Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Dubăsarii Vechi

Statut: Sat

Primar : Casian Vitalie

Telefon de contact: 0248-61236

Populația: 6280 locuitori    

 Scurt istoric:

Conform  documentelor de  arhivă  satul  Dubăsarii  Vechi a  fost fondat în  anul  1470. Toponimul Dubăsari, are la  bază termenele „Dubas", care  circulă numai în  Moldova şi este de origine slavă( ucr. polon.) Dubas  este  denumirea unei bărci de pe  Bug şi Nipru, apoi şi pe  Nistru. Este pomenit  acest cuvînt încă de mitropolitul Dosoftei „De aici peste  noapte veniră nişte  creştini cu un dubas de-i  încarcă pe  toţi" Este  atestat şi teremenul vechi Dubăsar  cu sensul „pontonier” , adică om ce îngrijeşte  de dubasuri (pontoane ) şi de construcţia podurilor peste apele curgătoare. Aici lîngă satul numit s-a  aflat pe vremuri un pod de dubasuri - de unde şi denumirea  Dubăsari.

  Instituţii:

1. Liceul Teoretic "Nicolae  Donici" - director, dl Zgîrcu Andrei

2. Şcoala primară "H.Corbu" - director, dna Leahu Rodica

3. Grădiniţa de copii "Romaniţa" - şef, dna Chetruşca Nadejda

4. Casa de cultură - director, dl Schidu Vasile

5.Şcoala de Arte - director dl Lungu Vladimir

6. Oficiul  poştal - şef dna Schidu Dorina

7. Centrul de sănătate - medic, dna Cerlat Larisa

AGENŢII ECONOMICI

SRL „ MAIS „ , SRL „ROSER „ – moara 

SA  FORESTCOM – oloiniţă

 Întreprinderi individuale ( magazin – baruri )

Consilierii locali:

Nr.
d/o

Numele, prenumele consilierului

Data, luna, anul naşterii

profesia

Funcţia şi locul de muncă

Apartenenţa politică sau candidat independent

1

Bacota Marian

14.03.1971

jurist

director ÎI Bacota Marian

PCRM

2

Borş Aureliu

01.12.1965

medic

medic şef IMSP Dubăsarii Vechi

candidat

independent

3

Chetruşca Natalia

13.04.1966

asistent   medical

soră medicală ÎMSP Dubăsarii Vechi

candidat

independent

4

Chetruşca Raisa

17.05.1960

medic

medic de fam.IMSPBălăbăneşti

PCRM

5

Cioclu Ion

20.01.1960

contabil finansist

director SC Doxidim Trans

PLDM

6

Guitu Andrei

17.02.1987

contabil

neangajat

PL

7

Aștfeni Maria

29.03.1970

farmacist

 

PL

8

Leahu Svetlana

14.10.1976

psihopedagogie

director execut.CZ”Empatie “

PL

9

Leahu Timofei

17.07.1965

agronom

şef adjunct sector SRL”Wetrud Agro”

PDM

10

Novac Marina

05.11.1973

profesoară

profesoară lim.şi lit.romănă Liceul   teoret.N.Donici

PDM

11

Postica Andrei

28.05.1963

jurist

şofer SRLChişinău-Gaz

Bloc.Elect. „PPEM–IURIE LEANCĂ

12

Pisarenco Ion

13.08.1972

ajustor a aparatelor de control

neangajat

PSRM

13

Platniuc Constantin

06.10.1985

inginer

inginerTI Tehos Grup SRL

PCRM

14

Schidu Elena

31.03.1961

conducător de teatru

director artistic Casa de cultură Dub.Vechi

PL

15

Speianu Radu

28.01.1972

profesor

neangajat

PL

 

FUNCŢIONARI:    

1. Viceprimar al consiliului local - dl M acarenco Constantin, telefon  61-238

2. Secretarul consiliului local - dna  Barburas Elena, telefon 61-359

3. Contabil-şef  - dna Budiștean Iulia, telefon  61-476

4. Specialist pe tineret  şi sport - dl Barburaş Vasile, telefon  61 462

5. Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare - dl Cuciuc Alexei, telefon 61-462

6. Perceptorii fiscali - dna  Novac nelea, dna Bostan Anastasia, telefon 61-482


Ultima redactare: 18.07.2019   
Accesări: 11711


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile