Meniul paginii
Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Secţia Cultură şi Turism
Secţia Cultură şi Turism

 

                               

Frumosu Elena, șefă, Secția Cultură și Turism

Data și locul nașterii: 22 noiembrie 1968 s. Răscăieți r. Ștefan Vodă

Studii : superioare

Telefon: 0-248-22-323

Email: cultura.criuleni@gmail.com

Adresa: MD 4801 or. Criuleni, 31 august, 100, etajul II, incinta Centrului de Cultură şi Tineret ,,Gr. Sîrbu”.

 

Secţia Cultură şi Turism activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului Raional. Sarcinile Secţiei constă în asigurarea implementării politicii statului şi raionului în domeniul culturii, turismului, programelor de dezvoltare a culturii şi turismului în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale, concursuri, expoziţii, acţiuni de valorificare a creaţiei populare şi asigurarea condiţiilor necesare pentru manifestarea  talentului şi de dezvoltare a turismului durabil.

Secţia Cultură şi Turism este responsabilă de elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale: de acordarea asistenţei metodologice tuturor instituţiilor de cultură din teritoriu.

Obiective generale:

 • Scoaterea din anonimat şi valorificarea potenţialului cultural şi turistic al raionului Criuleni;
 • Promovarea tradiţiilor culturale ale raionului;
 • Organizarea taberelor de creaţie, festivalurilor, tîrgurilor meşterilor populari, tradiţionale în raion şi participarea în cele republicane, internaţionale şi alte acţiuni culturale;
 • Reorganizarea activităţii instituţiilor de cultură şi crearea condiţiilor egale de acces  a cetăţenilor la valorile culturale în procesul cultural;

Aparatul secţiei:

 • Şef Secţie Cultură şi Turism – Frumosu Elena, tel/fax (0248) 22-323;
 • Specialist principal - Valentina Bobeico tel./ fax (0248) 22-323;
 • Specialist superior – , tel. 24-039;
 • Specialist- 

Contabilitate:

 • Contabil-şef – Tatiana Tverdohleb. tel. 20-664;

Subdiviziuni subordonate (cu statut raional):

Centrul de Cultură şi Tineret „Gr. Sîrbu” Criuleni:

 • Director – Aurelia Rotaru (0248) - 24036;
 • Director adjunct – Ala Şevcenco;
 • Director artistic – Cătălina Istrati;

 Instituţii:

 • Case şi Cămine Culturale – 26, în ele activează 35 colective artistice cu titlul onorific „Model”;
 • Biblioteci publice – 30. Potenţialul total – 291.342 ex. de documente şi cărţi, inclusiv 169.058 în limba de stat;
 • Muzee de Istorie şi Etnografie – 1;
 • Şcoli de muzică şi arte – 4;

Potenţial cultural:

 • Formaţia folclorică „Şezătoarea”, conducător artistic Elena Sclifos, or. Criuleni;
 • Ansamblul de muzică şi dans popular „Lozioara”, conducător artistic Natalia Coreţchi, or. Criuleni;
 • Ansamblul de muzică  şi dans popular „Ţărăncuţa”, s. Slobozia-Duşca;
 • Ansamblul vocal de bărbaţi „Cavalerii armoniei”, conducător artistic Chiril Sterpu, s. Boşcana;
 • Formaţia folclorică „Băştinaşii”, conducător artistic Lidia Stăvilă, s. Hîrtopul Mare;

Evenimente tradiţionale:

 • Festivalul Internaţional de Folclor „Meşterul Manole”, bienal (august), or. Criuleni;
 • Festivalul-concurs Naţional al interpreţilor Fluierari şi al Formaţiilor de fluieriști, s. Corjova;
 • Festivalul rapsodului popular „Pe dealul Chihlăului”, bienal, (august), s. Maşcăuţi;
 • Festivalul de romanţă românească „Petale de trandafir”, bienal (noiembrie), or. Criuleni;
 • Festivalul cîntecului pascal „Hristos a înviat”;
 • Festivalul obiceiurilor de iarnă „Astăzi s-a născut Hristos”, (ianuarie);
 • Festivalul cîntecului patriotic „Un trandafir, o lumînare pentru Ştefan cel Mare”;
 • Tabăra de pictură contemporană, (august);
 • Salonul de carte pentru copii „Am o carte pentru tine”, (mai);
 • Concursul literar republican „La izvoarele înţelepciunii”, (aprilie);
 • Sărbătoarea tradiţională „Muzeul invită prietenii”, (mai).

 


Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Secţia Cultură şi Turism
Ultimele noutăţi
23.02.2024
Atelier de lucru.
Recomandări

Utile