Meniul paginii
Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Cu privire la desfășurarea licitației cu strigare pentru privatizarea acțiunilor proprietății publice de stat S.A. „Drumuri-Criuleni”
Publicat la: 25.03.2021   

   Consiliul raional Criuleni MD-4801, or.Criuleni, str.31 August, 108. 

Primlria or. Criuleni MD-4801, or. Criuleni, bd Biruința, l2.

Prin prezenta, Agenția Proprietății Publice informează, că, în perioada 19-30 aprilie 2021, pe piața reglementată a Bursei de Valori se vor desfășura licitalii cu strigare pentru pivatizarea acțiunilor proprietate publice de stat din S.A. ,,Drumuri - Criuleni", or. Criuleni, str-la Stepelor, 5, in număr de 4 202 669 unități (99,143%), prețul inițial de vinzare al unei acțiuni - 12,45lei. Comunicatul informativ a fost publicat in Monitorul Oficial al RM nr. 78 - 81 din 19.03.2021 și pe pagina web: www. app.gov.md.  În scopul atragerii unui număr cît mai mare de participanți la privatizare. acordării de drepturi egale și asigurării concurenței loiale intre participanți, solicităm respectuos ca informația dată si fie făcută publică la nivel local, prin mijloacele mass-media disponibile.

Director general adjunct Mihai SOȚCHI


Accesări: 276


Alte Anunţuri

Publicat la: 04.05.2022   
Accesări: 109
Publicat la: 22.04.2022   
Accesări: 203
Publicat la: 15.03.2022   
Accesări: 112
Publicat la: 14.03.2022   
Accesări: 219
Publicat la: 07.02.2022   
Accesări: 316
Publicat la: 25.01.2022   
Accesări: 763

1 - 20 din 320
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile