Meniul paginii
Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: asistent social comunitar în s. Dubăsarii Vechi și de asistent social comunitar temporar în or. Criuleni, pe 1,0 salarii de funcţie.
Publicat la: 22.07.2020   

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informativ, sediul Consiliului raional şi pagina web www.criuleni.md

Actele se depun la Direcția AS și PF din subordinea Consiliului raional Criuleni, et. 1, bir. 121, tel. 0248-22122, bir. 120, tel. 0248-22548.

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 

Anexa nr.2

al ordinului 139 din 17.07.2020

 

Informație cu privire la condițiile de participare la concurs

asistent social comunitar, pe 1,0 salarii de funcţie.

 

Cerinţe:

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea identificării şi acordării ajutorului persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate şi soluţionarea problemelor sociale al acestora.

 

Condiţii specifice:

- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- Posedarea limbii de stat;

- Neatingirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

- Sudii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenţei sociale, pedagogiei, psihopedagogiei, jurisprudenţei.

 

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenţei sociale;

- Operare calculator: Word, Excel, Internet.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs nu mai târziu de 03 august 2020, în următoarea componență:

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii superioare;

- copia carnetului de muncă;

- curriculum vitae;

- certificat medical forma 086/e.

 

Informaţii suplimentare: or. Criuleni, str. 31 August, 108, Direcţia AS şi PF, nr. de telefon 0248-22548, www. criuleni.md.

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 

 

Bibliografia concursului:

 

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Codul deontologic al asistentului social;

3. Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;

4. Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale;

5. Legea nr. 133 din 13.06.2008 Cu privire la ajutorul social;

6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal,

7. Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia


Accesări: 350


Alte Anunţuri

Publicat la: 21.09.2022   
Accesări: 60
Publicat la: 20.07.2022   
Accesări: 139
Publicat la: 04.05.2022   
Accesări: 164
Publicat la: 22.04.2022   
Accesări: 373

1 - 20 din 329
Ultimele noutăţi
27.09.2022
Toamna de Aur 2022
Recomandări

Utile