Meniul paginii
Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Ședinţa a XIV-a ordinară a Consiliului raional Criuleni
Publicat la: 12.12.2013   

La 12 decembrie 2013, în sala de şedinţe a Consiliului raional, s-a desfășurat şedinţa a XIV-a ordinară a Consiliului raional Criuleni de legislatura a  XXIV-a.

Cel mai important subiect al ședinței a fost bugetul raionului pentru anul 2014 (raportor dna Vera Anii, șeful Direcției Finanțe).

 

 

 

Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni:

 1. Cu privire la unele modificări în componența unor comisii consultativede specialitate ale Consiliului raional;
 2. Cu privire la bugetul raional pentru anul 2014;
 3. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2013 și alocarea mijloacelor financiare;
 4. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2013;
 5. Cu privire la pregătirea economiei și sferei sociale a raionului pentru activitatea în timpul de toamnă-iarnă 2013-2014 și despre mersul îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 584 din 7 august 2013;
 6. Cu privire la mersul realizării Programului de Dezvoltare a Educației Incluzive în raion aprobat prin decizia CR nr. 04.03 din 16.12.2011;
 7. Cu privire la contribuția financiară pentru implementarea proiectelor transfrontaliere în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina – Moldova 2007 – 2013;
 8. Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Criuleni;
 9. Cu privire la instituirea Biroului comun de informații și servicii în raionul Criuleni;
 10. Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional nr. 13.12 din 22.08.2013 „Cu privire la stabilirea hotarului com. Bălăbănești”;
 11. Cu privire la stabilirea intravilanului sat. Cruglic;
 12. Cu privire la casarea materialelor și mijloacelor fixe aflate la bilanțul Secției Cultură și Turism;
 13. Cu privire la modificarea Anexei nr.10 la decizia Consiliului raional nr. 02.20 din 15.08.2011 și a Anexei nr.2 la decizia Consiliului raional nr. 10.18 din 29.03.2013;
 14. Cu privire la modificarea punctului 9 din Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Criuleni pentru anul 2013;
 15. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 17.03 din 24.11.2005;
 16. Cu privire la unele acțiuni ce țin de organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din autoritățile publice ale raionului;
 17. Cu privire la fondarea Întreprinderii municipale „Centrul stomatologic raional Criuleni”;
 18. Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe;
 19. Cu privire la transmiterea obiectelor de mică valoare și scurtă durată;
 20. Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional pentru anul 2014;
 21. Cu privire la graficul concediilor de odihnă pentru anul 2014;
 22. Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier;
 23. Cu privire la schimbarea destinației terenurilor agricole și trecerii lor în Fondul Silvic;
 24. Cu privire la alegerea unui vicepreședinte al raionului.

Ședința s-a organizat cu dificultăți, deoarece unii consilieri s-au concentrat mai mult pe interesele de partid și de grup, în defavoarea soluționării problemelor societății și instituțiilor raionului. Începutul acesteia a fost programat la ora 10:00, dar din lipsă de cvorum, începutul ședinței fost amînat.

La ora 17:30, majoritatea consilierilor raionali aleși s-au întrunit în ședință. Din cei 33 consilieri raionali aleși, în sală au fost prezenți 17, și anume: Partidul Liberal Democrat din Moldova – 11, Partidul Ecologist „Alianța Verde” – 1, Partidul Comuniștilor – 2, Partidul Liberal Reformator – 1, Partidul Liberal – 1, Partidul Democrat – 1.

De asemenea, la ședință au fost prezenți angajați ai Consiliului raional și primari.

Ședința a fost prezidată de consilierul raional din partea fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova, dna Natalia EFROS-BUJOR.

Ordinea de zi a fost aprobată cu vot unanim.

Au fost examinate și aprobate decizii asupra tuturor chestiunilor introduse în ordinea de zi. Toate chestiunile au fost votate unanim.

În funcția de vicepreședinte al raionului, la propunerea dlui Vitalie ROTARU, președintele raionului Criuleni, a fost ales dl Sergiu CEAUȘ, care a activat în funcția de șef al Direcției Investiții și Relații Economice Externe.

Documente ataşate

Ultima redactare: 10.04.2014   
Accesări: 3168


Alte Noutăți

Publicat la: 09.05.2021   
Accesări: 59
Publicat la: 06.05.2021   
Accesări: 65
Publicat la: 06.05.2021   
Accesări: 34
Publicat la: 05.05.2021   
Accesări: 64
Publicat la: 04.05.2021   
Accesări: 52
Publicat la: 26.04.2021   
Accesări: 71
Publicat la: 23.04.2021   
Accesări: 56

1 - 20 din 1232
Ultimele noutăţi
09.05.2021
9 MAI
Recomandări

Utile