Meniul paginii
Prima pagină  »  Primăriile raionului
Primăriile raionului
Hruşova

Statut: Comună

Primar:  Roșca Pavel

Telefon de contact: 0248-39236

Componenta: satele Hruşova, Ciopleni şi Chetroasa

Populaţia: 2238 locuitori

Scurt istoric

Satele Hruşova, Ciopleni şi Chetroasa au fost  atestate respectiv în 1602, 1436 şi 1565 Satul Ciopleni a apărut prin secolul XI. Primii locuitori au fost Brînză, Vacără, Borha, Godorogea. Moşia satului alcătuită aproximativ din 2 600 ha pămînt. Era ocupată de pădurişi, pămînt arabil. Acesta era un sat de răzeşi şi moşieri: Filatu, Muratu, iar mai tîrziu Boaghie şi Balenschi. Cea mai veche aşezare omenească de pe această vale a rîului Ichel a fost Crotoliceni în prezent Trămbăşeni.

Ţăranii se ocupau cu agricultura ( vităritul şi producerea cerealelor). O parte mică se ocupau cu meşteşugăritul, care consta în producerea pietrelor de rîşniţă, de treierat, colace şi verige pentru fîntîni. De aici a şi provenit denumirea satului, de la cioplitul pietrei. Dezvoltarea satului s-a petrecut de la asfinţit spre răsărit, ţinîndu-se cont de parcursul Ichelului.

În anul 1923 sa pus problema  de a construi o şcoală de 7 clase sub formă de construcţie populară. Hotărîrea a fost primită la o adunare generală din acelaş an şi în 1924 s-a început construcţia după proiectul arhitectorului Inculeţ, fost Preşedinte al Sfatului Ţării, sub conducerea învăţătorului Panuş Ion  şi inginerului Talagaev Prohor.

Prin anul 1928, ţăranii nu mai erau în stare să ducă construcţia mai departe şi au apelat după ajutor la Guvernul Regal, cu permisiunea căruia impozitele au fost trecute la construcţia şcolii, care în anul 1932 a fost dată în exploatare, şcoala a fost numită "Regina Maria".

Şcoala "Regina Maria" în anul 1946 a fost transformată în casă de copii, care a fiinţat pînă în anul 1959.

Şcoala de 7 ani în anul 1968 a fost transformată în şcoală medie, iar în anul 1977 a fost construită o clădire nouă pentru 624 de elevi.

În anul 1964 primăria Ciopleni a trecut cu sediul în satul Hruşova. Acesta a fost înfiinţat în anul 1723. Primul proprietar, întemeietor al satului, a fost tatăl unui moldovean, boier -  Simion Glavce.

În anul 1802 s-a ridicat în piatră biserica "Adormirea Maicii Domnului", cu cheltuiala proprietarului Simion Glavce

Instituţii:

1. Gimnaziul Hruşova - director, dna Șendrea Silvia

2. Grădiniţa de copii - şef, dna Roibu Niculina

3. Centru de zi "Încredere" - şef, dna Sologub Larisa

4. Casa de Cultură - șef, dl Savin Anatol

5. Biblioteca publică - şef, dna Baran Lilia

6. Centrul Medicilor de Familie - medic, dl Postolachi Serghei

Agenti economici:

Nr.

Denumirea agentului economic

Domeniul de activitate

1

„Carne DK"  SRL

Prelucr. cărnii

2

SRL „Agrovlat"

Prelucr. lemnului

3

SRL „Hruşagroindcom"

agricultură

4

SRL  „Colina"

agricultură

5

SRL  „Conlena"

agricultură

6

SRL  „Nectar"

agricultură

7

Colegiul de vinif.Stăuceni

agricultură

8

ÎI „Orhideia Nani"

avicolă

9

ÎI „Roibu Oleg"

comerţ

10

ÎI „Ciorba MDS"

comerţ

11

ÎI „Ciorba Diana"

comerţ

12

ÎI „Prodan Mihail"

comerţ

13

ÎI „Şarpe Natalia"

comerţ

14

ÎI „Leşan Rodica"

comerţ

15

ÎI „Mîndru Iurie"

comerţ

16

ÎI „Micrismil"

uscarea fructelor

17

Î.M. „SUCCES-HRUŞOVA"

servicii comunale

18

„Rusnac Agro" SRL

agricultură

 

Consilierii locali

 

Nr
d/r

Numele, prenumele

Anul naşterii

Profesia

Funcţia şi locul de muncă

Denumirea partidului pe care îl reprezintă

1.

Oncea Parascovia

08.02.1958

agronom

Gimnaziul Hruşova, director adjunct pe gospodărie

PLDM

2.

Grama Svetlana

12.09.1955    

felcer

pensionară

PLDM

3.

Roibu Djema

12.08.1955    

pedagog

Profesor de fizică, gimnaziul Hruşova

PLDM

4.

Grama Miron

09.05.1959

şofer

Temporar neangajat

PLDM

5.

Cotovici Anatolie

23.10.1956

agronom

SRL „Ecoplaneta”, agronom

PLDM

6.

Ciorbă Grigore

17.03.1952

pedagog

Director AEÎ „Hruşova”,

PLDM

7.

Cotovici Simion

22.01.1961

jurist

Director, Centrul de Poştă Criuleni

PDM

8.

Roibu Iurie

28.06.1965

jurist

Inspector superior SA AC, Chişinău

PL

9.

Roibu Oleg

14.02.1969

Management

Director ÎI”Roibu Oleg”

PLDM

10.

Perciuleac Veronica

17.03.1969

Tencuitor-zugrav

Formator-mezeluri

PLDM

11.

Melnic Dumitru

08.11.1949

agronom

pensionar

PCRM

Funcţionari publici:

1. Secretar al Consiliului Local - dna  Strijac Ecaterina, telefon(248) 39 238 
2. Contabil-şef - dna Scripnic Galina,  telefon (248) 39 742 
3. Specialist în problemele reglementării regimului proprietăţii funciare- dl Melnic Dumitru  
4. Perceptor fiscal - dna  Mîrleanu Axenia


Ultima redactare: 10.01.2020   
Accesări: 11175


Alte Primăriile raionului

Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile