Meniul paginii
Prima pagină  »  Posturi vacante
Posturi vacante
Concurs pentru ocuparea funcției de medic ginecolog – obstetrician în Cabinetul Sănătatea reproducerii al IMSP ,,Centrul de Sănătate Criuleni” Or.Criuleni , str.Ștefan cel Mare, 1
Publicat la: 09.10.2020   

Cerințele postului:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare/de licență medicale de profil

3) cunoaște limba romînă, scris și vorbit;

4) are capacitate deplină de exercițiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinței medicale ;

6) nu are antecedente penale

 

La înscrierea pentru concurs candidații vor prezenta un dosar, care include

următoarele acte:

1) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;

2) copia actului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii universitare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

4) actele care atestă vechimea in muncă a candidatului (copia carnetului de muncă);

5) Copiile adeverințelor, ce confirmă gradul de calificare;

6) declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale ;

7) adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

8) curriculumul vitae.

Notă : Copiile documentelor sînt prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.


Accesări: 323

Alte Posturi vacante

Publicat la: 10.02.2021   
Accesări: 237
Publicat la: 20.01.2021   
Accesări: 257
Publicat la: 22.10.2020   
Accesări: 323
Publicat la: 22.10.2020   
Accesări: 274
Publicat la: 09.09.2020   
Accesări: 238
Publicat la: 09.09.2020   
Accesări: 263

1 - 20 din 24
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile