Meniul paginii
Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Oportunități de finanțare a irigării la scară mică oferite de Programele IFAD pentru agricultorii din raioanele Criuleni și Dubăsari
Publicat la: 18.05.2023   

Guvernul Republicii Moldovei a încheiat un Acord de finanțare cu Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru implementarea Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP). Activitatea este concepută pentru a sprijini investițiile în infrastructura rurală productivă, transformarea economică rurală reziliență prin eliminarea blocajelor și consolidarea fermierilor mici (până la 10 ha) și a afacerilor din zona rurală prin promovarea implementării tehnologiilor climatice inteligente. Tipurile de infrastructură eligibile vor include investițiile în infrastructuri publice, cum ar fi schemele de irigare micro și mici.
Start la Campania de informare a Componentei Proiectului TRTP: "Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole" a fost dat în r. Orhei la data de 10 martie 2023 cu încheierea în r. Criuleni la data de 18 mai 2023, de către Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu suportul Unităţii Consolidate de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) şi Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).
Atelierul regional de informare - instruire a fost implementat de Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu participarea dl. Alexandru Belschi, Specialist Fondului de Adaptare UCIP IFAD, dl. Vitalie Onișciuc, Șeful Direcției Agricole a Consiliului Raional Criuleni, dl. Sergiu Guvir Șeful Direcției Agricole a Consiliului Raional Dubăsari şi dl. Anatolie Fala, Director proiecte ACSA, în calitate de instructor – formator.
Prezent la eveniment dl. Vitalie Onișciuc a venit cu un cuvint de salut si a vorbit despre oportunitățile de dezvoltare a sectorului agricol datorită programelor IFAD inclusiv la dezvoltarea infrastructurii și irigării la scară mică. A menționat că în ambele raioane sunt 5 AUAI care prin aceste investiții pot să-și mărească numărul de membri și să-și extindă suprafețele de irigare. Toate aceste lucruri duc la majorarea veniturilor exploatațiilor agricole cu posibilitatea de a ieși pe piața internă și cea externă cu produse de înaltă calitate.
Dl. Alexandru Belschi, Specialist Fondului de Adaptare UCIP IFAD a expus tuturor prezenți la acest eveniment scopul şi obiectivele proiectului, care constau în stimularea creșterii economice rurale pe scară largă și reducerea sărăcia prin investiții complementare în dezvoltarea infrastructurii şi irigării la scară mică, cu acces garantat pentru ariile vulnerabile la schimbările climatice. valoarea necesităților de investiții la irigare și de asistența care poate fi oferită grupurilor clienți cât și beneficiarilor individuali în pregătirea setului de documente pentru accesarea granturilor, elaborarea schiței de proiect și componentele sistemelor de irigare.
La atelierul nominalizat au participat producători agricoli - mici fermieri, tineri antreprenori și femei din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, pomușoare, legume, viţă de vie soiuri de masă) şi pepiniere horticole din aria raioanelor Criuleni și Dubăsari.
În cadrul Atelierului de informare - instruire dl. Anatolie Fala, Director proiecte ACSA, în calitate de instructor – formator a prezentat scopul, obiectivele şi oportunitățile oferite de Componenta Proiectului TRTP: "Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole", oportunităţi de asistenţă tehnică şi consultanţă la elaborarea şi depunerea cererilor de finanțare oferite beneficiarilor Proiectului, criterii de eligibilitate și identificarea potenţialilor beneficiari ai câmpurilor de demonstrare, precum a fost demonstrat şi un spot instructiv video privitor la oportunităţile şi riscurile irigării la scară mică, investiţiile şi tipurile de irigare susţinute de proiect.
Implementarea proiectului nominalizat are două componente – abordări de investiţii şi sprijin financiar, care include:
1. asistență financiară sub formă de Granturi în valoare maximă de 300 000 dolari SUA unui Grup – client (grup de minim 20 beneficiari eligibili) pentru investiţii în infrastructura de irigare, iar în cazul în care sunt mai puţin beneficiari valoarea maximală a grantului se va calcula după formula: 15 000 dolari SUA x Numărul de beneficiari, și o contribuție de coparticipare de minim 10% a membrilor Grupului – client. Suprafața sistemului de irigare finanțat pentru acest grup de beneficiari va fi de maxim 100 hectare. şi;
2. suport financiar sub formă de Granturi – investiţi cu valoarea maximă 7.500 dolari SUA pentru investiţii în sisteme de irigare la scară mică, și o contribuție de coparticipare de minim 30% a potențialului beneficiar, pentru producătorii agricoli – micii, tinerii antreprenori şi femei din arii rurale (cu excepția or. Chișinău și Bălți), care cultivă până la 10 hectare de terenuri agricole (proprietate și/sau arendă pe termen lung).
Ambele componente pe parcursul implementării vor fi precedate de suport şi servicii de consultanţă tehnică gratuită prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), la:
• diseminarea informațiilor și identificarea grupelor – clienți şi micilor fermieri;
• la fondarea de loturi demonstrative de promovarea a tehnicilor eficiente de irigare;
• identificare și Formarea de Formatori și instruirea aplicaților la granturi;
• suport practic beneficiarilor la pregătirea pachetelor de cereri pentru aplicarea la Fondul de Adaptare/IFAD;
• consultanță specializată post-instalare la aplicarea irigării la scară mică şi promovarea tehnicilor de irigare la scară mică pentru încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienţei micilor fermieri prin adoptarea de practici agricole inteligente de adaptare la schimbările climatice.
Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați în implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informaţii suplimentare pe pagina web a ființatorului UCIP IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), web: www.acsa.md.
Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare acordă suport investițiilor în infrastructura de irigare care se axează pe sisteme micro și mici de irigare.

 


Ultima redactare: 18.05.2023   
Accesări: 201


Alte Noutăți

Publicat la: 25.09.2023   
Accesări: 48
Publicat la: 22.09.2023   
Accesări: 49
Publicat la: 20.09.2023   
Accesări: 69
Publicat la: 15.09.2023   
Accesări: 97
Publicat la: 15.09.2023   
Accesări: 69
Publicat la: 04.09.2023   
Accesări: 53
Publicat la: 29.08.2023   
Accesări: 101
Publicat la: 27.08.2023   
Accesări: 108
Publicat la: 24.08.2023   
Accesări: 137
Publicat la: 10.08.2023   
Accesări: 116
Publicat la: 10.08.2023   
Accesări: 108
Publicat la: 08.08.2023   
Accesări: 133
Publicat la: 07.08.2023   
Accesări: 84
Publicat la: 18.07.2023   
Accesări: 95

1 - 20 din 1704
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile