Meniul paginii
Prima pagină  »  Documente urbanism și arhitectură
Documente urbanism și arhitectură
Model cereri + ghid urbanism (Cadrul legislativ-normativ în domeniul urbanismului şi construcţiilor)
Publicat la: 23.04.2018   

    În atenția Primarilor orașului, comunelor, satelor, managerilor instituțiilor preuniversitare, agenților economici, precum și a tuturor locuitorilor raionului. 
    Vă aducem la cunoștință că pentru informarea locuitorilor raionului, serviciul Arhitectură, Urbanism și administrarea proprietății, a elaborat un ghid practic, unde se descrie pas cu pas toate procedurile necesare pentru obținerea actelor permisive proiectării, demolării, construcției,  reconstrucției și dării in exploatare a obiectivelor de construcției pe teritoriul raionului, conform actelor legislativ-normative valabile pe teritoriul Republicii Moldova.  În acest ghid găsiți înformații referitor la cadrul legislativ-normativ în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, dotarea localităților raionului cu documentație de urbanism şi amenajare a teritoriului, borderoul actelor necesare pentru proiectare, construcție și recepție, precum și formularele necesare.
    Vă comunicăm că, in conformitate cu Regulamentul de constituire și funcționare a Direcției construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură a Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.19.05 din 02.10.2014, aceasta recepționeaza și contrasemnează procesele verbale a lucrărilor îndeplinite la construcțiile și reparațiile capitale a obiectelor, sistemelor de apeduct, canalizare si gazificare, supuse acestor lucrări. Astfel Direcția va examina respectarea termenilor, volumelor și calității lucrărilor îndeplinite, prezentate în procesele verbale, în decurs de pîna la 15 zile.
Documente ataşate
pdf, 181 KB
pdf, 119 KB
pdf, 106 KB
pdf, 100 KB

Accesări: 1743

Alte Documente urbanism și arhitectură

Publicat la: 31.05.2021   
Accesări: 207
Recomandări

Utile