Meniul paginii
Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
În atenția primarilor localităților raionului Criuleni
Publicat la: 05.04.2019   

Conducătorii Autorităților Publice Locale, conform competențelor reglementate de legislație, vor întreprinde următoarele măsuri:

 • vor efectua inventarierea tuturor gunoiştilor stihiinice la nivel de primării şi vor întreprinde urgent măsuri de lichidare a acestora;
 • amenajarea depozitelor (gunoiştilor) urbane şi rurale existente conform cerinţelor sanitare;
 • salubrizarea şi amenajarea cimitirelor;
 • efectuarea lucrărilor de curăţare şi amenajare a terenurilor din spaţiile verzi şi fîşiile forestiere de protecţie;
 • amenajarea locurilor de distrugere a cadavrelor de animale (gropile Beckari);
 • de prelungit implementarea Acţiunii “Rîu curat de la sat la sat” prin salubrizarea malurilor râurilor și pâraielor;
 • de efectuat conlucrare efectivă cu serviciile desconcentrate în teritoriu;
 • de atras în activităţile de salubrizare colectivele şcolilor, liceelor, instituţiilor şcolare;
 • de preavizat agenţii economici și alte instituții de Stat despre aducerea în ordine a teritoriilor aferente şi adiacente ;
 • de conlucrat activ cu comunităţile, în special cu liderii deținători de terenuri din teritoriul administrat, care tradiţional întreprind lucrări de curăţare a curţilor şi ogoarelor;
 • în comun cu colaboratorii IPM Criuleni, de efectuat permanent, raiduri de salubrizare şi de aplicat constant mecanizme de atragere la răspundere a persoanelor vinovate şi în mod special, a persoanelor cu funcţii de răspundere;
 • de organizat şi de participat activ în acţiuni de sensibilizare şi de conştientizare a populaţiei.

Inspecţia pentru Protecția Mediului Criuleni va contribui metodologic-consultativ la întocmirea programelor şi planurilor locale de organizare şi desfăşurare a acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi va monitoriza exercitarea acţiunilor preconizate.

 

Inspecţia pentru Protecția Mediului Criuleni


Accesări: 394


Alte Anunţuri

Publicat la: 18.10.2021   
Accesări: 51
Publicat la: 18.10.2021   
Accesări: 33
Publicat la: 06.09.2021   
Accesări: 249
Publicat la: 16.08.2021   
Accesări: 125

1 - 20 din 285
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile