Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Zăicana

Statut: Sat

Primar: Onofrei Simion

Telefon de contact: 0248-71236

Populaţia: 2000 locuitori

Scurt istoric

A fost atestat documentar la 23 iunie 1698 cu denumirea de Odaia- Iaşemei. Localitatea a apărut la marginea unui loc numit si astazi Odăi. Denumirea p din prezent a fost adoptată mai tîrziu cînd oamenii au trecut de sub pădure mai aproape de apă, pe malul stîng al rîului Iana şi provine, se zice de la de la cuvintele slave Za gai ceea ce în traducere din limba ucraineană înseamnă sat sub pădure. Primele familii care au format satul erau venite din satele vecine şi erau de origine română: Sîrbu, Grati, Plămădeală, Foiu, Verdeş, Chiriac. Populaţia satului era divizată în rezeş-ţărani cu pămînt, dvoreni - ţăranii satului, mazili, argaţi - slugi de casă.
Lîngă Zăicana se afla o selişte din sec.III-IV e.n. (cultura Cerniahov). Pe o suprafaţă de 378 m² a fost găsite rămăşiţele ale unor locuinţe de suprafaţă din lut de formă dreptunghiulară, cuptoare de calcar şi gropi pentru păstrarea produselor alimentare. Sau mai găsit fragmente de ceramică lustruită, confecţionată la roata olarului, funduri de amorfe antice, cuţite, o seceră, un brăzdar de fier.
În anul 1864 a fost construită biserica „Naşterea Maicii Domnului".

Institutii publice:
1. Gimnaziul - director, dna Arseni Valentina
2. Grădiniţa de copii - şef, dna Grati Varvara
3. Oficiul medicului de familie - medic, dna Foiu Margareta 
4. Casa de cultură - vacant
5. Biblioteca publică  - şef, dna Foiu Elena

6. Oficiul poştal - şef dna Foiu Nadejda

Agenţii economici:
- II „Tamara Dudnic"
- II „Tudor Elizaveta" 
- SRL „Lucinas Com", 
- GŢ Grati 
- SRL „Fosegamiv"
- SRL „Expres Cazacu" 
- SRL „Ion Plămădeală Agro"
- 198 gospodăreşti ţărăneşti

Funcţionarii publici:

1. Crudu Elena - secretarul consiliului local

2. Verdeş Maria - contabil-şef

3. Foiu Liubovi - perceptor fiscal

4. Canţîr Iurii - specialist  pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare

Consilierii locali:

Nr.

Numele, prenumele consilierului

Data, luna, anul naşterii

Profesia

Funcţia şi locul
de muncă

Apartenenţa politică sau candidat independent

1.

Alexandrov Constantin

20.02.1979

mecanic

Temporar neangajat

PLDM

2.

Misevici Ion

11.10.1986

inginerie

Temporar neangajat

PLDM

3.

Ilieş Radu

10.01.1980

contabilitate

Director,fil. Chişinău, Banca de Economii

PLDM

4.

Plamadeala Valeriu

14.02.1989

jurist

Jurist, S.R.L. Plamadeala - Agro

PLDM

5.

Ilieş Ion

22.01.1956

Inginer

Şef depozit, S.R.L. Plamadeala Agro

PLDM

6.

Arseni Ion

23.03.1963

inginer

pensionar

PDM

7.

Ilieş Nicolae

18.03.1969

agronom

fermier

PDM

8.

Tudor Ion

16.11.1962

Inginer mecanic

Temporar neangajat

PCRM

9.

Fîrfa Aurelia

09.11.1967

educator

Intendent. Grădiniţa Zăicana

PCRM

10.

Melinte Serghei

07.10.1950

agronom

Agronom, S.R.L.Fosegamiv

PCRM

11.

 

Palamarciuc Mariana

30.07.1976

jurist

Asistent judiciar, Judecătoria Botanica

Blocul Electoral „PPEM Iurie Leancă”

 


Ultima redactare: 18.07.2019   
Accesări: 9966


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile