Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Maşcăuţi

Statut: Sat

PrimarCarţîn Valeriu

Telefon de contact:  0248-64236

Populaţia - 4335 persoane

Scurt istoric

Satul Mascauti este una dintre cele mai vechi localităţi din Moldova dinîntre Prut şi Nistru, face parte şi s. Măşcăuţi. Atestat documentar la 1436 in acelasi act cu orasul Chisinau. Pe parcursul a mai multor ani au fost efectuate un şir de săpături arheologice de către un şir de savanţi cu renume, ca de exemplu: Smirnov G.D.,Fiodorov G.B., Melicova A.J.. iar mai apoi şi de Postica G. I., care au descoperit la o depărtare de aproximativ 3 кm de sub denumirea locală „Poiana Ciucului" o aşezare veche din sec. IV-III î.e.n. şi II-I î.e.n. 
La Măşcăuţi a trăit, a activat poetul basarabean Ion Sîrbu . În biserică la dreapta este înmormîntat tatăl poetului , Gheorghe. Poietul Ion Sîrbu a decedat la 10 aprilie anul 1878, la vîrsta de 38 ani. Astăzi în casa în care a trăit Ion Sîrbu e situat Centrul de Sănătate. Camera muzeu a fost transferată din casa poietului în clădirea liceului, mormîntul poietului şi ale rudelor sale apropiate se află la cimitirul din satul Măşcăuţi.

Instituţii:

1.  Gimnaziul - director, dna Carțîn Angela. telefon 0248-64319
2.  Grădiniţa de copii - şef, dna Repeşco Ana telefon 0248-64630
3.  Casa de cultură - director, dna  
4.  Biblioteca Publică - șef, dna , telefon 0248-64526
5.  Centrul de Sănătate - medic, dna Vartic Larisa, telefon 0248-64344
6.  Oficiul Poştal - şef, dna Ivanov Tatiana  telefon 0248-64233
7.  Biserica ortodoxă - preot, dl Rotaru Grigore, telefon 0248-64272


Agenţi economici:
1 SRL "Subterana" -  dl Alexandru Carţîn, Carieră de piatră, telefon  0248-64432 
2 CAP "Mecagro Maşcăuţi ",  telefon 0248-64432 
3 SRL "Alvensagro" - dl Alexandru Carţîn, teleon 0248-64432
4 SRL "Agrodivertisprim" - dl  Tudor Carţîn, Oloiniţă,  telefon 0248-64645
5 SC SRL ""Lerisai Grafic", telefon 0248-64577
6 SRL "Trans Palet", conducător dl  Carauş Pantelimon
7 SRL „Dumiprim Impex" - dl Iaţco Nadejda. Transportul auto de călători
8 SC "Grenauto- Grup " SRL - dl Creciun Serghei
9 Asociaţia de Economii şi Împrumut - dl Stepaneco Feodosia, telefon 0248-64322
10 COOP Criuleni
11 ÎI "MIhail Carţîn" - dl Mihail Carţîn.  Magazin-bar, telefon  0248-64655
12 ÎI "Dejmari Serghei" dl  Dejmari Serghei Magazin-bar, telefon 0248-64274
13 ÎI "Rapeşco Dumitru" dl Rapeşco Dumitru. Magazin-gheretă, telefon 0248-64405
14 ÎI "Simon Maria" - dl  Simon Maria. Magazin- bar, telefon 0248-64464
15 ÎI "Nani Valentina" - dl Nani Valentina. Magazin -gheretă, telefon 0248-64649
16 ÎI "Jomiru Feodor" - dl Jomiru Feodor. Magazin-bar. telefon 0248-64182
17 ÎI "Iaţco Vera" - dl Iaţco Mihail 
18 ÎI "Ursu Veaceslav" - dl Ursu Veaceslav. Magazin, telefon 0248-64190 
19 ÎI "Pavlov Gheorghe" - dl Pavlov Gheoghe. Magazin-bar, telefon 0248-64153
20 ÎI "Bulat Vladimir" - dl Bulat Vladimir.  Magazin-bar,  telefon  0248-64399
21 ÎI" Potînga Ludmila" - dna Potînga Ludmila, telefon 0248-64368
22 ÎI "Obreja Roman" - dl Obreja Roman.  Magazin-bar, telefon  0248-64202 
23 ÎI "Solomon Victcor" - dl Solomon Victor
24 GŢ "Ion Rapeşcu" -dl Rapeşcu Ion.  Moară. telefon 0248-64221
25 Dl Glinin Mihail - persoană fizică. Fermă.

Consilierii locali:

Nr.d/o

Numele, prenumele

   consilerului

Data, luna,

anul nașterii

Profesia locul de muncă

Denumirea partidului de care îl reprezintă

1.

Albu Andrei

13.07.1989

Contabil/administrator SRL” Glacial Empire”

PP CUB

3.

Carţîn Tudor

20.03.1950

Contabil/director SRL “Carțîn Agro”

PP PAS

4.

Crețu Sergiu

27.01.1972

Felcer veterinar/neangajat

PP PAS

5.

Croitor Maria

 

Asistent medical/ OMF Mașcăuți

PP PAS

6.

Eftodi Valentina

06.04.1981

Profesoară l.română/Gimnaziul Mașcăuți

PP PAS

7.

 

Mirca Veaceslav

 

25.12.1965

Profesor ed. Fizică/Gimnaziul Mașcăuți

PP PAS

8.

 

Mirca Victor

 

21.06.1983

Agroecologie/femier GȚ   Mirca Corneliu

PP PAS

9.

Răbdău Iacob

28.01.1984

 

Jurist/agricultor GȚ Răbdău Iacob

PP PAS

10.

Simon Maria

05.02.1972

 

Asistent medical/conducător ÎI Simon Maria

PP PAS

11.

Solomon Dumitru

05.10.1983

Științe politice/specialist principal aparatul președintelui raionului.

PP PAS

12.

 

Vartic Larisa

 

29.06.1963

Medic/medic OMF Mașcăuți

PP PAS

13.

 

Varzari Vasile

 

15.05.1966

Medic veterinar/șef de sector

SC Alvensagro

PP CUB

13.

Varzari Nicolai

11.04.1962

Electromecanic/neangajat

PDCM


 

Funcţionari publici:

1. Dna Morărescu Aurelia - Secretarul consiliului local, telefon 0248-64238
2. Dna Moraresco Liuba -  Contabil-şef, telefon 0248-64238
3 .Dl  Mirca Ion -  Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, telefon 0248-64321
4.  -  Preceptor fiscal,  telefon  0248-64321


Ultima redactare: 14.02.2024   
Accesări: 13639


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile