Meniul paginii
Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
AVIZ
Publicat la: 22.03.2021   

Prin prezenta, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Consiliul raional Criuleni anunță pentru data de 06.04.2021, ora 11.00, desfășurarea licitației publice de vînzare „cu strigare” a următoarului automobil:

1) Vaz 21070, nr. de înmatriculare CR CR 003, culoarea alb, anul fabricării 2007, preţul iniţial 10826,00 lei;

Participanții la licitație vor prezenta Comisiei de licitație, nu mai tîrziu de 05.04.2021, ora 17.00, următoarele documente: - cererea (conform modelului stabilit); - pentru persoane fizice: actul de identitate (copie); - pentru persoane juridice: extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copia buletinului de identitate al administratorului și, după caz, procura reprezentantului, cu anexarea copiei buletinului de identitate; - documentele bancare care confirmă achitarea:

1) contului – 10% (zece) procente din prețul inițial la contul: Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, cod fiscal 1007601009912, pentru participarea la licitaţie MD93TRPDAS315210B11708AA;

2) taxei de participare la licitație (600 lei pentru persoane fizice, 1200 lei pentru persoane juridice) la contul: Consiliul raional Criuleni MD53TRPCECS18110A00991AA. Licitația va avea loc în incinta Consiliului raional Criuleni - or. Criuleni, str. 31 August 108, tel.: 024822264.

Cu respect,

Șef Direcția AS și PF semnat Ludmila BRÎNZA


Accesări: 216


Alte Anunţuri

Publicat la: 04.05.2022   
Accesări: 109
Publicat la: 22.04.2022   
Accesări: 203
Publicat la: 15.03.2022   
Accesări: 112
Publicat la: 14.03.2022   
Accesări: 219
Publicat la: 07.02.2022   
Accesări: 316
Publicat la: 25.01.2022   
Accesări: 763

1 - 20 din 320
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile