Meniul paginii
Prima pagină  »  Acte Normative
Acte normative
DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE
Publicat la: 17.03.2017   

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,  Iurie Andriuţa, în calitate de  Preşedinte al raionului, declar că  Consiliul raional, dispune de un  sistem de management financiar şi control a cărui organizare şi funcţionare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

Sistemul de management financiar şi control cuprinde parţial mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creşterea eficacităţii acestuia au parţial la bază evaluarea riscurilor. Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de management financiar şi control al Consiliului raional este parţial conform  cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.

 Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

 

Data ______________________ _________________________Semnătura ______________________
Alte Acte normative

Publicat la: 10.03.2020   
Publicat la: 05.03.2019   
Publicat la: 17.04.2018   
Publicat la: 14.03.2018   
Recomandări

Utile