Meniul paginii
Prima pagină  »  Secretarul Consiliului raional
Diana Rusu- Secretara Consiliului raional

 

Data și locul nașterii: 26 octombrie 1979, or. Dubăsari.

 

Studii: superioare universitare de licență (1996-2001 – Universitatea Liberă Internațională din Moldova, specialitatea„Drept”)

 

Activitatea profesională:

2000-2005 – serviciu în Organele Afacerilor Interne ale R. Moldova;

2005-2006 – Secția Evidență și Documentare a Populației Dubăsari;

2006-2007 – Primăria or. Criuleni, jurist;

2007-2016 – Aparatul Președintelui raionului Criuleni, șef, Secția asistență juridică și relații cu publicul;

15.03.2016 – prezent – Secretara  Consiliului raional Criuleni.

Starea civilă: căsătorită, trei copii.

Telefon: 0248 22057

E- mail:  dianarusu79@mail.ru

 

Abilităţi lingvistice: Română (nativă), Rusă (fluent), Engleză (mediu), Franceză (mediu). 

Calculator:MS Word; MS Excel; Acces, Power Point etc.

 

Scopul general al funcţiei:

Organizarea eficientă şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului raional.

 

Sarcinile de bază:

Ø  Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului raional;

Ø  Asigurarea legalitatăţii actelor adoptate de Consiliul raional şi emise de către Preşedintele raionului, le transmite Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat;

Ø  Asigurareatransparenţei actelor adoptate de către Consiliul raional şi emise de către Preşedintele raionului;

Ø  Întocmirea şi redactarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului raional;

Ø  Avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi contrasemnarea deciziilor;

Ø  Asigurarea publicității actelor adoptate de Consiliul raional şi emise de Preşedintele raionului;

Ø  Acordarea asistenţei tehnice şi consultative consilierilor raionali şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional.

Ø  Autentificarea actelor şi documentelor Consiliului raional.

Ø  Exercită şi alte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare.

Persoana responsabilă de transparența decizională: 069940678, 0248-22-057

 


Prima pagină  »  Secretarul Consiliului raional
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile