Meniul paginii
Prima pagină  »  Inițierea elaborării proiectelor de acte normative
Inițierea elaborării proiectelor de acte normative
Cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului Criuleni pentru anii 2021-2025
Publicat la: 25.01.2021   

ANUNȚ!!!  În scopul asigurării progresului economic, echitabil pe plan social, consolidării competitivității prin modernizarea ariilor prioritare, utilizării locației geografice favorabile și creerii unui mediu stimulativ pentru investiții, Președintele raionului Criuleni anunță despre inițierea elaborării proiectului de decizie cu privire la Strategie de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru perioada 2021-2025. Persoanele interesate, pot prezenta recomandări și propuneri pe marginea proiectului deciziei până la data de 09 februarie 2021. Recomandările sau propunerile se depun la sediul Consiliului raional Criuleni către Secția Economie, Investiții și Relații Externe sau la adresa de E-mail :consiliu@criuleni.md sau vasilefrunza64@mail.ru.
 Datele de contact ale personalor responsabile:  Vasile Frunza: 0-248-22-2-64; 068160278

Documente ataşate


Alte Inițierea elaborării proiectelor de acte normative

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile