Meniul paginii
Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
ANUNȚ!!! privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de medic ginecolog – obstetrician în Cabinetul Sănătatea reproducerii al IMSP ,,Centrul de Sănătate Criuleni” Or.Criuleni , str.Ștefan cel Mare, 1
Publicat la: 09.10.2020   

Cerințele postului:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare/de licență medicale de profil

3) cunoaște limba romînă, scris și vorbit;

4) are capacitate deplină de exercițiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinței medicale ;

6) nu are antecedente penale

 

La înscrierea pentru concurs candidații vor prezenta un dosar, care include

următoarele acte:

1) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;

2) copia actului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii universitare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

4) actele care atestă vechimea in muncă a candidatului (copia carnetului de muncă);

5) Copiile adeverințelor, ce confirmă gradul de calificare;

6) declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale ;

7) adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

8) curriculumul vitae.

Notă : Copiile documentelor sînt prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

Locul depunerii dosarelor și telefoanele de contact :

Or.Criuleni, str.Ștefan cel Mare, 1, bir. 114.

Dosarile vor fi depuse la Serviciul personal al IMSP Centrul de Sănătate Criuleni, bir.114, în termen de 20 zile de la data publicării, între orele 8.00 – 17.00, cu excepția zilelor de odihnă : sîmbătă – duminică.

Persoana responsabiă de recepfionarea dosarelor și furnizarea informațiilorsuplimentare referitor la organizarea concursului- dna Orlov Tatiana, specialist principal serviciu personal.

Telefon de contact : 0248 22543, 0248 22245, e-mail : cmfcriuleni@mail.ru


Accesări: 302


Alte Anunţuri

Publicat la: 21.10.2021   
Accesări: 69
Publicat la: 18.10.2021   
Accesări: 88
Publicat la: 18.10.2021   
Accesări: 82
Publicat la: 06.09.2021   
Accesări: 304

1 - 20 din 290
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile