca - creşterea nucilor;
 • SRL „Mivalex”, s. Slobozia-Duşca - creşterea nucilor;
 • SRL „Irida”, s. Cimişeni - creşterea nucilor;
 • SRL „Agromeridian”, com. Boşcana - plantaţii pomicole;
 • SRL „Nastas Lux”, com. Boşcana - plantaţii pomicole;
 • GŢ „Budeanu Dumitru”, com. Boşcana - plantaţii pomicole.

e) întreprinderi de procesare, păstrare, ambalare producţiei vegetale:

 • SRL „Fani”, com. Drăsliceni - frigider;
 • SRL „EfcomAgro”, com. Drăsliceni, s. Logăneşti - frigider;
 • GŢ „Bogdan Vladimir”, com. Drăsliceni - frigider;
 • GŢ „Ţurcan Anatol”, com. Drăsliceni - frigider;
 • SRL „CimCazacu”, s. Cimişeni - frigider;
 • SRL „Bric”, s. Hîrtopul Mic - frigider;
 • SRL „SamiralAgro, s. Zăicana - frigider;
 • SRL „Nectar Expo”, com. Hruşova-frigider;
 • SRL „Agromeridian”, s. Boşcana - frigider;
 • SRL „Irida”, s. Cimişeni - prelucrarea nucilor.

f) întreprinderi de producere a cărnii:

 • SRL „Orhideia Nani”, com. Hruşova - fermă de păsări;
 • SRL „Fina”, s. Cimişeni - fermă de păsări;
 • SRL „Porcobello”, s. Cimişeni - fermă de porci;
 • SRL „GenevisPrim”, s. Drăsliceni - fermă de păsări, abator;
 • SRL „LincosPrim”, s. Ratuș - fermă de păsări;
 • SRL „LinionManagament”, s. Drăsliceni - incubator de păsări;
 • SRL „CazacAgro”, s. Coşerniţa - fermă de ovine;
 • SRL „Sprin Com Agro”, s. Hîrtop Mare - fermă de ovine, porcine, taurine;
 • SRL „Işcomagro”, s. Işnovăţ - fermă de porcine;
 • GŢ „Stanila Veaceslav”, s. Izbişte - fermă de porcine.

g) apicultura:

 • SRL „Albinuţa Fermacată”, s. Hîrtopul Mare;
 • GŢ „Moiseev Vladimir”, s. Ratuş.

Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Economie
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile