Meniul paginii
Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
„Omul Anului 2020” din raionul Criuleni.
Publicat la: 01.03.2021   

  Cei mai de succes locuitori ai raionului Criuleni au primit diplome și trofee pentru performanțele lor. 25 specialiști în economie, cultură, sport, agricultură, medicină, administrare publică, dar și alte sfere de activitate au fost premiați în cadrul festivității „Omul Anului 2020”, desfășurate vineri, 26 februarie în incinta Centrului de Cultură și Tineret „Grigore Sîrbu” din orașul Criuleni. Omul înfrumusețează locul, așa spune o veche parabolă. Este imposibil să nu acceptați această afirmație, ori prin muncă se creează bunuri, se fac descoperiri, se scot în evidență foarte multe valori de care orice om are nevoie, iar societatea în deosebi.
   În temeiul dispoziției Președintelui raionului nr.18-AB din 23 februarie 2021 au fost decernați cu titlul  „Omul Anului 2021” următoarele persoane:
 

-      dlui Mihail SCLIFOS, primarul or. Criuleni, categoria ,,Administrare publică”, pentru muncă perseverentă și aportul personal  la edificarea și amenajarea multiplelor obiective sociale, implementarea proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii orașului;

 • dnei Aurelia MORĂRESCU, secretarul Consiliului local Mașcăuți, categoria ,,Administrare publică”, pentru activitate prodigioasă și ireproșabilă în cadrul autorității publice locale, contribuție personală la prestarea serviciilor publice de calitate în comunitate;
 • dnei Mariana COTOMAN, director, Liceul Teoretic Mălăiești, categoria „Educație”, pentru management de performanță, poziție activă în promovarea reformei școlare și aportul personal în consolidarea bazei materiale și didactice a instituției educaționale;
 • dnei Liliana LUCHIAN, asistent social în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Consiliul raional Criuleni, categoria „Asistență socială”, pentru munca conștiincioasă în domeniul asistenței sociale a populației, contribuție substanțială în prestarea serviciilor sociale, merite în socializarea și reabilitarea familiilor și persoanelor aflate în situații de dificultate;
 • dlui Maxim CAZACU, director, S.R.L. „Porco Bello” s. Cimișeni, categoria „Agricultură”, pentru muncă prodigioasă cu devotament și dăruire de sine în asigurarea securității alimentare a țării, dezvoltarea sectorului zootehnic și contribuție majoră în promovarea imaginii raionului Criuleni la nivel național și internațional;
 • dlui Victor EFROS, administrator,  S.R.L. „Glia-Vito”, s. Pașcani, categoria „Agricultură”, pentru muncă prodigioasă cu devotament și dăruire de sine în promovarea și dezvoltarea sectorului agricol la nivel local și național, precum și contribuția esențială în promovarea imaginii raionului Criuleni la talie națională și internațională;
 • dlui Eugeniu BUTUCEA, administrator, S.R.L. „Salubris Grup”, s. Porumbeni, categoria „Investiții”, pentru capacități manageriale și aportul adus întru asigurarea de servicii moderne și performante de salubrizare a localităților raionului Criuleni, implicare în protejarea mediului prin implementarea de metode și mijloace inovative de organizare, monitorizare și optimizare a proceselor cu impact pe linie de mediu;
 • dlui Dumitru GORGAN, director, S.R.L. „Gorgan”, or. Criuleni, categoria „Economie”, pentru promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion, crearea locurilor de muncă și performanțe înalte în domeniul economic;
 • dnei Larisa STAHI, asistent medical superior, IMSP ,,Spitalul raional Criuleni”, categoria „Medicină și sănătate”, pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în  domeniul ocrotirii sănătății din raion;
 • dnei Tatiana NOVIȚCHI, medic de familie, IMSP ,,Centrul de Sănătate Criuleni”, categoria „Medicină și sănătate”, pentru muncă perseverentă, îndelungată în domeniu şi dăruire de sine în acordarea serviciilor medicale primare;
 • dnei Ana DIMITRIU, șef , Laboratorul Clinic Diagnostic, IMSP ,,Centrul de Sănătate Criuleni”, categoria „Medicină și sănătate”, pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în organizarea și desfășurarea procesului curativ, promovarea medicinei performante;
 • dlui Tudor IPATI, medic, Substația Asistență Medicală Urgentă Criuleni, categoria „Medicină și sănătate”, pentru muncă perseverentă și cu dăruire de sine, competență în domeniul medicinei și anume pentru operativitate în acordarea asistenței  medicale de urgență prespitalicească;
 • dnei Diana CIUTAC - MAXIM, director, Școala de Arte, satul Măgdăcești, categoria „Cultură”, pentru promovarea valorilor culturale naționale și locale, păstrarea obiceiurilor și tradițiilor neamului, prestații frumoase și de calitate în cadrul acțiunilor culturale raionale, republicane și internaționale, dar și ținute excelente în cadrul emisiunilor televizate pe parcursul anului 2020;
 • dlui Dumitru MIHAILEVICI, șef gardă al Unității salvatori și pompieri, Secția Situații Excepționale Criuleni, categoria „Protecție civilă”, pentru devotament, profesionalism și responsabilitate serviciului, abnegație și curaj în combaterea situațiilor excepționale întru asigurarea securității cetățenilor şi  localităților din raion;
 • dlui Andrei CEBAN, șef de sector, Sectorul de Poliție nr. 2 Bălăbănești, Inspectoratul de Poliție Criuleni, categoria „Ordine publică”, pentru devotament și înalt profesionalism serviciului în cadrul organelor afacerilor interne, muncă rezultativă în asigurarea ordinii de drept;
 • dnei Nadejda CANȚÎR, campioană mondială, kickboxing, s. Hîrtopul Mic, categoria „Sport”, pentru performanțe înalte în domeniul s și mondial, aportul personal în reparația și amenajarea unei săli de sport pentru copii în com. Hîrtopul Mare;
 • dlui Daniel EFROS, campion european, Maestru în Sport Taekwondo WT, Școala Sportivă Măgdăcești, categoria  ,,Junior”, pentru performanțe înalte în domeniul sportului la nivel  național și european și promovarea imaginii raionului Criuleni pe arena internațională.
 1. Se decernează titlul ,,Cetățean de Onoare al raionului Criuleni”, următoarelor persoane:
 • dnei Natalia CANGEA, meșter popular, președintele filialei Uniunii meșterilor populari din raionul Criuleni, pentru deosebită contribuție la promovarea valorilor culturale autohtone  la nivel local, național și internațional.
 • dlui Mihail RAPCEA, doctor habilitat în științe agricole, director-adjunct Marketing și transfer tehnologic al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, pentru dedicație activității științifice, pedagogice, organizatorice și civice în domeniul viticulturii, pomiculturii, horticulturii în general și promovarea imaginii raionului Criuleni la nivel național și internațional;
 1. Se decernează diploma Consiliului raional Criuleni următoarelor persoane:
 • dnei Tamara VERDEȘ, director, Instituția de Educație Timpurie ,,Făguraș”, s. Cruglic, pentru activitate prodigioasă și îndelungată în domeniul învățământului, succese obținute în activitatea de formare a tinerii generații în spiritul culturii și valorilor naționale și general-umane;
 • dnei Viorica MATAS, director executiv, AO „Concordia. Proiecte Sociale”, pentru activitate civică de durată, parteneriat stabil și rezultativ cu administrația publică locală în crearea și dezvoltarea serviciilor sociale, implementarea proiectelor de utilitate publică majoră;
 • dnei Tatiana BALTĂ, director executiv, AO „Concordia. Proiecte Sociale”, pentru activitate civică de durată, parteneriat stabil și rezultativ cu administrația publică locală în crearea și dezvoltarea serviciilor sociale, implementarea proiectelor de utilitate publică majoră;
 • dnei Lidia STAVILA, conducător al formației folclorice model „Băștinașii” Hîrtopul Mare, în semn de înaltă recunoștință pentru remarcabilul spirit de echipă manifestat în activitatea de zi cu zi întru dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural al raionului Criuleni, pentru devotament domeniului culturii, precum și pentru activitatea prodigioasă în rândurile tineri generații;
 • dlui Vladimir SCLIFOS, medic obstetrician-ginecolog, orașul Criuleni, pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în domeniul ocrotirii sănătății din raion.

-      dna Alexandra CAMENENȘCIC, multipla campioană a Republicii Moldova la proba atletism, participantă la jocurile olimpice pentru performanțe înalte în domeniul sortului la nivel național și european și promovarea imaginii raionului Criuleni pe arena internațională.
    Consiliul raional Criuleni, aduce sincere mulțumiri tuturor persoanelor, care prin munca lor  zilnica au adus beneficii  cetățenilor și  au promovat imaginea raionului Criuleni pe plan național și internațional.
 

 

 

 


Ultima redactare: 02.03.2021   
Accesări: 727


Alte Noutăți

Publicat la: 03.12.2021   
Accesări: 36
Publicat la: 02.12.2021   
Accesări: 88
Publicat la: 01.12.2021   
Accesări: 61
Publicat la: 25.11.2021   
Accesări: 66
Publicat la: 19.11.2021   
Accesări: 44
Publicat la: 18.11.2021   
Accesări: 50
Publicat la: 12.11.2021   
Accesări: 52
Publicat la: 12.11.2021   
Accesări: 99
Publicat la: 11.11.2021   
Accesări: 49
Publicat la: 11.11.2021   
Accesări: 42

1 - 20 din 1394
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile