Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Slobozia-Duşca

Statut: Sat

Primar: Istrati Sergiu

Telefon de contact: 0248-74236

Populaţia: 3122 locuitori

Scurt istoric
Satul Slobozia-Duşca a existat ca sătişor de ţărani din secolul XVI. Pentru prima dată a fost atestat documentar la 5 mai 1618 cu denumirea Caliceni.
Potrivit legendei satul Caliceni era împărţit în 2 părţi de un pîrâiaş, care îşi lua începutul din nişte izvoare. Pe de o parte a pîrâiaşului era moşia unui boier pe nume Calenici, de aici şi porneşte prima denumire a satului Caliceni. Din vechi timpuri localnicii se proslăveau prin hărnicie sa :creşteau legume, transportau mărfuri dintr-un sat în altul. Între hotarele vechiului sat şi teritoriul actualului sat era o crîşmă. Seara, cînd se aduneau după a grea zi de muncă, localnicii ziceau: „Haide-ţi să ne mai slobozim - să tragem o duşcă la crîşmă ", de aici, credem, şi porneşte actuala denumire a satului de „ Slobozia-Duşca". Cîndva moşia satului era împărţită în mai multe părţi, care se numeau: „Moşia lui Mihalachioaie", „Pădurea lui Foma", "Cimitirul turcesc", „ La movilă". 

Instituţii social-culturale:
1. Grădiniţa de copii "Izvoraş" - şef, dna Iliescu Ina

2. Gimnaziul - director, dl Istrati Anatolie

3. Casa de Cultură - director, dl Istrati Andrei

4. Biblioteca Publică - şef, dna Vitman Silvia

5. Oficiul Medicilor de Familie - medic, dna Stahi Ala

6. Oficiul Poştal - şef, dna Vădeanu Lilia

Agenţi economici:

Nr/o Numele, prenumele conducătorului Denumirea formaţiunii Activitatea Telefon
1. Serghei Duminică ÎI "Duminică şi Compania" Comercializarea produselor alimentare 74-4-44
2. Compan Lidia ÎI" Compan Lidia" Comercializa-rea produselor alimentare 74-3-27
3. Cauia Victor Asociaţia de Economii şi Împrumut Oferă populaţiei credite 74-7-15
4. Oprea Marcela SRL „ Remih & CO„ Extragerea zăcămintelor: nisip,prundiş. (22)48-18-38
5. Jean- Pierre  Tuno ÎCS „ Nutssi Internaţional" Sortarea  miezu-lui de nucă 74-6-97
6. Roşca Anatolie ÎI" Roşca Anatolie" Comercializa-rea produselor alimentare 74-3-72
7. Prodan Ştefan SRL „Floare" Moară 74-4-79
8. Stahi Hristofor SDE „ Criuleni" Producerea produselor agricole şi comercializa-rea 74-2-29
9. Cauia Hariton ÎI „ Cauia Hariton" Acordarea serviciilor de transport 74-5-93
10. Raiu Fiodor SRL"Dar-Raiu" Producerea fortanului  
11. Guţu Igor „Nucul de Aur" Plantarea nucilor  
12. Gheorghe Istrati SRL"Surpas" Producerea produselor agricole şi comercializa-rea 74-2-50
13. Stahi Liubovi SRL"Catavlac" Producerea produselor agricole şi comercializa-rea 74-3-41
14. Raciula Valeriu SRL"Goiana Petrol„ Extragerea zăcămintelor: nisip, prundiş.  
15. Consumcoop Criuleni Magazin Alimentar Comercializa-rea produselor alimentare 74-6-54
16. Duda Alexandru SRL"Liacoralux" Comercializa-rea produselor alimentare 74-3-45

Consilierii locali:

Nr.
d/o

Numele, prenumele
Consilierului

Data,luna, anul nașterii

Profesia

Funcția și locul de muncă

Apartenenţa politică sau candidat independent

1.

Beț Vladimir

02.07.1971

-

Neangajat în cîmpul muncii.

PL

2.

Boșcanean Andrei

25.11.1975

Profesor

Neangajat în cîmpul muncii

PSRM

3.

Boșcanean Gheorghe

08.05.1964

Strungar

Strungar-lăcătuș, SA

”Moncotel-Servicii”

PL

4.

Burlac Lidia

05.12.1948

Profesor

Pensionară

PDM

5.

Cauia Victor

02.01.1959

Financiar

Director, AEΔSlobozia-Dușca”

PDM

6.

Dobrovolschi Larisa

02.04.1973

Contabil

Arhivar, primăria Slobozia-Dușca

PDM

7.

Duminica Serghei

14.08.1951

Lucrător de cultură

Director, Baza de odihnă ”Feroviar”

PCRM

8.

Istrati Vitalie

06.07.1977

Agronom

Manager, SRL ”Surpas”

PDM

9.

Mihailov Maria

 

20.09.1948

 

Profesor

 

Pensionară

 

PL

10.

Ojog Vladimir

08.07.1953

Inginer

Pensionar.

PLDM

11.

Punga Ecaterina

20.08.1961

Tehnolog

Bucătar, Grădinița de copii ”Izvoraș”

PD

12.

Stahi Tatiana

12.07.1970

Profesor

Specialist principal, Direcția Educație Criuleni

PDM

13.

Vădeanu Lilia

17.06.1975

Agronom

Șef al Oficiului Poștal, ÎS”Poșta Moldovei”

PL

Functionarii publici:

1. Boşcanean Angela - Secretarul consiliului local, telefon 0248-74236
2. Cauia Raisa - Contabil-şef, telefon 0248-74238
4. Ciobanu Alexei - Specialist în domeniul reglamentării funciare şi cadastru, telefon 0248-74238
5. Stahi Aliona - Perceptor fiscal, telefon 0248-74238


Ultima redactare: 10.01.2020   
Accesări: 10433


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile