Meniul paginii
Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Vizita șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la Criuleni
Publicat la: 10.04.2014   

La 9 aprilie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Criuleni a avut loc întîlnirea șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dlui Ion PRISĂCARU cu personalul Inspectoratului Fiscal de Stat pe rl. Criuleni și cu contribuabilii din teritoriul deservit. 

Ședința s-a desfășurat conform graficului de petrecere a întîlnirilor cu personalul Inspectoratelor Fiscale și cu contribuabilii din republică și a fost organizată cu scopul eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat, întru asigurarea continuității reformelor și promovarea noilor idei în administrarea fiscală, precum și pentru îmbunătățirea dialogului cu mediul de afaceri și conștientizarea de către contribuabili a achitării impozitelor.

La întîlnire au fost prezenți dl Vitalie ROTARU, Președintele raionului Criuleni, dl Dionis URÎTU, vicepreședinte al raionului, dl Anton BĂȚ, șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe rl. Criuleni, conducători și contabili-șefi ai agenților economici și instituțiilor publice din raion.

Ședința a fost deschisă de către Președintele raionului Criuleni, dl Vitalie ROTARU, care a menționat importanța mobilizării contribuabililor la onorarea obligațiilor față de buget în măsură deplină și în termenii prevăzuți de legislația fiscală în vigoare.

Dl Vitalie ROTARU a accentuat că de achitarea deplină și la timp a impozitelor de către toți contribuabilii depinde creșterea salariilor și pensiilor, creșterea finanțării lucrărilor de infrastructură – drumuri, apeducte, canalizare, iluminare, creșterea finanțării în domeniul medicinii, educației ș.a.

În cadrul întîlnirii s-a discutat despre realizările Serviciului Fiscal de Stat și obiectivele propuse pe viitor. Astfel, în perioada ianuarie - decembrie 2013, la bugetul public național, au fost acumulate plăți în sumă de 133202,7 mii lei, executînd planul de venituri la nivel de 105,0 %.

Pentru trimestrul I al anului 2014, în teritoriul raionului au fost acumulate plăți la bugetul public național în sumă de 33058,1 mii lei, prevederile bugetului fiind îndeplinite în volum de 111,1 %, asigurîndu-se executarea calitativă a tuturor componentelor bugetare.

De asemenea, la ședință s-au pus în discuție și problemele majore cu care se confruntă agenții economici, cum ar fi, neadmiterea și prevenirea încălcărilor, implementarea contului unic trezorial, instruirea noilor antreprenori, elaborarea și implementarea dării de seamă unice a tuturor impozitelor și taxelor ce ține de remunerarea muncii și alte subiecte importante.

În cadrul ședinței, reprezentanții agenților economici au abordat în special următoarele subiecte:

  • instabilitatea prevederilor legislației fiscale în vigoare pe termen scurt și mediu;
  • termenul incomod de achitare a unor impozite, cum ar fi primul termen de achitare a impozitului funciar – 15 august, aplicarea TVA în agricultură;
  • sancțiunile fiscale aplicate pentru încălcările prevederilor legislației în vigoare, propunîndu-se aplicarea și a unor asemenea măsuri ca preîntîmpinare pentru prima încălcare sau pentru agenții economici începători.

De asemenea, reprezentanții agenților economici au înaintat propuneri Serviciului Fiscal de Stat:

  • scutirea agenților economici începători de controale fiscale pe o anumită perioadă de timp la etapa inițierii afacerii;
  • organizarea instruirii persoanelor cu funcții de răspundere ale contribuabililor în domeniul fiscalității;
  • reducerea numărului controalelor fiscale efectuate la un agent economic.

Dl Ion PRISĂCARU a recunoscut că una dintre problemele majore este imperfecțiunea legislației și modificarea frecventă a acesteia, dar în acest domeniu se lucrează.

Reieșind din rezultatele obținute în procesul administrării fiscale în teritoriul administrat, dl Anton BĂȚ, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe rl. Criuleni, a menționat că colectivul Inspectoratului Fiscal s-a isprăvit cu sarcinile stabilite și pe viitor vor fi întreprinse măsuri întru eficientizarea administrării fiscale, cît și pentru acordarea serviciilor de calitate contribuabililor. Referindu-se la problemele și solicitările puse în discuție de către reprezentanții agenților economici, dl Anton BĂȚ a accentuat că Inspectoratul Fiscal de Stat pe rl. Criuleni este permanent dispus să ofere consultații și sprijinul necesar agenților economici întru evitarea apariției situațiilor dificile și soluționarea acestora.


Ultima redactare: 11.04.2014   
Accesări: 1308


Alte Noutăți

Publicat la: 09.05.2021   
Accesări: 59
Publicat la: 06.05.2021   
Accesări: 65
Publicat la: 06.05.2021   
Accesări: 34
Publicat la: 05.05.2021   
Accesări: 64
Publicat la: 04.05.2021   
Accesări: 52
Publicat la: 26.04.2021   
Accesări: 71
Publicat la: 23.04.2021   
Accesări: 56

1 - 20 din 1232
Ultimele noutăţi
09.05.2021
9 MAI
Recomandări

Utile