Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Zăicana

Statut: Sat

Primar: Onofrei Simion

Telefon de contact: 0248-71236

Populaţia: 2000 locuitori

Scurt istoric

A fost atestat documentar la 23 iunie 1698 cu denumirea de Odaia- Iaşemei. Localitatea a apărut la marginea unui loc numit si astazi Odăi. Denumirea p din prezent a fost adoptată mai tîrziu cînd oamenii au trecut de sub pădure mai aproape de apă, pe malul stîng al rîului Iana şi provine, se zice de la de la cuvintele slave Za gai ceea ce în traducere din limba ucraineană înseamnă sat sub pădure. Primele familii care au format satul erau venite din satele vecine şi erau de origine română: Sîrbu, Grati, Plămădeală, Foiu, Verdeş, Chiriac. Populaţia satului era divizată în rezeş-ţărani cu pămînt, dvoreni - ţăranii satului, mazili, argaţi - slugi de casă.
Lîngă Zăicana se afla o selişte din sec.III-IV e.n. (cultura Cerniahov). Pe o suprafaţă de 378 m² a fost găsite rămăşiţele ale unor locuinţe de suprafaţă din lut de formă dreptunghiulară, cuptoare de calcar şi gropi pentru păstrarea produselor alimentare. Sau mai găsit fragmente de ceramică lustruită, confecţionată la roata olarului, funduri de amorfe antice, cuţite, o seceră, un brăzdar de fier.
În anul 1864 a fost construită biserica „Naşterea Maicii Domnului".

Institutii publice:
1. Gimnaziul - director, dna Arseni Valentina
2. Grădiniţa de copii - şef, dna Grati Varvara
3. Oficiul medicului de familie - medic, dna Foiu Margareta 
4. Casa de cultură - vacant
5. Biblioteca publică  - şef, dna Foiu Elena

6. Oficiul poştal - şef dna Foiu Nadejda

Agenţii economici:
- II „Tamara Dudnic"
- II „Tudor Elizaveta" 
- SRL „Lucinas Com", 
- GŢ Grati 
- SRL „Fosegamiv"
- SRL „Expres Cazacu" 
- SRL „Ion Plămădeală Agro"
- 198 gospodăreşti ţărăneşti

Funcţionarii publici:

1. Crudu Elena - secretarul consiliului local

2. Verdeş Maria - contabil-şef

3. Foiu Liubovi - perceptor fiscal

4. Canţîr Iurii - specialist  pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare

Consilierii locali:

Nr.d/o

Numele, prenumele

   consilerului

Data, luna,

anul nașterii

Profesia locul de muncă

Denumirea partidului de care îl reprezintă

1.

Ilieș Radu

10.01.1983

economist

MAIB SA

PAS

2.

Cucorean Serghei

11.05.1985

inginer cadastral, SRL Global Map Info

PAS

3.

Foiu Ilie

27.10.1986

inginer

PAS

4.

Sîrbu Natalia

12.08.1968

profesoară de limbi străine

Gimnaziu Zăicana

PAS

 

5.

Ilieș Liliana

27.10.1974

educator Grădinița de copii Voiniceii s.Zăicana

PP Forța Diasporei

6.

Fîrfa Aurelia

09.11.1967

șef de gospodărie, Grădinița de copii Voiniceii s.Zăicana

PP Forța Diasporei

7.

Crudu Snejana

06.03.1982

muzeograf, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

PP Forța Diasporei

8.

Vartic Vasile

06.01.1957

agronom Combinatul de vinuri „Cricova” SA

PP Platforma Demnitate  și Adevăr

9.

Pavalachi Constantin

02.06.1976

șofer

șomer

PP Platforma Demnitate  și Adevăr

10.

Golenco Rodica

06.11.1974

jurist

 

PP Platforma Demnitate  și Adevăr

11.

Palamarciuc Mariana

30.07.1976

jurist

candidat independent

 


Ultima redactare: 14.02.2024   
Accesări: 10360


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile