Meniul paginii
Prima pagină  »  Aparatul Președintelui
Aparatul Președintelui

Lista

                    telefoanelor ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor

               Consiliului raional Criuleni

 

 Nr. d/o

Denumirea funcţiei publice/postului

Numele, prenumele

Telefon de contact

                                           Aparatul Preşedintelui raionului                       

1

Preşedintele raionului

Nicolae GRATI

22650

2

Vicepreședintele raionului

Alexandru CARȚÎN

 

3

Vicepreședintele raionului

Roman ONICA

 

4

Secretar al Consiliului raional

Persoana responsabilă de transparența decizională

Rusu Diana

22057

5

Specialist principal administraţie publică

Persoana responsabilă de anticorupție

Solomon Dumitru

22056

6

Specialist tineret, Aparatul Preşedintelui (Centrul Unit)

            Țurcan Diana

22056

7

Specialist –sport, Aparatul Preşedintelui

Guzun Vladimir

 

                                                   Serviciul resurse umane

8

Specialist principal în resurse umane

                Poponeț Maria

     22348
     22292                           

                                                          Serviciul arhivă

9

Şef  serviciu arhivă

Moisei Elvira

22688

10

Specialist superior

Casap Ludmila

22688

Secţia asistenţă juridică şi relaţii cu publicul

11

Şef  secţie asistenţă juridică şi relaţii cu publicul

Rusu Petru

22292

12

Specialist principal

Gațcan Tatiana

22292

13

Specialist superior în relaţii cu publicul

Panfilii Olga

22058

14

Specialist

 

      22292

Secția economie, investiții și relații externe

15

Şef secţie

Maria Boșcanean

22264

16

Specialist principal

 

22264

17

Specialist superior

 

22264

18

Specialist

         

22264

Serviciul administrativ-financiar

19

Contabil-şef

Rabii Valentina

22467

20

Specialist principal

 Lupan Elena

22231

21

Specialist superior

         

22467

Direcţia agricultură și servicii funciare

22

 Șef  al Direcţiei

Onișciuc Vitalie

20701

23

Specialist  principal

Burlacu Gheorghe

22059

24

Specialist superior

            Bogatu Cristina

23194

25

Specialist

            Frumosu Cezar

22059

Serviciul Relaţii  funciare şi cadastru

26

Şef serviciu

Terenti Vasile

22139

27

Specialist superior

          

22139

Direcţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Arhitectură

28

Şef  direcţie

Lungu Ivan

22266

29

Specialist principal

 

22266

30

Specialist superior

 

22266

31

Specialist

 

22444

Serviciul arhitectură, urbanism şi administrării proprietăţii

32

Arhitect-şef

Vatamaniuc Veaceslav

22244

33

Specialist  superior

Godoroja-Buga Olga

 

Direcţia  Finanţe

34

Şef  direcţie

Simon Olga

21321

35

Şef- adjunct, șef sectia eleborarea și administrarea bugetului

 

23214

36

Specialist principal

Simon Irina

21314

37

Specialist superior

Rapcea Elena

21314

38

Specialist principal

 

21315

39

Specialist principal

Bordian Ludmila

23214

40

Specialist superior

Sandu Cristina

21315

41

Specialist superior

Sajin Cristina

21314

42

Specialist superior

Bejan Ecaterina

23214

43

Specialist

 

23214

44

şef, secția rapoarte și analiză în sistemul bugetar, contabil-șef

Sîrbu Tatiana

21311

45

Specialist principal

 

20044

46

Specialist

 

20044

47

Secretar administrativ

             Cosoi Tatiana

21321

  Direcţia Educaţie

48

Şef direcţie

Ungurean Ala

22404

49

Şef adjunct direcţie

             Soltanici Valdimir

25021

50

Specialist principal

Saşcov Galina

22876

51

Specialist principal

Jimbei Constantin

22247

52

Specialist principal

 

22876

53

Specialist principal

Boșcănean Ala

22876

54

Specialist principal

Guzun Valentina

22934

55

Şef secţie

 

 

56

Şef Centru metodic

Iațco Nina

22934

57

Specialist metodist

 

22247

58

Specialist metodist

Brădiștean Emilia

22876

59

Specialist metodist

Bobeico Anna

22934

60

Specialist metodist

Țarigradschi Bujor

25022

61

Contabil - şef

Cojocari Elena

22753

62

Contabil

Ciobanu Inga

22753

63

Secretar dactilograf

Boșcănean Tatiana

22404

      Secţia cultură şi turism

64

Şef secţie 

Frumosu Elena

22323

65

Specialist principal

             Bobeico Valentina

 

66

Specialist superior

               

24039

67

Director Centrul de Cultură şi Tineret „Grigore Sîrbu”

Rotaru Aurelia

24036

Şcoala de arte Criuleni

68

Director

Dumitrașco Natalia

      24095

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

69

Şef al direcţiei

Brînza Ludmila

22548

70

Şef-adjunct al direcţiei

Loghin Diana

22122

71

Specialist principal

Platonov Maria

24082

72

Specialist superior

Popescu Anișoara

24082

73

Specialist superior

Cociug Viorica

22122

74

Specialist superior

Chirilov Viorica

22075

75

Specialist principal

Sîrbu Anastasia

22075

76

Şef serviciul îngrijire socială la domiciliu

Cicanci Ana

21308

77

Şef serviciul asistenţă socială comunitară

Savițchi Margareta

22075

78

Contabil-şef

 

24082

79

Specialist principal

Cerîc Eugenia

22122

80

Şef serviciul social ,,Asistenţă Personală”

Vasiliu Tatiana

22254

81

Şef serviciul social ,,Asistenţă Personală”

Muntean Elena

20760

82

Felcer-protezist

Cicanci Ana

22075

83

Şef serviciul asistență parentală profesionistă

Rapcea Marcela

20760

84

Asistent social asistență parentală profesionistă

Ciorba Tatiana

20760

85

Asistent social asistență parentală profesionistă

Andreev Irina

20760

86

Asistent social Casa de copii de tip familial

Ungurean Renata

20760

87

Psiholog

Iacub Svetlana

22254

88

Jurist

Rîbușchin Alexandru

22254

89

Șef serviciul social „Asistență Personală”

Cerlat Svetlana
Rusu Sanda
Lichii Ruslana
Zavtoni Andriana 

20760

90

Contabil

Rațoi Natalia

24043

 

 

 


Prima pagină  »  Aparatul Președintelui
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile