Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Hîrtopul Mare

Primar: Anghelici Eugenia

Telefon: 0248-72236

Componenţa: satele Hîrtopul Mare şi Hîrtopul Mic

Populaţia: 4138 locuitori

SCURT ISTORIC 
Localitatea Hîrtopul Mare s-a numit la început Cotelnicii, adică satul neamului lui Cotelnic, de la numele căruia îşi preluă denumirea şi pîrăul din apropiere. De fapt, denumirea Hîrtop (Mare şi Mic) apare în actele scrise în ultimii ani de viaţă ai lui Ştefan cel Mare: în iulie 7009 (1501) prin carte domnească, Măria Sa îl miluieşte pe panul Iancovici spătarul, fiul boierului Gligoraşco Iancovici, vornic de Suceava. "I-am dat şi I-am întărit averea sa în ţara noastră Moldova, ocina tatălui său, satul Işnovăţ ce este la nord de Hotcăuţi".
Şi mai jos, pentru prima dată, apare cuvîntul Hîrtop (fără specificare că e localitate populată; pe atunci, de altfel un sat avea cîte 10-15 case).
Cuvîntul Hîrtop are semnificaţia de adîncitură lungă şi întinsă între dealuri înalte.
De regulă, în Moldova denumirile de sate provin de la numele primului stăpîn al locurilor, precum ne demonstrează şi cazul satului Cotelnicii.
Însă, cu timpul, relieful specific, impunător, al acestei părţi de Codru, influenţînd în permanenţă imaginea trăitorilor, a prevalat şi a învins: pe locul Cotelnicilor apare Hîrtopul, desigur Hîrtopul Mare, ca mai apoi, la 2 km, să apară şi Hîrtopul Mic.
Presistenţa satului Hîrtop este susţinută de cazul Schit. Arhiva Consistoriei eparhiale din Basarabia înregistraeză un litigiu între căpitanul Gavril Terente, proprietar la Hîrtop, şi protoiereul ţin. Orhei Costin cu privire la Schitul de călugăriţe la Hîrtop. Căpitanul a cerut desfiinţarea schitului, deoarece era situat pe moşia sa. La 1812, Consistoria acceptă cererea şi mută călugăriţele la mănăstirea Hirova. Pe locul fostului schit a apărut satul Hîrtopul Mic (la încep. sec. al XIX-lea se numea şi Schit).

INSTITUŢII:

1. Gimnaziul Hîrtopul Mare - director, dna Onofrei Veronica;

2. Liceul Teoretic - director, ;

3. Grădiniţa de copii "Andrieş", satul Hîrtopul Mare - şef, dna Istrati Mariana;

4. Casa de Cultură - director, dna Bîtcă Elena;

5. Biblioteca publică - şef, dna Cătărău Cornelia;

6. Centrul de Sănătate, satul Hîrtopul Mare - medic, dna Bobeico Ala.

 AGENŢI ECONOMICI:

1. Î.I. "Boaghe Tamara";

2. Î.I. "Rotaru Vitalie";
3. Î.I. "Luminiţa -Busuioc";
4. Î.I. "Busuioc Ion";
5. Î.I. "Postoroncă-Viitorul";
6. Î.I. "Malai Ion";
7. Î.I. "Timuş Carolina";
8. Î.I. "Cristian Nelina";
9. S.R.L. "Ghertcomagro" - dir.executiv Orescu Dumitru;
10. S.R.L. "Schit-Agromex" - dir. executiv Sprinciană Nicolae;
11. S.R.L. "Bric - dir. executiv Gheorghiţă Valeriu;
12. SA "Valogrivin" - dir. executiv Valuţă Tudor;
13. Staţia de alimentare cu petrol - SA "Avante".

Consilierii locali:

Funcţionari publici:

1. Basarab Aliona - secretarul Consiliului local, tel. (248) 72-238;

2. Iepure Elisaveta - contabil-şef, (248) 72-256;

3. Stamati Teodor - specialist pentru reglementarea regimului funciar, tel. (248) 72-256;

4. Roşca  Eugenia - specialist în problemele perceperii fiscale,  tel. (248) 72-238.


Ultima redactare: 10.01.2020   
Accesări: 10213


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile