Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Maşcăuţi

Statut: Sat

PrimarCarţîn Valeriu

Telefon de contact:  0248-64236

Populaţia - 4335 persoane

Scurt istoric

Satul Mascauti este una dintre cele mai vechi localităţi din Moldova dinîntre Prut şi Nistru, face parte şi s. Măşcăuţi. Atestat documentar la 1436 in acelasi act cu orasul Chisinau. Pe parcursul a mai multor ani au fost efectuate un şir de săpături arheologice de către un şir de savanţi cu renume, ca de exemplu: Smirnov G.D.,Fiodorov G.B., Melicova A.J.. iar mai apoi şi de Postica G. I., care au descoperit la o depărtare de aproximativ 3 кm de sub denumirea locală „Poiana Ciucului" o aşezare veche din sec. IV-III î.e.n. şi II-I î.e.n. 
La Măşcăuţi a trăit, a activat poetul basarabean Ion Sîrbu . În biserică la dreapta este înmormîntat tatăl poetului , Gheorghe. Poietul Ion Sîrbu a decedat la 10 aprilie anul 1878, la vîrsta de 38 ani. Astăzi în casa în care a trăit Ion Sîrbu e situat Centrul de Sănătate. Camera muzeu a fost transferată din casa poietului în clădirea liceului, mormîntul poietului şi ale rudelor sale apropiate se află la cimitirul din satul Măşcăuţi.

Instituţii:

1.  Gimnaziul - director, dna Carțîn Angela. telefon 0248-64319
2.  Grădiniţa de copii - şef, dna Repeşco Ana telefon 0248-64630
3.  Casa de cultură - director, dna Tincov Larisa 
4.  Biblioteca Publică - șef, dna Morarescu Nina, telefon 0248-64526
5.  Centrul de Sănătate - medic, dna Vartic Larisa, telefon 0248-64344
6.  Oficiul Poştal - şef, dna Ivanov Tatiana  telefon 0248-64233
7.  Biserica ortodoxă - preot, dl Rotaru Grigore, telefon 0248-64272


Agenţi economici:
1 SRL "Subterana" -  dl Alexandru Carţîn, Carieră de piatră, telefon  0248-64432 
2 CAP "Mecagro Maşcăuţi ",  telefon 0248-64432 
3 SRL "Alvensagro" - dl Alexandru Carţîn, teleon 0248-64432
4 SRL "Agrodivertisprim" - dl  Tudor Carţîn, Oloiniţă,  telefon 0248-64645
5 SC SRL ""Lerisai Grafic", telefon 0248-64577
6 SRL "Trans Palet", conducător dl  Carauş Pantelimon
7 SRL „Dumiprim Impex" - dl Iaţco Nadejda. Transportul auto de călători
8 SC "Grenauto- Grup " SRL - dl Creciun Serghei
9 Asociaţia de Economii şi Împrumut - dl Stepaneco Feodosia, telefon 0248-64322
10 COOP Criuleni
11 ÎI "MIhail Carţîn" - dl Mihail Carţîn.  Magazin-bar, telefon  0248-64655
12 ÎI "Dejmari Serghei" dl  Dejmari Serghei Magazin-bar, telefon 0248-64274
13 ÎI "Rapeşco Dumitru" dl Rapeşco Dumitru. Magazin-gheretă, telefon 0248-64405
14 ÎI "Simon Maria" - dl  Simon Maria. Magazin- bar, telefon 0248-64464
15 ÎI "Nani Valentina" - dl Nani Valentina. Magazin -gheretă, telefon 0248-64649
16 ÎI "Jomiru Feodor" - dl Jomiru Feodor. Magazin-bar. telefon 0248-64182
17 ÎI "Iaţco Vera" - dl Iaţco Mihail 
18 ÎI "Ursu Veaceslav" - dl Ursu Veaceslav. Magazin, telefon 0248-64190 
19 ÎI "Pavlov Gheorghe" - dl Pavlov Gheoghe. Magazin-bar, telefon 0248-64153
20 ÎI "Bulat Vladimir" - dl Bulat Vladimir.  Magazin-bar,  telefon  0248-64399
21 ÎI" Potînga Ludmila" - dna Potînga Ludmila, telefon 0248-64368
22 ÎI "Obreja Roman" - dl Obreja Roman.  Magazin-bar, telefon  0248-64202 
23 ÎI "Solomon Victcor" - dl Solomon Victor
24 GŢ "Ion Rapeşcu" -dl Rapeşcu Ion.  Moară. telefon 0248-64221
25 Dl Glinin Mihail - persoană fizică. Fermă.

Consilierii locali:

 Nr.
d/o

Numele, prenumele consilierului

 Data, luna, anul naşterii

 Profesia

Funcţia şi locul de muncă

Apartenenţa politică sau candidat independent

1.

Carţîn Tudor

20.03.1950

Contabil

Conducător SRL „Carţîn Agro”

PLDM

 2.

Carauş Pantelimon

20.04.1968

Şofer

Director

SRL „Transpalet”

PDM

3.

Ciorap Nicolai

23.05.1989

Inginer constructor

Neangajat

PLDM

4.

Florescu Larisa

14.09.1955

Profesor

Director Şcoala Primară

PLDM

5.

Jomiru Ion

12.01.1961

Contabil

Şef de gospodărie Liceul teoretic „Ion Sîrbu”

PCRM

6.

Mirca Veaceslav

25.12.1965

Inginer

Profesor, Liceu teoretic „Ion Sîrbu”

PLDM

7.

Mirca Victor

21.06.1983

Automecanic

Conducător GŢ„Mirca Corneliu”

PLDM

8.

Mîndru Timofei

14.12.1951

Inginer

Maistru, Criuleni Gaz

PLDM

9.

Rapeşco Fiodor

17.03.1963

Agronom

Director

SRL „Estagro-R”

PDM

10.

Vartic Larisa

29.06.1963

Medic

Medic de familie OMF Maşcăuţi

PLDM

11.

Varzari Vasile

15.05.1966

Medic veterinar

Agricultor

SRL „Alvensagro”

PLDM

12.

Varzari Nicolai

11.04.1962

Tehnician

Fermier

PL

13.

Zgarbur Mihail

19.01.1953

Şofer

Pensionar, neangajat

PLDM

Funcţionari publici:

1. Dna Morărescu Aurelia - Secretarul consiliului local, telefon 0248-64238
2. Dna Moraresco Liuba -  Contabil-şef, telefon 0248-64238
3 .Dl  Mirca Ion -  Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, telefon 0248-64321
4. Dna Boaghe Valentina -  Preceptor fiscal,  telefon  0248-64321


Ultima redactare: 18.07.2019   
Accesări: 10585


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile