Meniul paginii
Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Finanțe
Direcția Finanțe

 


 

 

 

Simon Olga: șef, Direcția Finanțe

Data și locul nașterii: 10 februarie 1984, or Criuleni

Studii: superioare

E-mail: dfcriuleni@mail.ru

              simonolga.df@gmail.com

Telefon: 0-248-21-321

Zile de primire: luni până vineri; orele 09.00-12.00

Adresa: MD 4801 or. Criuleni, str. 31 August, 108.

Sediul Consiliului Raional. Etajul I, birourile 104 – 107, 113, 114.

 


Direcția Finanțe este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional, care activează sub conducerea Preşedintelui raionului. Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului. Direcţia Finanţe este responsabilă de respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor; executarea deciziilor Consiliului Raional şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului; respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu cadrul legislativ.

Obiective generale:

  • Organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetelor UAT de nivelul I şi al bugetului raional;
  • Ajustarea cheltuielilor bugetelor la posibilităţile reale de acumulare a veniturilor şi atingerea unei     stabilităţi  bugetare;
  • Dirijarea metodologică a planificării bugetare;
  • Respectarea disciplinii financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetului raional;
  • Controlul gestionării finanţelor publice şi utilizarea acestora conform destinaţiei;
  • Asigurarea ţinerii evidenţei contabile la subiecţii economici din teritoriu în conformitate cu Legea Contabilităţii, Standardele naţionale de contabilitate.

Şef Direcţie

Simon Olga

21321

Secția elaborarea și administrarea bugetului

Şef- adjunct

 

23214

Specialist principal

Simon Irina

21314

Specialist principal

Sandu Cristina

21315

Specialist principal

 

 

Specialist superior

Rapcea Elena

21314

Specialist superior

 

 

Specialist superior

 

 

Specialist

Ștefîrț Natalia

23214


Secția rapoarte și analiză în sistemul  bugetar

Contabil-şef

Sîrbu Tatiana

21311

Specialist principal

Bejan Ecaterina 

21311

Specialist superior

 

20044

Specialist

 

20044

Secretar administrativ

Cosoi Tatiana

21321

 

Evenimente tradiţionale:

  • Ziua Financiarului - 15 august.

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Finanțe
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile