Meniul paginii
Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Educaţie
Direcția Educaţie

 

                                            

Ungurean Ala: șef Direcția Educație

Data și locul nașterii: 09 noiembrie 1971, s Onițcani, r. Criuleni

Studii: superioare, masterat-Administrare Publică

Telefon: 0-248-22-404

E-mail: ala.ungurean71@gmail.com

Adresa: MD 4801, or. Criuleni, bul. Biruinţa, nr. 12.

Direcţia Educaţie, subdiviziune structurală a Consiliului Raional, este organul specializat de conducere a învăţămîntului în raion, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală, a Legii învăţămîntului, actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, deciziilor Consiliului Raional şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului.

Direcția Educaţie este subordonată Ministerului Educaţiei, în plan ştiinţifico-didactic şi administrativ, şi Consiliului Raional - financiar şi material.

Direcţia  Educaţie îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulament-tip, precum şi în strînsă colaborare cu organele administraţiei publice locale, instituţiile de formare iniţială şi perfecţionare a cadrelor didactice, instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei şi psihologiei, alţi factori cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi educaţiei.

Direcția Educaţie este responsabilă de întreaga activitate educaţională în raion.

Obiectivele generale:

Strategia învăţămîntului în raion constituie o componentă esenţială a strategiei generale de formare a sistemului educaţional în Republica Moldova şi urmăreşte următoarele obiective:

 • crearea unui sistem de învăţămînt care să genereze valorile, aptitudinile şi cunoştinţele necesare unei existenţe armonioase într-o societate bazată pe democraţie şi pluralism etnic şi cultural;
 • implementarea Curriculum-ului şi standardelor educaţionale de calitate;
 • implementarea unui sistem managerial de calitate;
 • implementarea tehnologiilor moderne educaţionale;
 • optimizarea reţelei şcolare şi a cheltuielilor din domeniul educaţiei;
 • asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor, întremarea sănătăţii lor;
 • intensificarea implicării tuturor componentelor interesate în dezvoltarea sectorului educaţional: familia, şcoala, comunitatea.

Șef Direcție - Ungurean Ala, tel.22-404;

Secţia inspectare şi evaluare:

 • Şef -adjunct direcție - Soltanici Vladimir , tel. 25 - 021;;
 • Specialist principal în problemele resurselor umane - Jîmbei Constantin, tel. 22 - 247;
 • Specialist principal, -Sașcov Galina, tel. 22 - 876;
 • Specialist principal, învăţămînt preşcolar - Doni Aliona, tel. 22 - 934.
 • Specialist principal- Boșcănean Ala, tel.22 - 876;
 • Specialist principal- , tel: 22-876.

Centrul Metodic:

 • Şef centru metodic - Iaţco Nina, tel. 22 - 934;

Specialiști principali/coordonatori/metodişti/responsabili la disciplinele şcolare:

 • Responsabil la ”Limba română” - Cotruță Rodica, tel. 22 - 934;
 • Responsabil la ”Matematică” - Iaţco Nina, tel. 22 - 934;
 • Responsabil la ”Biologie” şi ”Chimie” - , tel. 22 - 876;
 • Responsabil la “Geografie” şi la fondul de manuale - Iazu Ana, tel. 22 - 934;
 • Responsabil la ”Istorie” şi “Educaţia civică” - Novic Ana, tel. 22 - 934;
 • Responsabil la ”Informatică” - Soltanici Liuba, tel. 22 - 934;
 • Responsabil la ”Limbi moderne” - Cacarchan Larisa, tel. 22 - 934;
 • Responsabil la “Limba rusă” şi activitatea extraşcolară - Boşcănean Ala, tel. 22 - 876;
 • Responsabil la disciplinele din aria curriculară "Tehnololgii" - Ţarigradschi Bujor, tel. 25 - 934;
 • Responsabil la disciplinele din aria curriculară "Arte" – Tricolici Natalia, tel. 22 - 934;
 • Responsabil la ”Educaţia fizică” - Racu Mihai, tel. 22 - 247;
 • Responsabil la învăţămîntul primar - Brădiştean Emilia, tel. 22 - 876.
 • Coordonator raional al acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de ANET - Boșcănean Ala, tel. 22 - 876;
 • Responsabil de administrarea Sistemului Automatizat al Bazei de Date (SABD) - Jimbei Constantin, tel. 22-247.

SERVICII SPECIALIZATE:

 • Serviciul Asistenţă Psihopedagogică (SAP),  director interimar - Bulgac Elvira, tel: 23 - 213;
 • Contabilitatea centralizată,  contabil şef - Cojocari Elena, tel: 22 - 753;
 • Secretariat, secretar administrativ,  tel 22 - 404;

INSTITUŢII PUBLICE SISTEMICE:

Instituţii de învăţămînt extraşcolar/complementar:

 1. Centrul de Creaţie şi Agrement al Elevilor, Criuleni, director - Gheciu Victor, tel. 20 - 089;
 2. Şcoala sportivă Criuleni, director - Ceban Iulian, tel. 22 - 439;
 3. Şcoala sportivă Drăsliceni, director-interimar - Ursu Marin, tel. 73 - 236;
 4. Şcoala sportivă Măgdăceşti, director - Onică Vitalie, tel. 33- 985.

Instituţii de învăţămînt preuniversitar:

Licee teoretice:

 1. Liceul Teoretic "Nicolai Donici", Dubăsarii Vechi, director - Novac Marina, tel. 61 - 266;
 2. Liceul Teoretic „Mihail Stratulat”, Boşcana, director - Stavila Viorica, tel.70 - 285;
 3. Liceul Teoretic "Boris Dînga", Criuleni, director - Novic Ana, tel.22 - 197
 4. Liceul Teoretic Măgdăceşti, director - Efros Elena, tel. 33 - 995;
 5. Liceul Teoretic Mălăieşti, director - Cotoman Mariana, tel. 65 - 241;
 6. Liceul Teoretic Cruglic, director - Burciu Nadejda, tel. 66 - 395.

Gimnazii:

 1. Gimnaziul Bălăbăneşti, director - Calancea Maria, tel.32 - 295;
 2. Gimnaziul Bălţata, director - Todoriuc Galina, tel.92 - 5 - 07;
 3. Gimnaziul Coşerniţa, director - Crapacenco Ludmila, tel.69 - 240;
 4. Gimnaziul Corjova, director - Crîşmariuc Ecaterina, tel.78 - 241;
 5. Gimnaziul Drăsliceni, director - Cantarangiu Liudmila, tel.73 - 102;
 6. Gimnaziul Dolinoe, director-interimar Rotari Natalia, tel.35 - 97 - 62;
 7. Gimnaziul Izbişte, director - Mîndru Gabriela, tel.67 - 334;
 8. Gimnaziul Işnovăţ,  director - Gheorghiţă Tatiana, tel.77 - 318;
 9. Gimnaziul Micleşti, director - Homițchii Liudmila, tel.36 - 088.
 10. Gimnaziul "Mihai Eminescu", Jevreni, director - Ursu Corina, tel. 68 - 322
 11. Gimnaziul Ohrincea,  director - Grigor Viorel , tel. 37 - 255;
 12. Gimnaziul Onițcani, director - Dodon Lilia, tel. 79 - 280;
 13. Gimnaziul Paşcani, director - Efros Angela, tel.30 - 345;
 14. Gimnaziul Răculeşti, director - Burciu Angela, tel. 75 - 178;
 15. Gimnaziul Ratuş, director - Boaghe Elena, tel.35 - 236;
 16. Gimnaziul Rîşcova, director- Coadă Cristina , tel.76 - 312;
 17. Gimnaziul Slobozia-Duşca, director - Stahi Tatiana, tel.74 - 241;
 18. Gimnaziul Steţcani, director-interimar - Enachi Natalia, tel.36 - 064;
 19. Gimnaziul Hîrtopul Mare, director- Onofrei Veronica, tel.72 - 146;
 20. Gimnaziul Hruşova, director - Şendrea Silvia, tel.39 - 436;
 21. Gimnaziul Zăicana, director - Arseni Valentina, tel. 71 - 283.
 22. Gimnaziu "Ion Sîrbu", Maşcăuţi, director - Carţîn Angela, tel. 64 - 249;
 23. Gimnaziu Hîrtopul Mic,  director - Mardari Petru, tel.72 - 529.
 24. Gimnaziu „Regele Mihai I” Cimişeni, director - Cristea Natalia, tel.31 - 415;

Şcoli primare:

 1. Şcoala primară Dubăsarii Vechi, director-interimar - Leahu Rodica, tel. 61 - 231;
 2. Şcoala primară Criuleni, director - Chirev Galina, tel.22 - 964;
 3.  

Instituţii de învăţămînt preşcolar:

 1. Grădiniţa de copii Bălăbăneşti, director - Păvălache Eugenia, tel.32 - 690;
 2. Grădiniţa de copii Bălţata, director - Verici Eugenia, tel.93 - 450;
 3. Grădiniţa de copii Bălăşeşti, director - Ignatiuc Ala, tel.75 - 677;
 4. Grădiniţa de copii Boşcana, director - Vîntu Aliona, tel.70 - 240;
 5. Grădiniţa de copii Cimişeni, director - Nacu Mara, tel.31 - 714;
 6. Grădiniţa de copii Corjova, director - Cireş Maria, tel.78 - 475;
 7. Grădiniţa de copii Coşerniţa, director-  , tel. 69 - 207;
 8. Grădiniţa de copii Criuleni, nr.1, director - Batrîncea Ludmila, tel.21 - 679;
 9. Grădiniţa de copii Criuleni nr.2, director - , tel. 22 - 964
 10. Grădiniţa de copii Cruglic, director - Verdeş Tamara, tel.66 - 877;
 11. Grădiniţa de copii Dolinnoe, director - Zastavniţchi Victoria, tel.31- 66 - 98;
 12. Grădiniţa de copii Drăsliceni, director - Guzun Olga, tel.73  -242;
 13. Grădiniţa de copii Dubăsarii Vechi, director - Chetruşca Nadejda, tel.61 - 261;
 14. Grădiniţa de copii Hîrtopul Mare, director - , tel.72 - 531;
 15. Grădiniţa de copii Hruşova, director - Roibu Nicolina, tel.39 - 308;
 16. Grădiniţa de copii Işnovăţ, director - Busuioc Lilia, tel.77 - 350;
 17. Grădiniţa de copii Izbişte, director - , tel.67 - 648;
 18. Grădiniţa de copii Jevreni, director - Sîrbu Maria, tel.68 - 537;
 19. Grădiniţa de copii Măgdăceşti, director - , tel.34 - 633;
 20. Grădiniţa de copii Mălăieşti, director - Barbacari Valentina, tel.93 - 348;
 21. Grădiniţa de copii Mardareuca, director - Maros Anastasia, tel.93 - 781;
 22. Grădiniţa de copii Maşcăuţi, director - Rapeşcu Ana, tel.64 - 630;
 23. Grădiniţa de copii Micleşti, director - Butucel Maria, tel.36 - 420;
 24. Grădiniţa de copii Oniţcani,  director - , tel.79 - 290;
 25. Grădiniţa de copii Paşcani, director - Lupaşco Svetlana, tel.30 - 386;
 26. Grădiniţa de copii Porumbeni, director - Buşcu Ludmila, tel.63 - 262;
 27. Grădiniţa de copii Ratuş, director - Negură Vera, tel.35 - 228;
 28. Grădiniţa de copii Rîşcova, director - , tel.76 - 460;
 29. Grădiniţa de copii Răculeşti, director - Mantaluţa Natalia, tel. 75 - 228;
 30. Grădiniţa de copii Slobozia-Duşca, director-– Iliescu Ina, tel.74 - 863;
 31. Grădiniţa de copii Steţcani, director - Gatman Olga, tel.36 - 075;
 32. Grădiniţa de copii Zăicana, director - Grati Varvara, tel. 71 - 658;

Evenimente tradiţionale 

 • Concursul raional „Pedagogul Anului” (ianuarie);
 • Concursul „Olimpiada şcolară” (februarie);
 • Maratonul intelectual (aprilie);
 • Festivalul preşcolarilor „De la lume adunate şi înapoi la lume date” (mai);
 • Ultimul sunet (mai);
 • Ziua internaţională a copilului (iunie);
 • Concursul raional „Pentru cea mai bună pregătire a instituţiei de învăţămînt către noul an şcolar” (august);
 • Conferinţa pedagogică (august);
 • Ziua cunoştinţelor „Primul sunet” (septembrie);
 • Ziua profesională a lucrătorului din învăţămînt (octombrie);
 • Ziua bunicuţelor (octombrie);
 • Gala Laureaţilor Sportului (noiembrie);
 • Caravana de Crăciun (decembrie);
 • Festivalul „Obiceiuri şi tradiţii de iarnă” (decembrie).

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Educaţie
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile