Meniul paginii
Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Serviciul Arhivă
Serviciul Arhivă

 

                     

 

Moisei Elvira: șef Serviciul Arhivă

Data și locul nașterii: 13 aprilie 1981 or Criuleni

Studii: superioare

Telefon: 0-248-22-688

E-mail: arhivacr@gmail.com

Adresa – MD 4801, or. Criuleni, str. 31 August, nr. 108, etajul 1.


Șef serviciu – Moisei Elvira;

Specialist superior- .

Serviciul arhivă al raionului Criuleni este o subdiviziune a Consiliului Raional.

Serviciul arhivă este subordonat Preşedintelui raionului şi Serviciului de Arhivă de Stat al Republicii Moldova şi finanţat din contul bugetului raionului Criuleni.

În activitatea sa, Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, alte acte legislative şi juridice ale Republicii Moldova, de deciziile Consiliului raional, organele şi instrucţiunile Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

Conform art. 40 al Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, Serviciul raional de Arhivă intră în sistemul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

Serviciul Arhivă asigură păstrarea, evidenţa şi valorificarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, care reflectă istoria raionului.

Serviciul raional de Arhivă dispune de ştampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea instituţiei.

Scopul este asigurarea integrităţii şi evidenţa documentelor Fondului Arhivistic al raionului Criuleni.

Sarcinile de bază:

  1. Completarea Fondului Arhivistic al raionului cu documente ce reflectă viaţa populaţiei raionului şi care au valoare istorică, ştiinţifică, socială, economică, politică sau culturală.
  2. Respectarea drepturilor cetăţenilor la informaţia arhivistică, valorificarea documentelor, asigurarea informațională a organelor administraţiei publice locale.
  3. Dirijarea organizatorică şi metodică a activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat în organele administraţiei locale, instituţii de stat, organizaţii şi întreprinderi, acordarea ajutorului metodic şi practic.
  4. Asigurarea păstrării documentelor.

Responsabilităţile:

  1. Răspunde de efectuarea, în termenii stabiliţi, a activităţii de monitorizare şi evaluare a documentelor de arhivă.
  2. Răspunde de asigurarea consultării corecte a autorităţilor publice, agenţilor economici în domeniul păstrării şi arhivării documentelor.
  3. Răspunde de executarea calitativă şi în termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în planul de activitate.

 


Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Serviciul Arhivă
Ultimele noutăţi
26.04.2024
Ziua drapelului
Recomandări

Utile