Meniul paginii
Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Agricultură și Servicii Funciare
Direcția Agricultură și Servicii Funciare

Onișciuc Vitalie: șef Direcția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru

Data și locul nașterii: 12 martie 1967; or. Criuleni

Studii: superioare

E-mail: darcriuleni@gmail.com

Telefon: 0-248-22-0-59

Zile de primire: luni până vineri orele 8.00-12.00

Adresa:      MD 4801 or. Criuleni, str. 31 August, 108, Sediul Consiliului Raional, Etajul I, Biroul 11


Direcţia  Agricultură și Servicii Funciare activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Criuleni.

Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea implementării obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului şi promovarea lor în teritoriu; monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică, precum şi atragerea investiţiilor.
Direcţia Agricultură, politici economice şi relaţii funciare este responsabilă de respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate, precum şi utilizării factorilor de producere aferenţi.

Acordă asistenţă informaţională, metodologică şi tehnologică producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole

Serviciile Funciare 

Sarcina de bază a serviciului constă în dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, în scopul elaborării şi realizării programului de reformare a relaţiilor funciare; promovarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor.

Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru este responsabil de ţinerea monitoringului funciar; ţinerea cadastrului funciar; controlul folosirii raţionale a terenurilor.

Aparatul Direcţiei:

 • Şef Direcţie - Onisciuc Vitalie; 

Secţia agricultură   tel. (0248) 20-701

 • Specialist principal- Burlacu Gheorghe ;
 • Specialist principal-    vacant 
 • Specialist superior – Bogatu Cristina
 • Specialist-     Frumosu Cezar

Serviciu Relații Funciare și Cadastru  

 • Șef serviciu -  Terenti Vasile; tel. 0-248-22-139
 • Specialist superior – vacant

Evenimente tradiţionale:

 • Expoziţii cu comercializarea produselor agroalimentare – 30 ianuarie – 02 februarie ;
 • Controlul reciproc între gospodării interaionale – luna iunie;
 • Competiţie raională la aratul de zăble – luna septembrie;
 • Sărbătoarea „Ziua Vinului" – a doua duminică a lunii octombrie;
 • Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare – ultima duminică a lunii noiembrie.

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Agricultură și Servicii Funciare
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile