Meniul paginii
Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

 

Brînza Ludmila: șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familie

Data și locul nașterii: 02 noiembrie 1971

Studii: superioare

E-mail: br.liuda121@gmail.com

             as.criuleni@gmail.com              

Telefon: 0-248-22-548

Zile de primire: luni până vineri

Adresa: MD–4801,  or. Criuleni,  str. 31 August, 108, Sediul Consiliului raional, etajul I,

 


birourile: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125

Tel./fax.: (0248) 22-548, 22-075, 24-082, 22-122, 24-043; 21-308; 20-760 


Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este o subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Criuleni.

Scopul Direcției AS şi PF este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ-teritoriale în care activează. În vederea realizării acestui scop, prioritare sînt următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu;
 • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
 • implementarea unor programe specifice privind protecția copiilor şi familiei și protecția persoanelor cu dizabilități.

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este responsabilă de identificarea persoanelor defavorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, ajutorului social, material și pentru perioada rece a anului în scopul ameliorării condiţiilor de trai. Promovează politica statului în domeniul respectiv şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

Obiectivele strategice:

 • formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi competenţelor personalului care activează în sistemul de asistenţă socială;
 • reintegrarea şi reabilitarea socială a persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi;
 • dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de ajutoare a familiilor vulnerabile;
 • asigurarea dezvoltării sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei.

Subdiviziuni:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Serviciul asistenţă socială comunitară

Asistenţii sociali din teritoriu:

Serviciul îngrijire socială la domiciliu

Lucrătorii sociali din teritoriu:

Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă:

Asistenţi Parentali Profesionişti:

Casele de Copii de Tip Familie:

Serviciul ortopedie şi protezare:

Serviciul social „Asistenţă Personală”

Asistenţii personali din teritoriu:

Evenimente tradiţionale:

 • şef al Direcţiei- Brînza Ludmila, tel. 0248-22548
 • şef-adjunct al Direcţiei -Loghin Diana, tel. 0248-22122;
 • contabil-şef -  , tel. 0248-24043;
 • specialist principal (ajutor material; foi de tratament) -Cearîc Eugenia , tel. 0248-22122;
 • specialist principal (persoane în etate şi cu dizabilităţi) - Sîrbu Anastasia, tel. 0248-22075;
 • specialist principal (protecţia drepturilor copilului) - Platonov Maria, tel. 0248-24082;
 • specialist superior (familii cu copii în situaţie de risc) -  Popescu Anișoara  tel. 0248-24082;
 • specialist superior (administrare ajutor social) - Chirilov Viorica, tel. 0248-22075;
 • specialist superior (management resurse umane) -  Cociug Viorica. tel. 0248-22122.
 • contabil - Rățoi Natalia, tel. 0248-24043;
 • jurist - Rîbușchin Alexandru, tel. 0248-22254;
 • psiholog - Iacub Svetlana, tel. 0248-22254.
  • şef serviciu – Margareta Savițchi, tel. 0248-22075.
  1. Bălăbăneşti -  Malai Zinaida  tel. 0248-32592;
  2. Bălţata - Ignatiuc Anastasia, tel. 0248-93272;
  3. Boşcana - Staci Galina, tel. 0248-70238;
  4. Cimişeni - Catarău Cristina, tel. 0248-31238;
  5. Corjova - Gherbovei Natalia, tel. 0248-78238;
  6. Coşerniţa - Cibotari Alexandra, tel. 0248-69238;
  7. Criuleni –  Miron Oxana tel. 0248-22604;
  8. Criuleni (Ohrincea) - Cucu Daria, tel. 0248-37236;
  9. Cruglic - Grițco Viorel, tel. 0248-66296;
  10. Dolinnoe -  tel. 022-31-66-44;
  11. Drăsliceni – Roşca Daria, tel. 0248-73172;
  12. Dubăsarii Vechi – Calcaura Irina; Pădureț Corina, tel. 0248-61462;
  13. Hîrtopul Mare – Castraveţ Mariana; Roșca Maria; tel. 0248-72182;
  14. Hruşova - Panaite Iulia, tel. 0248-39741;
  15. Işnovăţ - Duca Alexandra, tel. 0248-77392;
  16. Izbişte – Ermurachi Alisa, tel. 0248-67023;
  17. Jevreni – Brînza Liliana , tel. 0248-68238;
  18. Măgdăceşti – Guzun Liudmila; Sandulescu Ludmila, tel. 0248-33864;
  19. Maşcăuţi - Stratan Maria; Iațco Marina , tel. 0248-64972;
  20. Micleşti – Pantea Anastasia, tel. 0248-36365;
  21. Oniţcani -  Bardian Tatiana, tel. 0248-79543;
  22. Paşcani – Ciobanu Tatiana, tel. 0248-30237;
  23. Răculeşti - Crețu Sanda, tel. 0248-75220;
  24. Rîşcova - Camenşcic Diana, tel. 0248-76238;
  25. Slobozia-Duşca - Terzi Aliona, tel. 0248-74894;
  26. Zăicana – Luchian Liliana, tel. 71-217;
  • şef serviciu - Cicanci Ana, tel. 0248-21308.
  • șofer - Dragoman Ion.
  1. Bălăbăneşti - Cotoman Valentina;
  2. Bălţata – Glavan Elena;
  3. Boşcana - Staci Galina;
  4. Cimişeni - Cazac Valentina;
  5. Corjova -  Cîrlig Varvara;
  6. Criuleni – Puşca Aliona; Godoroja Elena;
  7. Cruglic - Panfilii Larisa;
  8. Dolinnoe – Sarain Elena;
  9. Drăsliceni - Bujor Ana;
  10. Dubăsarii Vechi - Macarenco Iulia; Damaschin Liuba; Cuciuc Viorica;
  11. Hîrtopul Mare - Petraş Eugenia;
  12. Hruşova - Pavalatii Eugenia;
  13. Işnovăţ - Soltanici Maia;
  14. Izbişte - Ţebernîi Liuba; Ţîmbalari Liubovi;
  15. Jevreni - Rotari Zinaida;
  16. Măgdăceşti – Guzun Silvia;
  17. Maşcăuţi - Verdeș Natalia; Gîdilica Ana;
  18. Micleşti -  Morozan Silvia; Gheorghiuc V
  19. Oniţcani - Chilari Rodica; Iacub Elena;
  20. Paşcani - Negrei Emilia;
  21. Răculeşti - Golban Tatiana;
  22. Rîşcova - Ursachi Raisa;
  23. Slobozia-Duşca - Ogor Aliona;
  24. Zăicana - Plămădeală Eugenia;
  • şef serviciu APP - Rapcea Marcela, tel.0248-20-760;
  • asistent social –  Ciorba Tatiana, tel. 0248-20-760.
  1. Brînza Svetlana
  2. Chetrușca Olga;
  3. Chiperi Mariana;
  4. Fostica Tatiana;
  5. Gherciu Veronica;
  6. Gîlca Veronica
  7. Mantaluța Violeta;
  8. Osoian Natalia;
  9. Popescu Lucia
  10. Roșca Maria;
  11. Rusu Petru;
  12. Sclifos Lina;
  13. Sîrbu Aurica;
  14. Stici Angela.
  • Asistent social - Ungurean Renata, tel. 0248-20760;
  1. Botnari Lina - com. Bălțata;
  2. Morțun Ana - com. Bălțata
  3. Cojocari Dumitru - or. Criuleni;
  4. Batrîncea Elena - or. Criuleni.
  • felcer-protezist – Cicanci Ana , tel. 0248-22075.
  • şef serviciu social „asistent personal” – Vasiliu Tatiana, Sîrbu Anastasia tel. 0248-20-760;
  • şef serviciu social „asistent personal” - Muntean Elena, tel 0248- 20-760;
  • șef serviciu social „asistent personal” - Zavtoni Andriana, Cerlat Svetlana tel. 0248-20-760.
  • șef serviciu social „asistent personal” - Lichii Ruslana, tel. 0248-20-760
  • șef serviciul social „asisttent personal” - Rusu Sanda, tel. 0248-20-760 
  1. Bălăbăneşti – Antocica Valentina; Agreci Rodica; Alea Aurelia; Baluțel Olga; Mihailova Elena; Nistrean Nicolai; Rotari Iulia; Rotaru Ina; Sîrbu Nina; Tanas Eugenia; Răilean Anatoli, Calancea Angela.
  2. Bălţata – Bragarici Natalia; Bugai Vladimir; Fedorcea Irina; Verjac Natalia; Zabolotnîi Ina;
  3. Boşcana – Iacob Fevronia; 
  4. Cimişeni – Cristea Valentina; Măgurean Valentina; Pisarenco Uliana; Rabei Tatiana; Rotaru Cristina; Golovei Sanda;
  5. Corjova – Rotari Liuba;
  6. Criuleni – ; Botezatu Mihail; Grajdian Iurii; Moraru Ana; Racu Cristina; Slobodaniuc Vasile; Tolmaciova Irina; Șerbu Eugenia; Samoil Olga;
  7. Coşerniţa – Raicu Elena;
  8. Cruglic – Andronic Victoria;
  9. Drăsliceni – Botnari Lilia; Cibric Maria; Ciutac Elena; Soltan Petru; Ursu Vera.
  10. Dubăsarii Vechi – Bolt Serghei; Calcatinge Liuba; Chetrușca Fedora; Coliba Ludmila; Digol Natalia; Guitu Nina; Macarenco Maria; Novac Ion;
  11. Dolinnoe - ;
  12. Hîrtopul Mare – Braniști Elisaveta; Brînca Maria; Busuioc Lidia; Popescu Mariana;
  13. Hruşova – Cotovici Mihail, Corcimari Tamara; Marulea Aurelia;
  14. Işnovăţ –  Colcinschi Haritina; Istrati Victor; Rabei Elena;
  15. Izbişte –  Gherciu Iulia; Golban Angela; Marulea Natalia; Rotari Tatiana; Verdeș Mariana; Goncearuc Zinaida.
  16. Jevreni – Urîtu Oxana; Panfili Natalia;
  17. Măgdăceşti – Balan Vasile; Coșer Ana; Cucoș Irina; Dabija Elena; Guzun Mariana; Scripnic Eugenia; Efros Maria; Kroitor Iurii; Onica Lidia; Tentiuc Ştefan; Hîncu Ecaterina.
  18. Maşcăuţi – Ceban Maria; Ghiluţa Elena; Ghiluța Nina; Mirca Natalia; Răbdău Elena; Titei Parascovia; Zgarbur Victoria;
  19. Oniţcani – Dodon Tudor; Zolotco Clavdia;
  20. Paşcani – Ciutac Constantin; Damașcan Svetlana; Levițchi Fiodor; Şaganovschi Ivan;
  21. Răculeşti – Buga Galina; Cîrlan Aliona; Corețchi Mariana; Roşca Tatiana; Sclifos Clara;
  22. Râșcova - Cebotari Alexandru;
  23. Slobozia-Duşca – Istrati Evghenia; Ogor Victor; Straistari Vasile;
  24. Zăicana- Ciobanu Irina; Foiu Margareta; Olari Ioana; Plămădeală Veaceslav; Verdeș Vera;
 • retragerea trupelor armate (sovietice) din Afganistan - 15 februarie;
 • comemorarea începutului acțiunilor de luptă pentru independenţă și integritatea Republicii Moldova - 2 martie;
 • comemorarea participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl - 26 aprilie;
 • acţiuni de binefacere şi caritate consacrate sărbătorilor de Paşti:"De la inimă la inimă"- mai 2017; 
 • comemorarea eroilor care au luptat cu fascismul în Războiul II Mondial – 9 mai;
 • sărbătoarea familiei - 15 mai;
 • Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor - 1 iunie;
 • ziua persoanelor supuse represiunilor politice -iunie- iulie;
 • omagierea oamenilor de vîrsta a treia: Ziua Internaţională a oamenilor în etate  - 1 octombrie;
 • omagierea oamenilor cu dizabilităţi: Ziua Internaţională a invalizilor - 3 decembrie;
 • Caravana de Crăciun - 25 decembrie - 14 ianuarie.

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile