Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Hîrtopul Mare

Primar: Anghelici Eugenia

Telefon: 0248-72236

Componenţa: satele Hîrtopul Mare şi Hîrtopul Mic

Populaţia: 4138 locuitori

SCURT ISTORIC 
Localitatea Hîrtopul Mare s-a numit la început Cotelnicii, adică satul neamului lui Cotelnic, de la numele căruia îşi preluă denumirea şi pîrăul din apropiere. De fapt, denumirea Hîrtop (Mare şi Mic) apare în actele scrise în ultimii ani de viaţă ai lui Ştefan cel Mare: în iulie 7009 (1501) prin carte domnească, Măria Sa îl miluieşte pe panul Iancovici spătarul, fiul boierului Gligoraşco Iancovici, vornic de Suceava. "I-am dat şi I-am întărit averea sa în ţara noastră Moldova, ocina tatălui său, satul Işnovăţ ce este la nord de Hotcăuţi".
Şi mai jos, pentru prima dată, apare cuvîntul Hîrtop (fără specificare că e localitate populată; pe atunci, de altfel un sat avea cîte 10-15 case).
Cuvîntul Hîrtop are semnificaţia de adîncitură lungă şi întinsă între dealuri înalte.
De regulă, în Moldova denumirile de sate provin de la numele primului stăpîn al locurilor, precum ne demonstrează şi cazul satului Cotelnicii.
Însă, cu timpul, relieful specific, impunător, al acestei părţi de Codru, influenţînd în permanenţă imaginea trăitorilor, a prevalat şi a învins: pe locul Cotelnicilor apare Hîrtopul, desigur Hîrtopul Mare, ca mai apoi, la 2 km, să apară şi Hîrtopul Mic.
Presistenţa satului Hîrtop este susţinută de cazul Schit. Arhiva Consistoriei eparhiale din Basarabia înregistraeză un litigiu între căpitanul Gavril Terente, proprietar la Hîrtop, şi protoiereul ţin. Orhei Costin cu privire la Schitul de călugăriţe la Hîrtop. Căpitanul a cerut desfiinţarea schitului, deoarece era situat pe moşia sa. La 1812, Consistoria acceptă cererea şi mută călugăriţele la mănăstirea Hirova. Pe locul fostului schit a apărut satul Hîrtopul Mic (la încep. sec. al XIX-lea se numea şi Schit).

INSTITUŢII:

1. Gimnaziul Hîrtopul Mare - director, dna Onofrei Veronica;

2. Gimnaziul Hîrtopul Mic - director, dna Busuioc Elena

3. Grădiniţa de copii "Andrieş", satul Hîrtopul Mare - şef, dna Istrati Mariana;

4. Casa de Cultură - director, dna Mamolea Ana;

5. Biblioteca publică - şef, dna Cătărău Cornelia;

6. Centrul de Sănătate, satul Hîrtopul Mare - medic, dna Lungu Jana

7. Oficiul poștal Hîrtopul Mare - șefă dna Postoronca Maria

8.Oficiul poștal Hîrtopul Mic - șef dna Maxim Vasilița

 AGENŢI ECONOMICI:

SRL„VIVEV-construct”- Burlacu Vasile, telefon 069131881

Î.I.„Gramma” – Grama Gheorghe, telefon 060645307

Î.I.„Busuioc Ion” – Busuioc Ion, telefon 069234577

Î.I.„Roșca Tatiana” – Roșca Tatiana, telefon 069045919

Î.I.„Postoronca-Viitorul” – Postoronca Rodica, telefon 024872306

Î.I.„Sandu Pavel” – Sandu Pavel, telefon 060420697

Î.I.„Rusu Mariana” – Rusu Mariana, telefon 068178503

Consum COOP Cruglic – Popa Ion, telefon 024866700

SRL„Aurica Comerț”- Frunza Aurelia, telefon 069230455

SRL „PEON-Farm”- Pașcan Andrei, telefon 024892486

ÎI„Rotaru Vitalie” – Rotaru Vitalie, telefon 069201346

SRL”Leon IP”- Istrati Petru, telefon 069533466

CAP„Roada Dumbravei”- Orescu Viorica, telefon 068324124

SRL„Ghertcomagro” – Orescu Dumitru, telefon 069111267

SRL„Schit-Agromex” – Sprincean Eugeniu, telefon 069661530

SRL„Sprin-Agro” – Sprincean Marin, telefon 068553363

CAP„Nista-Schit” - Sprincean Eugeniu, telefon 069661530

Asociaţia de Economii şi Împrumut – Morari Iurie, telefon 069536987

 

Consilierii locali:

 

Nr.d/o

Numele, prenumele

consilerului

Data, luna,

anul nașterii

Profesia / locul de muncă

Denumirea partidului de care îl reprezintă

1.

Balan Diana

27.07.1984

Profesoară de geografie, biologie / Director adjunct pentru instruire Gimnaziul Hîrtopul Mic

Partidul Politic„Alianța Liberalilor și  Democraților pentru Europa”

2.

Busuioc Elena

07.06.1977

Profesoară de istorie, director-interimar Gimnaziul Hîrtopul Mic

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

3.

Frunzete Tatiana

29.06.1971

- / la moment neangajată în câmpul muncii

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

4.

Gherciu Mihail

03.05.1991

Electromecanic / Premier Energy

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

5.

Grama Andrei

14.06.1979

Agronom / Director SRL „Rancho Grama”

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

6.

Grama Boris

09.07.1944

Agronom / Pensionar

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

7.

Matei Mihail

16.10.1949

Profesor de educație tehnologică /Gimnaziul Hîrtopul Mare

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

8.

Maximov Pavel

11.08.1988

- / la moment neangajat în câmpul muncii

Partidul Politic „Partidul Socialițtilor din Republica Moldova”

9.

Onofrei Natalia

16.02.1979

Profesoară de educație fizică / Gimnaziul Izbiște

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

10.

Onofrei Vera

17.02.1958

Profesoară educație muzicală, director Gimnaziul Hîrtopul Mare

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

11.

Orescu Dumitru

01.11.1966

Conducător GȚ „Ghertcomagro”

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

12.

Sprincean Eugeniu

12.08.1991

Director SRL„Schit Agromex”

Candidat independent

13.

Țurcan Ecaterina

22.05.1960

Profesoară, director adjunct pentru educație Gimnaziul Hîrtopul Mic

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”


 

Funcţionari publici:

1. Rotaru natalia - Secretara Consiliului local, tel. (248) 72-238;

2. Birda Svetlana - contabil-şef, (248) 72-256;

3. Roşca  Eugenia - specialist în problemele perceperii fiscale,  tel. (248) 72-238.


Ultima redactare: 14.02.2024   
Accesări: 12066


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile