Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Hîrtopul Mare

Primar: Anghelici Eugenia

Telefon: 0248-72236

Componenţa: satele Hîrtopul Mare şi Hîrtopul Mic

Populaţia: 4138 locuitori

SCURT ISTORIC 
Localitatea Hîrtopul Mare s-a numit la început Cotelnicii, adică satul neamului lui Cotelnic, de la numele căruia îşi preluă denumirea şi pîrăul din apropiere. De fapt, denumirea Hîrtop (Mare şi Mic) apare în actele scrise în ultimii ani de viaţă ai lui Ştefan cel Mare: în iulie 7009 (1501) prin carte domnească, Măria Sa îl miluieşte pe panul Iancovici spătarul, fiul boierului Gligoraşco Iancovici, vornic de Suceava. "I-am dat şi I-am întărit averea sa în ţara noastră Moldova, ocina tatălui său, satul Işnovăţ ce este la nord de Hotcăuţi".
Şi mai jos, pentru prima dată, apare cuvîntul Hîrtop (fără specificare că e localitate populată; pe atunci, de altfel un sat avea cîte 10-15 case).
Cuvîntul Hîrtop are semnificaţia de adîncitură lungă şi întinsă între dealuri înalte.
De regulă, în Moldova denumirile de sate provin de la numele primului stăpîn al locurilor, precum ne demonstrează şi cazul satului Cotelnicii.
Însă, cu timpul, relieful specific, impunător, al acestei părţi de Codru, influenţînd în permanenţă imaginea trăitorilor, a prevalat şi a învins: pe locul Cotelnicilor apare Hîrtopul, desigur Hîrtopul Mare, ca mai apoi, la 2 km, să apară şi Hîrtopul Mic.
Presistenţa satului Hîrtop este susţinută de cazul Schit. Arhiva Consistoriei eparhiale din Basarabia înregistraeză un litigiu între căpitanul Gavril Terente, proprietar la Hîrtop, şi protoiereul ţin. Orhei Costin cu privire la Schitul de călugăriţe la Hîrtop. Căpitanul a cerut desfiinţarea schitului, deoarece era situat pe moşia sa. La 1812, Consistoria acceptă cererea şi mută călugăriţele la mănăstirea Hirova. Pe locul fostului schit a apărut satul Hîrtopul Mic (la încep. sec. al XIX-lea se numea şi Schit).

INSTITUŢII:

1. Gimnaziul Hîrtopul Mare - director, dna Onofrei Veronica;

2. Gimnaziul Hîrtopul Mic - director, dna Busuioc Elena

3. Grădiniţa de copii "Andrieş", satul Hîrtopul Mare - şef, dna Istrati Mariana;

4. Casa de Cultură - director, dna Mamolea Ana;

5. Biblioteca publică - şef, dna Cătărău Cornelia;

6. Centrul de Sănătate, satul Hîrtopul Mare - medic, dna Lungu Jana

7. Oficiul poștal Hîrtopul Mare - șefă dna Postoronca Maria

8.Oficiul poștal Hîrtopul Mic - șef dna Maxim Vasilița

 AGENŢI ECONOMICI:

SRL„VIVEV-construct”- Burlacu Vasile, telefon 069131881

Î.I.„Gramma” – Grama Gheorghe, telefon 060645307

Î.I.„Busuioc Ion” – Busuioc Ion, telefon 069234577

Î.I.„Roșca Tatiana” – Roșca Tatiana, telefon 069045919

Î.I.„Postoronca-Viitorul” – Postoronca Rodica, telefon 024872306

Î.I.„Sandu Pavel” – Sandu Pavel, telefon 060420697

Î.I.„Rusu Mariana” – Rusu Mariana, telefon 068178503

Consum COOP Cruglic – Popa Ion, telefon 024866700

SRL„Aurica Comerț”- Frunza Aurelia, telefon 069230455

SRL „PEON-Farm”- Pașcan Andrei, telefon 024892486

ÎI„Rotaru Vitalie” – Rotaru Vitalie, telefon 069201346

SRL”Leon IP”- Istrati Petru, telefon 069533466

CAP„Roada Dumbravei”- Orescu Viorica, telefon 068324124

SRL„Ghertcomagro” – Orescu Dumitru, telefon 069111267

SRL„Schit-Agromex” – Sprincean Eugeniu, telefon 069661530

SRL„Sprin-Agro” – Sprincean Marin, telefon 068553363

CAP„Nista-Schit” - Sprincean Eugeniu, telefon 069661530

Asociaţia de Economii şi Împrumut – Morari Iurie, telefon 069536987

 

Consilierii locali:

 

 

Nume, prenumele

consilierului

Data luna, anul nașterii

Profesia/ locul de muncă

Denumirea partidului pe care îl reprezintă

1.

Boaghe Mihail

21.10.1964

Antreprenor, GȚ„Boaghe Mihail”

PP„USB”

2.

Boaghi Emilia

30.11.1959

Profesoară, Gimnaziul Hîrtopul Mare

PCRM

3.

Braniște Violeta

15.04.1966

Profesoară, Gimnaziul Hîrtopul Mare

BE ACUM PAS și DA

4.

Busuioc Elena

07.06.1977

Director, Gimnaziul Hîrtopul Mic

BE ACUM PAS și DA

5.

Castraveț Vera

09.10.1947

Pensionară

BE ACUM PAS și DA

6.

Grama Evghenia

04.08.1964

Asistentă medicală/Penitenciarul nr. 16 Pruncul

PCRM

7.

Grate Valeriu

25.05.1948

Pensionar

PP„USB”

8.

Matei Mihail

16.10.1949

Profesor, Gimnaziul Hîrtopul Mic

BE ACUM PAS și DA

9.

Morari Iurie

09.09.1962

Președinte AEÎ Hîrtopul Mic

PP PSRM

10.

Orescu Dumitru

01.11.1966

Antreprenor, SRL„Ghertcomagro”

BE ACUM PAS și DA

11.

Postoronca Lucia

21.11.1991

Asistentă medicală, IMSP Institutului de Medicină Urgentă

PCRM

12.

Sprincean Eugeniu

12.08.1991

Antreprenor SRL„Schit Agromex”

PP„USB”

13.

Țurcan Ecaterina

22.05.1960

Profesoară, Gimnaziul Hîrtopul Mic

BE ACUM PAS și DA


Funcţionari publici:

1. Rotaru natalia - Secretara Consiliului local, tel. (248) 72-238;

2. Birda Svetlana - contabil-şef, (248) 72-256;

3. Roşca  Eugenia - specialist în problemele perceperii fiscale,  tel. (248) 72-238.


Ultima redactare: 31.10.2022   
Accesări: 11612


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile