Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Personalități marcante
Personalități marcante

 

Omul Anului 2016

 

 • DELIMARSCHI Anatolie,  primar al com. Hîrtopul Mare, pentru muncă perseverență și cu mare dăruire de sine în consolidarea comunității locale, accesarea și implementarea proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității, aportul personal la edificarea și amenajarea multiplelor obiective;
 • MONUL Vera, CAP „Spica-N-Agro,” pentru merite deosebite și obținerea rezultatelor înalte în activitatea profesională în dezvoltarea sectorului agricol al Republicii Moldova;
 • SECU Victoria, director executive, AO „Femeia și copilul, Protecție și Sprijin” pentru activitate civică de durată, parteneriat stabil și rezultativ cu administrația locală în implementarea proiectelor de utilitate publică majoră;
 • CAZACU Petru, administrator, SRL „Bioproduct Grup”, pentru management de performanță în domeniul agricol, promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă;
 • CRIȘMARIUC Ecaterina, director, Gimnaziul Corjova, pentru management de performanță și aportul personal în consolidarea bazei materiale și didactice a instituției educaționale
 • NEGURĂ Nade, conducătorul SRL MAIS, com. Bălăbănești, pentru dezvoltarea sectorului agricol, performanțe înalte în domeniul economic;
 • CAIMACAN Vitalie, conducătorul SRL Velfruct Prim, pentru management de performanță în domeniul agricol, promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă;
 • PLĂMĂDEALĂ Ion, primar al s. Izbiște, pentru muncă perseverență și cu mare dăruire de sine în consolidarea comunității locale, accesarea și implementarea împreună a proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității, aportul personal la edificarea și amenajarea multiplelor obiective sociale;
 • ONICĂ Roman, președintele AO Asociația  de Footbal Criuleni, pentru promovarea fotbalului în competițiile republicane și internaționale, dezvoltarea și menținerea relațiilor între cluburi, școli sportive și asigurarea organizatorică a fotbalului în rândurile copiilor tinerilor din raion.

 

Omul  Anului 2015

 • LÎSENCO Serghei, fondator al AO Centrul de dezbateri Criuleni, pentru promovarea activă a politicilor de tineret în raionul Criuleni și aportul personal la atragerea și implementarea proiectului finanțat PNUD întru procurarea utilajului necesar și instalarea peretelui alpinistic în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineri UNIT;
 •  AGATIEV Nicolae, medic, Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Criuleni”, pentru fidelitatea profesiei, activitate prodigioasă și realizări în organizarea și desfășurarea procesului curativ și promovarea medicinii performante;
 • ȚURCANU Boris, profesor instrumente muzicale aierofone, conducător artistic-dirijor fanfare „Stejăneii” și ansamblu de muzică și dans „Țărăncuța”, s. Slobozia Dușca, pentru merite deosebite în educația muzicală a copiilor, promovarea valorilor culturale autohtone la nivel local, național și internațional ;
 • GUZUN Victor, ex-ambasador al Republicii Moldova în Estonia, pentru merite deosebite în promovarea raionului Criuleni și a Republicii Moldova la nivel international;
 • DUHLICHER Natalia, profesor de biologie, s.Dubăsarii Vechi, pentru merite deosebite pe care le-au obținut copiii la olimpiadele naționale, poziție activă în consolidarea însușitei elevilor și promovarea reformei școlare;  
 • PERCIULEAC Igor, conducătorul SRL MAIS, com. Bălăbănești, pentru dezvoltarea sectorului agricol, performanțe înalte în domeniul economic;
 • CAIMACAN Vitalie, conducătorul SRL Velfruct Prim, pentru management de performanță în domeniul agricol, promovarea și implementarea tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă;
 • PLĂMĂDEALĂ Ion, primar al s. Izbiște, pentru muncă perseverență și cu mare dăruire de sine în consolidarea comunității locale, accesarea și implementarea împreună a proiectelor de durată în dezvoltarea infrastructurii localității, aportul personal la edificarea și amenajarea multiplelor obiective sociale;
 • ONICĂ Roman, președintele AO Asociația  de Footbal Criuleni, pentru promovarea fotbalului în competițiile republicane și internaționale, dezvoltarea și menținerea relațiilor între cluburi, școli sportive și asigurarea organizatorică a fotbalului în rândurile copiilor tinerilor din raion.

 

 

Cetățean de onoare 2014

 • GHILAȘ Anatolie, director general, Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova;
 • POPIOLEK Witold, starosta (președintele) powiatului (județului) Pulawy, Polonia;
 • SURUGIU Paul (FUEGO), interpret și eminent promotor al culturii și muzicii românești, Artist al Poporului al Republicii Moldova;
 • SAVIN Grigore, secretar al Consiliului raional Criuleni;
 • ȚIGĂNAȘ Gabriel, expert în proiecte transfrontaliere.

Omul Anului 2014

 • ANII Vera, șef al Direcției Finanțe, Consiliul raional Criuleni;
 • BOAGHE Feodora, director al Gimnaziului Ratuș;
 • BOBEICO Tudor, șef al Secției Administrație Publică, Aparatul Președintelui raionului Criuleni;
 • BOȘCANEAN Maria, șef al Secției economie și reforme, Direcția Agricultură, Politici Economice și Relații Funciare, Consiliul raional Criuleni;
 • BRÎNZA Alina, coregraf, Ansamblul de dans modern ”Alivera”, Casa de Cultură Boșcana;
 • BRÎNZA Ludmila, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Consiliul raional Criuleni;
 • BUZU Petru, primar al com. Drăsliceni;
 • CARȚÎN Valeriu, primar al s. Mașcăuți;
 • CEBANU Maria, contabil-șef, Aparatul Președintelui raionului Criuleni;
 • COJOCARU Victor, consilier raional, s. Măgdăcești;
 • DUMINICA Serghei, consilier raional, s. Slobozia-Dușca;
 • EFROS Victor, agronom, agent economic, s. Pașcani;
 • EVTODIEV Laurenția, medic, Oficiul Medicilor de Familie Miclești;
 • GORE Ghenadie, consilier al Președintelui raionului;
 • GRĂJDIAN Anatol, inspector, Inspecția Ecologică de Stat Criuleni;
 • GUZUN Maria, manager al Întreprinderii Individuale ,,Guzun Maria”, s. Măgdăcești;
 • ISTRATI Serghei, primar al s. Slobozia-Dușca;
 • LUNGU Ion, specialist, Direcția Dezvoltare Comunitară, Consiliul raional Criuleni;
 • MOSCUL Valentina, manager al Gospodăriei Țărănești ,,Moscul Valentina”, s. Boșcana;
 • ONIȘCIUC Vitalie, primar al or. Criuleni;
 • ONOFREI Simion, primar al s. Zăicana;
 • PANFILII Olga, specialist, Aparatul Președintelui raionului;
 • PISARENCO Valentina, director al Liceului Teoretic Cimișeni;
 • POPOVICI Iurie, șef al Direcției Investiții și Relații Economice Externe;
 • ROTARU Vitalie, manager al Întreprinderii Individuale ,,Rotaru Vitalie”, s. Hîrtopul Mare;
 • RUSU Alexandru, șef al bibliotecii publice, s. Izbiște;
 • SIMON Dumitru, consilier raional, președinte al raionului Criuleni 2007-2011;
 • SOLTANICI Vladimir, șef al Direcției Educație, Consiliul raional Criuleni;
 • SPRÎNCEAN Ilie, sportiv de performanță, s. Izbiște,
 • TENTIUC Lidia, director al Liceului Teoretic Măgdăcești;
 • TURUTA Ioan, preot, paroh al Bisericii ,,Sfînta Treime”, s. Onițcani;
 • ȚELIȘCEV Pavlina, primar al com. Dolinnoe;
 • ȚONCU Vasile, vice-director, Spitalul raional Criuleni;
 • URÎTU Dionis, vicepreședinte al raionului.

 


DIPLOMA DE GRADUL I A GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

 • ROTARU Vitalie, Președintele raionului Criuleni;
 • ARMAȘ Alexei, colonel de poliție, șef al Inspectoratului de Poliție Criuleni.

 

DIPLOMA DE GRADUL II A GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

 • BĂȚ Anton, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Criuleni;
 • URÎTU Grigore, directorul Spitalului raional Criuleni.

 

DIPLOMA DE ONOARE A MINISTERULUI CULTURII

 • BOBEICO Valentina, șef Secţie Cultură şi Turism.

 

”CETĂŢEAN DE ONOARE AL RAIONULUI CRIULENI”

2013

 • FILAT Vlad, Președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova;
 • GUZUN Victor, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia;
 • CAZACU Alexandru, veteran al muncii și administrației publice, s. Coșernița;
 • ȚURCAN Ion, general-maior de poliție, cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”, comandant al Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”;
 • ARMAȘ Alexei, colonel de poliție, cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”, șef al Inspectoratului de Poliție Criuleni.

 

OMUL ANULUI 2013 ÎN RAIONUL CRIULENI”

 • AGATIEV Svetlana, medic, Spitalul raional Criuleni;
 • BOȘCANEAN Ala, pedagog, specialist principal, Direcția Educație;
 • BRADU Iulia, absolventă - 2013 a Liceului Teoretic „B.Dînga”, or. Criuleni, în prezent studentă;
 • BURDILA Marin, specialist, Direcția Investiții și Relații Economice Externe;
 • CARȚÎN Alexandru, manager, Societatea Comercială „Alvesagro” SRL, consilier raional;
 • EFROS-BUJOR Natalia, consilier raional;
 • FÎRFA Nicolae, consilier raional, inginer, „BTA-18” SA;
 • FRUNZA Vasile, primar, com. Răculești;
 • ILIEȘ Ion, consilier local, s. Zăicana;
 • NACU Maria, pedagog, director, grădinița din s. Cimișeni;
 • NISTREAN Ivan, primar, com. Bălăbănești;
 • PELIN Tudor, preot, protopop de Criuleni și Dubăsari;
 • PELIN Victor, meșter popular, s. Bălțata;
 • STAVILA Viorica, pedagog, director, Liceul Teoretic „M. Stratulat”, com. Boșcana;
 • STRULEA Doina, elevă, cl. XI, Liceul Teoretic „B. Dînga”, or. Criuleni;
 • TEMCIUC Alexandru, mașinist-autogreiderist, SA „Drumuri Criuleni”;
 • VARTIC Larisa, medic de familie, Centrul Medicilor de Familie Criuleni, șef, Centrul de Sănătate Mașcăuți.

”CETĂŢEAN DE ONOARE AL RAIONULUI CRIULENI”

2012

 • DUBIRNÎI Boris, om de afaceri (Austria), originar din Republica Moldova;
 • VALLBAUM Einar, guvernatorul Regiunii Lääne-Viru, Estonia;
 • OMENETTO Dario, consilier al Provinciei Torino, Italia;
 • COBÎLAȘ Cornel, directorul SRL „Lorinela Grup”, mun. Chișinău;
 • TONU Vladimir, directorul SRL „Exfactor Grup”, mun. Chișinău.

OMUL ANULUI 2012 ÎN RAIONUL CRIULENI

 • BOBEICO Ala, șeful Centrului de Sănătate Hîrtopul Mare;
 • BOBEICO Valentina, șefa Secției Cultură și Turism a Consiliului raional;
 • CAZACU Lilia, pictor şi maestru în artizanat, or. Criuleni;
 • CHESARI Iurie, manager de proiecte transfrontaliere;
 • COJOCARU Liuba, primarul s. Măgdăceşti;
 • COTOMAN Vitalie, directorul SRL „Lorascom”, mun. Chișinău;
 • COTOVICI Parascovia, primarul com. Hrușova;
 • COVALCIUC Lidia, şefa Secţiei consultative a IMSP „Spitalul raional Criuleni”;
 • CRUPA Anton, şef-interimar al Direcției Dezvoltare Comunitară a Consiliului raional;
 • CUCU Svetlana, primarul s. Cruglic;
 • ERHAN Alexandru, directorul Stației Tehnologico-Experimentală „Pașcani”;
 • GONCEARENCO Dumitru, consilier raional, directorul executiv al S.A. „BTA-18 Criuleni”;
 • GUZUN Dumitru, angajat al Î.I „Guzun Maria”, s. Măgdăceşti;
 • MANTALUȚA Maria, s. Izbiște, elevă la Liceul Internat Republican cu profil sportiv, medaliată cu argint la Campionatul mondial la sambo-2012;
 • NECULAI Iurie, directorul SRL „Alisuper”, or. Criuleni;
 • OJOG Vladimir, directorul S.A. „Drumuri Criuleni”;
 • RADU Silvia, director general, ÎCS „Red Union Fenosa”, mun. Chișinău;
 • SÎRBU Maria, șefa grădiniței de copii, s. Jevreni;
 • ZGÎRCU Andrei, directorul Liceul Teoretic, s. Dubăsarii Vechi.

DIPLOMĂ DE GRATITUDINE A CONSILIULUI RAIONAL

 • FLOREANU Liubovi, preşedinte al ONG „Prosperanţa”.

 


OAMENII ANULUI 2011

 • AYDOV Ala, director, SRL Danube Logistics;
 • BEAT Wicky (Elveţia), preşedinte, Societatea Elveţiană pentru susţinerea Spitalului raional Criuleni;
 • BUGA Iurie, primar, com. Micleşti;
 • CIOBANU Pavel, preşedinte, Federaţia Moldovenească de Fotbal;
 • CLIMOC Ludmila, director general, Compania de telefonie mobilă „Orange";
 • LOGHIN Irina (România), crăiasa cîntecului românesc, descendentă din s. Zăicana;
 • OGOR Oleg, consilier raional, manager privat, s. Slobozia-Duşca;
 • PAHONE Ana, manager, SRL „Larensia Com", s. Paşcani;
 • SEMENIUC Ivan, consilier raional, agronom, veteran al agriculturii, ex-parlamentar, s. Corjova;
 • SURUGIU Paul (Fuego) (România), interpret şi eminent promotor al patrimoniului muzical românesc;
 • STRATAN Valeriu, patron, Compania de producere a materialelor de construcţie MACON SA;
 • ŢURCAN Ion, colonel de poliţie, comandant al Brigăzii cu destinaţie specială „Fulger" a MAI;
 • UNGUREAN Ala, pedagog, director, Liceul Teoretic Oniţcani;
 • UNGUREANU Zinaida, manager, SRL „Samiral Agro", s. Zăicana;
 • URSCHI Gheorghe, actor, scriitor, umorist;
 • URÎTU Grigore, director, IMSP „Spitalul raional Criuleni".


„Speranţa Anului 2011" - STAVILA Nicoleta, elevă, cl. IX, gimnaziul Hîrtopul Mare.


  OAMENII ANULUI 2010

 • Administraţie publică – BĂŢ Anton, şef, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni.
 • Devotament baştinii – BRADIŞTEAN Vasile, vicepreşedinte al raionului.
 • Susţinător al raionului – BUGA Mircea, director general, Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
 • Management şcolar – BURCIU Angela, director, gimnaziul Răculeşti.
 • Sport – CAMENŞCIC Alexandra, s.Rîşcova, maestru în sport de clasă internaţională, biatlon.
 • Activitate de succes – CHETRUŞCA Vladislav, s.Dubăsarii Vechi, inginer programator.
 • Cultură – FRUMOSU Elena, şef, Direcţia Cultură şi Turism.
 • Măiestrie profesională – IAŢCO Nina, profesoară de matematică, or.Criuleni.
 • Organizaţii obşteşti – MOTRICALĂ Elena, Centrul Media de Comunicare pentru Democraţie.
 • Tineret – ROTARU Igor, profesor, liceul „M.Eminescu”, s.Jevreni.
 • Medicină – ROZLOVAN Ludmila, medic pediatru, Spitalul raional.
 • Agricultură – SPRÎNCEAN Nicolae, director, SRL „Schitagromec”, s.Hîrtopul Mic.
 • Speranţa anului – BUJAC Cristina, eleva cl.II, şcoala primară Criuleni.

OAMENII ANULUI 2009

 • BALAN Alexandru – consilier raional, director, SRL „MAIS”, s. Bălăbăneşti.
 • DAMASCHIN Liuba -  lucrător social, s. Dubăsarii Vechi.
 • GRECU Dan – absolvent al Liceului teoretic „Boris Dînga”, or. Criuleni.
 • GUZUN Olga – director, grădiniţa de copii, s. Drăsliceni.
 • HALIPLI Victoria - vicedirector medical, IMSP „Centrul medicilor de familie Criuleni”.
 • JUVINEL Luis – director general, Întrprinderea mixtă cu apital străin „Porco Bello” SRL, s. Cimişeni.
 • SPETEŢCHI Zinovie -  consilier raional, director, filiala „Criuleni-gaZ a SRL „Ialoveni-gaz”.
 • SPÎNU Andrei – director executiv, Organizaţia nonguvernamentală „Geronimo”.
 • STĂVILĂ Lidia – conducător artistic, Formaţiunea folclorică cu titlul model „Băştinaşii”; s. Hîrtopul Mic.
 •  STĂVILĂ Mihail – sportiv de performanţă, centură neagră, dan II, lupte naţionale „Voievod”, s. Hruşova.
 • TIPA Tudor – primar, s. Coşerniţa.
 • ŢARANU Lidia  -  director, Liceul teoretic Cimişeni.

OAMENII ANULUI 2008

 • ANDRIUŢĂ Iurie, director, SRL „Crioleal Com", consilier raional, or. Criuleni;
 • BELOUS Tamara, medic obstetrician ginecolog, Centrul consultativ, IMSP „Spitalul raional Criuleni";
 • BURLACU Lilia, absolventă eminenta, Liceul teoretic „Boris Dînga", or Criuleni, studentă;
 • CHETRUŞCA Petru, director, Căminul cultural Ratuş, com. Drăsliceni;
 • COTOVICI Simion, primar, comuna Hruşova;
 • GHEORGHIŢĂ Ion, director, SRL „Işcomagro", s. Işnovăţ;
 • GUZUN Ana, director, şcoala medie Drăsliceni;
 • LÎSENCO Olga, director, Centrul resurselor pentru tineret „UNIT", consilier raional, or. Criuleni;
 • NEGREBEA Valeriu, campion naţional la tragere în ţintă, student, s. Boşcana;
 • NICA Vladimir, director, SRL „CRIO", consilier raional;
 • PISTRUI Vasile, protoiereu mitrofor, paroh, Biserica „Minunea Sf. Arhanghel Mihail", or. Criuleni;
 • ZAHARIA Liliana, profesoară de muzică, Liceul teoretic Măgdăceşti.

OAMENII ANULUI 2007

 • CAZACU Alexandru, manager, SRL „Cazacu şi C", consilier raional, s. Coşerniţa;
 • CIOBANU Lidia, meşter popular, autor de manuale, director, gimnaziul Izbişte;
 • CONDREA Raisa, veteran pedagog, autorul monografiei „Corjova, leagăn de dor";
 • FLORESCU Larisa, manager şcolar, gimnaziul Maşcăuţi;
 • GRAJDIAN Alexandra, preşedinte, ONG „Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin", consilier raional;
 • LUCHIANOV Ion, maestru în sport de clasă internaţională, campion naţional la alergări;
 • MOLDOVEANU Nelly, patron, SRL „Nucul de Aur", s. Slobozia-Duşca;
 • OJOG Gheorghe, primar, s. Corjova;
 • ORESCU Dumitru, director, SRL „Ghertopcomagro", consilier raional. s. Hîrtopul Mare;
 • PANICO Violeta, medic-şef, IMSP „Spitalul raional Criuleni";
 • POPADIUC Boris, director executiv, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova;
 • RĂCIULA Valeriu, antreprenor, SRL „Goiana Petrol", s. Dolinnoe;

OAMENII ANULUI 2006

 • BOAGHIE Dionisie, consilier raional;
 • BOLOBOCEAN Andrei, antreprenor, or.Criuleni;
 • BRÎNZĂ Lidia, medic, CS Jevreni;
 • CANGEA Natalia, meşter popular (s.Zolonceni);
 • CHELARI Maria, şef, Oficiul poştal s.Oniţcani;
 • CIOBANU Nicolae, preot/paroh, s. Cruglic;
 • COREŢCHI Natalia, coreograf, or.Criuleni;
 • FOIU Vasile, manager agricol, s.Zăicana;
 • GRECU Valentin, autogreiderist, SA „Drumuri - Criuleni";
 • IUNCU Sergiu, manager economic, or.Criuleni;
 • MALAI Tudor, şef, Inspecţia Ecologică;
 • MANVELOV Valerian, manager agricol, s.Hruşova;
 • NEGREBEA Diana, sportivă - campioană, s.Boşcana;
 • NOVIC Ana, director, liceu, or.Criuleni;
 • ROŞCA Galina, manager preşcolar, s.Măgdăceşti;
 • TOCARCIUC Elena, medic, or. Criuleni;
 • TROFIM Iurie, manager în gazificare;
 • VAINRUB Ilie, manager, SRL „Fortuna - Plus";
 • VÎNTU Valentina, manager, cultură, s.Boşcana;
 • VOZIAN Leonid, primar, s.Oniţcani;

 

 

 • BAIRAC Mihail (1926 - 2001), agricultor, Erou al Muncii, s.Cruglic;
 • CIUTAC Dumitru ( 1927 - 2010), agricultor, Erou al Muncii, s.Drăsliceni, Maşcăuţi, Dubăsarii Vechi;
 • DÎNGA Boris (1923 - 2005), pedagog, autor de manuale, învăţător al poporului din URSS;
 • DONICI Nicolae (1874 - 1956), astronom şi astrofizician, s.Dubăsarii Vechi;
 • ISAC Tamara (1932 - 2004), bibliograf, or.Criuleni;
 • JANTOVANU Xenia (1902 - 1987), promotor al ocrotirii sănătăţii, moaşă, or.Criuleni;
 • SÎRBU Grigore (1959 - 2007), deputat în Parlament, Preşedinte al raionului a.2003 - 2007;
 • SÎRBU Ioan (1830 - 1868), fabulist, poet, traducător, s.Maşcăuţi;
 • TITEI Andrei (1920 - 2001), agricultor, Erou al Muncii, s.Răculeşti;
 • TRIFAN Dumitru, pictor, grafician, s.Dubăsarii Vechi;
 • URECHE Eugeniu (1918 - 2005), actor, artist al poporului, s.Hîrtopul Mare;
 • VARTICIAN Iosif (1910 - 1982), academician, istoric literar şi lingvistd, s.Oniţcani;

* * * * *

 • CALESTRU Valentina (n.a. 1949), solistă a Operei Naţionale, s.Oniţcani;
 • CIUTAC Dumitru (n.a. 1927), agricultor, Erou al Muncii, s.Drăsliceni;
 • CORBU Haralambie (n.a. 1930 ), critic şi istoric literar, academician, s.Dubăsarii Vechi;
 • MICU Vasile (n.a. 1939 ), agrobiolog, academician, s.Paşcani
 • ZAMŞA Simion (n.a. 1958), pictor grafician, s.Oniţcani;

 


Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Personalități marcante
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile