Meniul paginii
Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Ședința extraordinară a Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale
Publicat la: 05.07.2013   

La 5 iulie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional, a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale, prezidată de Preşedintele raionului, dl Vitalie Rotaru, Președinte al Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale. Convocarea şedinţei a fost dictată de necesitatea de a interveni operativ la lichidarea consecinţelor provocate de ploile torenţiale, însoţite de grindină și furtună, căzute în ultimele zile în localităţile raionului.

La ședință au participat: conducerea raionului, responsabili din cadrul Consiliului raional, conducătorii serviciilor desconcentrate și 21 de primari din 25 din raion. Au lipsit nemotivat 4 primari: Brînza Vasile, primarul s. Jevreni, Meleca Anatolie, primarul com. Pașcani, Vîntu Anatol, primarul com. Boșcana, Rabei Ghenadie, primarul s. Cimișeni.

Cele mai afectate, în urma ploilor, sunt localitățile Onițcani, Coșernița, Bălăbănești, Bălțata, Dolinnoe, Miclești, Cruglic și Izbiște.

Şeful Secţiei Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, dl Veaceslav Grigoriev a prezentat o informaţie operativă privind evaluarea prealabilă a pagubelor produse de ploi.

Primarii au raportat situația din localitățile administrate, dar au menționat că nu toate pagubele pot fi evaluate la moment, deoarece din cauza ploilor din ziua de 4 iulie, nu se poate de verificat situația plantațiilor agricole.

Pierderile sunt de următoarea natură: spălarea și înnămolirea drumurilor, deteriorarea acoperișurilor, inundarea caselor, beciurilor, fîntînilor, distrugerea grădinilor și a plantațiilor agricole pe mii de hectare. Suma pagubei materiale totale, în toate localitățile raionului, constituie peste 5,3 mln lei.

În Bălăbănești, în circa 80 de gospodării au avut loc defectarea aparatajului casnic ca urmare a furtunii și defectării transformatorului electric din localitate. Reprezentantul ”GazNatural – Union Fenosa”, dl V. Sușițchi a raportat că în cazul dat a fost pornită procedura de acordare a compensațiilor respective pentru gospodăriile afectate.

De menționat că majoritatea primarilor localităților afectate s-au implicat activ în lichidarea consecințelor.

Președintele raionului, dl Vitalie Rotaru a cerut primarilor să raporteze despre starea iazurilor și altor bazine acvatice. În urma rapoartelor s-a stabilit că cazuri de spargere a digurilor în urma ploilor abundente nu au fost. Dl Vitalie Rotaru a cerut implicarea de urgență a primarilor în vederea preîntîmpinării deteriorării digurilor de protecție.

Dl Vitalie Rotaru a indicat responsabililor să elaboreze o analiză amplă a pierderilor în urma condițiilor meteo nefavorabile în vederea înaintării demersurilor respective către Primul-ministru al Republicii Moldova și ministerele de resort către ziua de 8 iulie 2013.

Întru efectuarea unei evaluări definitive a pagubelor, Comisia Raională pentru Situaţii Excepţionale a instituit un grup de lucru, compus din reprezentanţii serviciilor raionale abilitate, care într-un termen restrîns, împreună cu reprezentanţii autorităţilor publice din localităţile afectate, vor examina şi estima aceste pagube, consemnîndu-le în actele finale.

În scopul asigurării traficului de mărfuri și de pasageri pe traseele raionale și deplasarea populației prin localități s-a decis implicarea de urgență a S. A. ”Drumuri Criuleni” pentru a reabilita drumurile deteriorate.

Rezultatele estimărilor efectuate vor fi prezentate conducerii raionului pentru întreprinderea acţiunilor necesare ajutorării sinistraţilor şi lichidării consecinţelor provocate de ploile torențiale.


Ultima redactare: 10.04.2014   
Accesări: 1350


Alte Noutăți

Publicat la: 29.09.2022   
Accesări: 56
Publicat la: 28.09.2022   
Accesări: 89
Publicat la: 27.09.2022   
Accesări: 53
Publicat la: 21.09.2022   
Accesări: 111
Publicat la: 13.09.2022   
Accesări: 151
Publicat la: 02.09.2022   
Accesări: 177
Publicat la: 01.09.2022   
Accesări: 93
Publicat la: 27.08.2022   
Accesări: 115
Publicat la: 26.08.2022   
Accesări: 160
Publicat la: 24.08.2022   
Accesări: 57
Publicat la: 22.08.2022   
Accesări: 61
Publicat la: 10.08.2022   
Accesări: 148
Publicat la: 05.08.2022   
Accesări: 117
Publicat la: 02.08.2022   
Accesări: 172

1 - 20 din 1561
Ultimele noutăţi
27.09.2022
Toamna de Aur 2022
Recomandări

Utile