Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Personalități marcante
Personalități marcante

Cetățean de onoare 2014

 • GHILAȘ Anatolie, director general, Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova;
 • POPIOLEK Witold, starosta (președintele) powiatului (județului) Pulawy, Polonia;
 • SURUGIU Paul (FUEGO), interpret și eminent promotor al culturii și muzicii românești, Artist al Poporului al Republicii Moldova;
 • SAVIN Grigore, secretar al Consiliului raional Criuleni;
 • ȚIGĂNAȘ Gabriel, expert în proiecte transfrontaliere.

Omul Anului 2014

 • ANII Vera, șef al Direcției Finanțe, Consiliul raional Criuleni;
 • BOAGHE Feodora, director al Gimnaziului Ratuș;
 • BOBEICO Tudor, șef al Secției Administrație Publică, Aparatul Președintelui raionului Criuleni;
 • BOȘCANEAN Maria, șef al Secției economie și reforme, Direcția Agricultură, Politici Economice și Relații Funciare, Consiliul raional Criuleni;
 • BRÎNZA Alina, coregraf, Ansamblul de dans modern ”Alivera”, Casa de Cultură Boșcana;
 • BRÎNZA Ludmila, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Consiliul raional Criuleni;
 • BUZU Petru, primar al com. Drăsliceni;
 • CARȚÎN Valeriu, primar al s. Mașcăuți;
 • CEBANU Maria, contabil-șef, Aparatul Președintelui raionului Criuleni;
 • COJOCARU Victor, consilier raional, s. Măgdăcești;
 • DUMINICA Serghei, consilier raional, s. Slobozia-Dușca;
 • EFROS Victor, agronom, agent economic, s. Pașcani;
 • EVTODIEV Laurenția, medic, Oficiul Medicilor de Familie Miclești;
 • GORE Ghenadie, consilier al Președintelui raionului;
 • GRĂJDIAN Anatol, inspector, Inspecția Ecologică de Stat Criuleni;
 • GUZUN Maria, manager al Întreprinderii Individuale ,,Guzun Maria”, s. Măgdăcești;
 • ISTRATI Serghei, primar al s. Slobozia-Dușca;
 • LUNGU Ion, specialist, Direcția Dezvoltare Comunitară, Consiliul raional Criuleni;
 • MOSCUL Valentina, manager al Gospodăriei Țărănești ,,Moscul Valentina”, s. Boșcana;
 • ONIȘCIUC Vitalie, primar al or. Criuleni;
 • ONOFREI Simion, primar al s. Zăicana;
 • PANFILII Olga, specialist, Aparatul Președintelui raionului;
 • PISARENCO Valentina, director al Liceului Teoretic Cimișeni;
 • POPOVICI Iurie, șef al Direcției Investiții și Relații Economice Externe;
 • ROTARU Vitalie, manager al Întreprinderii Individuale ,,Rotaru Vitalie”, s. Hîrtopul Mare;
 • RUSU Alexandru, șef al bibliotecii publice, s. Izbiște;
 • SIMON Dumitru, consilier raional, președinte al raionului Criuleni 2007-2011;
 • SOLTANICI Vladimir, șef al Direcției Educație, Consiliul raional Criuleni;
 • SPRÎNCEAN Ilie, sportiv de performanță, s. Izbiște,
 • TENTIUC Lidia, director al Liceului Teoretic Măgdăcești;
 • TURUTA Ioan, preot, paroh al Bisericii ,,Sfînta Treime”, s. Onițcani;
 • ȚELIȘCEV Pavlina, primar al com. Dolinnoe;
 • ȚONCU Vasile, vice-director, Spitalul raional Criuleni;
 • URÎTU Dionis, vicepreședinte al raionului.

 


DIPLOMA DE GRADUL I A GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

 • ROTARU Vitalie, Președintele raionului Criuleni;
 • ARMAȘ Alexei, colonel de poliție, șef al Inspectoratului de Poliție Criuleni.

 

DIPLOMA DE GRADUL II A GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

 • BĂȚ Anton, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Criuleni;
 • URÎTU Grigore, directorul Spitalului raional Criuleni.

 

DIPLOMA DE ONOARE A MINISTERULUI CULTURII

 • BOBEICO Valentina, șef Secţie Cultură şi Turism.

 

”CETĂŢEAN DE ONOARE AL RAIONULUI CRIULENI”

2013

 • FILAT Vlad, Președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova;
 • GUZUN Victor, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia;
 • CAZACU Alexandru, veteran al muncii și administrației publice, s. Coșernița;
 • ȚURCAN Ion, general-maior de poliție, cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”, comandant al Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”;
 • ARMAȘ Alexei, colonel de poliție, cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”, șef al Inspectoratului de Poliție Criuleni.

 

OMUL ANULUI 2013 ÎN RAIONUL CRIULENI”

 • AGATIEV Svetlana, medic, Spitalul raional Criuleni;
 • BOȘCANEAN Ala, pedagog, specialist principal, Direcția Educație;
 • BRADU Iulia, absolventă - 2013 a Liceului Teoretic „B.Dînga”, or. Criuleni, în prezent studentă;
 • BURDILA Marin, specialist, Direcția Investiții și Relații Economice Externe;
 • CARȚÎN Alexandru, manager, Societatea Comercială „Alvesagro” SRL, consilier raional;
 • EFROS-BUJOR Natalia, consilier raional;
 • FÎRFA Nicolae, consilier raional, inginer, „BTA-18” SA;
 • FRUNZA Vasile, primar, com. Răculești;
 • ILIEȘ Ion, consilier local, s. Zăicana;
 • NACU Maria, pedagog, director, grădinița din s. Cimișeni;
 • NISTREAN Ivan, primar, com. Bălăbănești;
 • PELIN Tudor, preot, protopop de Criuleni și Dubăsari;
 • PELIN Victor, meșter popular, s. Bălțata;
 • STAVILA Viorica, pedagog, director, Liceul Teoretic „M. Stratulat”, com. Boșcana;
 • STRULEA Doina, elevă, cl. XI, Liceul Teoretic „B. Dînga”, or. Criuleni;
 • TEMCIUC Alexandru, mașinist-autogreiderist, SA „Drumuri Criuleni”;
 • VARTIC Larisa, medic de familie, Centrul Medicilor de Familie Criuleni, șef, Centrul de Sănătate Mașcăuți.

”CETĂŢEAN DE ONOARE AL RAIONULUI CRIULENI”

2012

 • DUBIRNÎI Boris, om de afaceri (Austria), originar din Republica Moldova;
 • VALLBAUM Einar, guvernatorul Regiunii Lääne-Viru, Estonia;
 • OMENETTO Dario, consilier al Provinciei Torino, Italia;
 • COBÎLAȘ Cornel, directorul SRL „Lorinela Grup”, mun. Chișinău;
 • TONU Vladimir, directorul SRL „Exfactor Grup”, mun. Chișinău.

OMUL ANULUI 2012 ÎN RAIONUL CRIULENI

 • BOBEICO Ala, șeful Centrului de Sănătate Hîrtopul Mare;
 • BOBEICO Valentina, șefa Secției Cultură și Turism a Consiliului raional;
 • CAZACU Lilia, pictor şi maestru în artizanat, or. Criuleni;
 • CHESARI Iurie, manager de proiecte transfrontaliere;
 • COJOCARU Liuba, primarul s. Măgdăceşti;
 • COTOMAN Vitalie, directorul SRL „Lorascom”, mun. Chișinău;
 • COTOVICI Parascovia, primarul com. Hrușova;
 • COVALCIUC Lidia, şefa Secţiei consultative a IMSP „Spitalul raional Criuleni”;
 • CRUPA Anton, şef-interimar al Direcției Dezvoltare Comunitară a Consiliului raional;
 • CUCU Svetlana, primarul s. Cruglic;
 • ERHAN Alexandru, directorul Stației Tehnologico-Experimentală „Pașcani”;
 • GONCEARENCO Dumitru, consilier raional, directorul executiv al S.A. „BTA-18 Criuleni”;
 • GUZUN Dumitru, angajat al Î.I „Guzun Maria”, s. Măgdăceşti;
 • MANTALUȚA Maria, s. Izbiște, elevă la Liceul Internat Republican cu profil sportiv, medaliată cu argint la Campionatul mondial la sambo-2012;
 • NECULAI Iurie, directorul SRL „Alisuper”, or. Criuleni;
 • OJOG Vladimir, directorul S.A. „Drumuri Criuleni”;
 • RADU Silvia, director general, ÎCS „Red Union Fenosa”, mun. Chișinău;
 • SÎRBU Maria, șefa grădiniței de copii, s. Jevreni;
 • ZGÎRCU Andrei, directorul Liceul Teoretic, s. Dubăsarii Vechi.

DIPLOMĂ DE GRATITUDINE A CONSILIULUI RAIONAL

 • FLOREANU Liubovi, preşedinte al ONG „Prosperanţa”.

 


OAMENII ANULUI 2011

 • AYDOV Ala, director, SRL Danube Logistics;
 • BEAT Wicky (Elveţia), preşedinte, Societatea Elveţiană pentru susţinerea Spitalului raional Criuleni;
 • BUGA Iurie, primar, com. Micleşti;
 • CIOBANU Pavel, preşedinte, Federaţia Moldovenească de Fotbal;
 • CLIMOC Ludmila, director general, Compania de telefonie mobilă „Orange";
 • LOGHIN Irina (România), crăiasa cîntecului românesc, descendentă din s. Zăicana;
 • OGOR Oleg, consilier raional, manager privat, s. Slobozia-Duşca;
 • PAHONE Ana, manager, SRL „Larensia Com", s. Paşcani;
 • SEMENIUC Ivan, consilier raional, agronom, veteran al agriculturii, ex-parlamentar, s. Corjova;
 • SURUGIU Paul (Fuego) (România), interpret şi eminent promotor al patrimoniului muzical românesc;
 • STRATAN Valeriu, patron, Compania de producere a materialelor de construcţie MACON SA;
 • ŢURCAN Ion, colonel de poliţie, comandant al Brigăzii cu destinaţie specială „Fulger" a MAI;
 • UNGUREAN Ala, pedagog, director, Liceul Teoretic Oniţcani;
 • UNGUREANU Zinaida, manager, SRL „Samiral Agro", s. Zăicana;
 • URSCHI Gheorghe, actor, scriitor, umorist;
 • URÎTU Grigore, director, IMSP „Spitalul raional Criuleni".


„Speranţa Anului 2011" - STAVILA Nicoleta, elevă, cl. IX, gimnaziul Hîrtopul Mare.


  OAMENII ANULUI 2010

 • Administraţie publică – BĂŢ Anton, şef, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni.
 • Devotament baştinii – BRADIŞTEAN Vasile, vicepreşedinte al raionului.
 • Susţinător al raionului – BUGA Mircea, director general, Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
 • Management şcolar – BURCIU Angela, director, gimnaziul Răculeşti.
 • Sport – CAMENŞCIC Alexandra, s.Rîşcova, maestru în sport de clasă internaţională, biatlon.
 • Activitate de succes – CHETRUŞCA Vladislav, s.Dubăsarii Vechi, inginer programator.
 • Cultură – FRUMOSU Elena, şef, Direcţia Cultură şi Turism.
 • Măiestrie profesională – IAŢCO Nina, profesoară de matematică, or.Criuleni.
 • Organizaţii obşteşti – MOTRICALĂ Elena, Centrul Media de Comunicare pentru Democraţie.
 • Tineret – ROTARU Igor, profesor, liceul „M.Eminescu”, s.Jevreni.
 • Medicină – ROZLOVAN Ludmila, medic pediatru, Spitalul raional.
 • Agricultură – SPRÎNCEAN Nicolae, director, SRL „Schitagromec”, s.Hîrtopul Mic.
 • Speranţa anului – BUJAC Cristina, eleva cl.II, şcoala primară Criuleni.

OAMENII ANULUI 2009

 • BALAN Alexandru – consilier raional, director, SRL „MAIS”, s. Bălăbăneşti.
 • DAMASCHIN Liuba -  lucrător social, s. Dubăsarii Vechi.
 • GRECU Dan – absolvent al Liceului teoretic „Boris Dînga”, or. Criuleni.
 • GUZUN Olga – director, grădiniţa de copii, s. Drăsliceni.
 • HALIPLI Victoria - vicedirector medical, IMSP „Centrul medicilor de familie Criuleni”.
 • JUVINEL Luis – director general, Întrprinderea mixtă cu apital străin „Porco Bello” SRL, s. Cimişeni.
 • SPETEŢCHI Zinovie -  consilier raional, director, filiala „Criuleni-gaZ a SRL „Ialoveni-gaz”.
 • SPÎNU Andrei – director executiv, Organizaţia nonguvernamentală „Geronimo”.
 • STĂVILĂ Lidia – conducător artistic, Formaţiunea folclorică cu titlul model „Băştinaşii”; s. Hîrtopul Mic.
 •  STĂVILĂ Mihail – sportiv de performanţă, centură neagră, dan II, lupte naţionale „Voievod”, s. Hruşova.
 • TIPA Tudor – primar, s. Coşerniţa.
 • ŢARANU Lidia  -  director, Liceul teoretic Cimişeni.

OAMENII ANULUI 2008

 • ANDRIUŢĂ Iurie, director, SRL „Crioleal Com", consilier raional, or. Criuleni;
 • BELOUS Tamara, medic obstetrician ginecolog, Centrul consultativ, IMSP „Spitalul raional Criuleni";
 • BURLACU Lilia, absolventă eminenta, Liceul teoretic „Boris Dînga", or Criuleni, studentă;
 • CHETRUŞCA Petru, director, Căminul cultural Ratuş, com. Drăsliceni;
 • COTOVICI Simion, primar, comuna Hruşova;
 • GHEORGHIŢĂ Ion, director, SRL „Işcomagro", s. Işnovăţ;
 • GUZUN Ana, director, şcoala medie Drăsliceni;
 • LÎSENCO Olga, director, Centrul resurselor pentru tineret „UNIT", consilier raional, or. Criuleni;
 • NEGREBEA Valeriu, campion naţional la tragere în ţintă, student, s. Boşcana;
 • NICA Vladimir, director, SRL „CRIO", consilier raional;
 • PISTRUI Vasile, protoiereu mitrofor, paroh, Biserica „Minunea Sf. Arhanghel Mihail", or. Criuleni;
 • ZAHARIA Liliana, profesoară de muzică, Liceul teoretic Măgdăceşti.

OAMENII ANULUI 2007

 • CAZACU Alexandru, manager, SRL „Cazacu şi C", consilier raional, s. Coşerniţa;
 • CIOBANU Lidia, meşter popular, autor de manuale, director, gimnaziul Izbişte;
 • CONDREA Raisa, veteran pedagog, autorul monografiei „Corjova, leagăn de dor";
 • FLORESCU Larisa, manager şcolar, gimnaziul Maşcăuţi;
 • GRAJDIAN Alexandra, preşedinte, ONG „Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin", consilier raional;
 • LUCHIANOV Ion, maestru în sport de clasă internaţională, campion naţional la alergări;
 • MOLDOVEANU Nelly, patron, SRL „Nucul de Aur", s. Slobozia-Duşca;
 • OJOG Gheorghe, primar, s. Corjova;
 • ORESCU Dumitru, director, SRL „Ghertopcomagro", consilier raional. s. Hîrtopul Mare;
 • PANICO Violeta, medic-şef, IMSP „Spitalul raional Criuleni";
 • POPADIUC Boris, director executiv, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova;
 • RĂCIULA Valeriu, antreprenor, SRL „Goiana Petrol", s. Dolinnoe;

OAMENII ANULUI 2006

 • BOAGHIE Dionisie, consilier raional;
 • BOLOBOCEAN Andrei, antreprenor, or.Criuleni;
 • BRÎNZĂ Lidia, medic, CS Jevreni;
 • CANGEA Natalia, meşter popular (s.Zolonceni);
 • CHELARI Maria, şef, Oficiul poştal s.Oniţcani;
 • CIOBANU Nicolae, preot/paroh, s. Cruglic;
 • COREŢCHI Natalia, coreograf, or.Criuleni;
 • FOIU Vasile, manager agricol, s.Zăicana;
 • GRECU Valentin, autogreiderist, SA „Drumuri - Criuleni";
 • IUNCU Sergiu, manager economic, or.Criuleni;
 • MALAI Tudor, şef, Inspecţia Ecologică;
 • MANVELOV Valerian, manager agricol, s.Hruşova;
 • NEGREBEA Diana, sportivă - campioană, s.Boşcana;
 • NOVIC Ana, director, liceu, or.Criuleni;
 • ROŞCA Galina, manager preşcolar, s.Măgdăceşti;
 • TOCARCIUC Elena, medic, or. Criuleni;
 • TROFIM Iurie, manager în gazificare;
 • VAINRUB Ilie, manager, SRL „Fortuna - Plus";
 • VÎNTU Valentina, manager, cultură, s.Boşcana;
 • VOZIAN Leonid, primar, s.Oniţcani;

 

 

 • BAIRAC Mihail (1926 - 2001), agricultor, Erou al Muncii, s.Cruglic;
 • CIUTAC Dumitru ( 1927 - 2010), agricultor, Erou al Muncii, s.Drăsliceni, Maşcăuţi, Dubăsarii Vechi;
 • DÎNGA Boris (1923 - 2005), pedagog, autor de manuale, învăţător al poporului din URSS;
 • DONICI Nicolae (1874 - 1956), astronom şi astrofizician, s.Dubăsarii Vechi;
 • ISAC Tamara (1932 - 2004), bibliograf, or.Criuleni;
 • JANTOVANU Xenia (1902 - 1987), promotor al ocrotirii sănătăţii, moaşă, or.Criuleni;
 • SÎRBU Grigore (1959 - 2007), deputat în Parlament, Preşedinte al raionului a.2003 - 2007;
 • SÎRBU Ioan (1830 - 1868), fabulist, poet, traducător, s.Maşcăuţi;
 • TITEI Andrei (1920 - 2001), agricultor, Erou al Muncii, s.Răculeşti;
 • TRIFAN Dumitru, pictor, grafician, s.Dubăsarii Vechi;
 • URECHE Eugeniu (1918 - 2005), actor, artist al poporului, s.Hîrtopul Mare;
 • VARTICIAN Iosif (1910 - 1982), academician, istoric literar şi lingvistd, s.Oniţcani;

* * * * *

 • CALESTRU Valentina (n.a. 1949), solistă a Operei Naţionale, s.Oniţcani;
 • CIUTAC Dumitru (n.a. 1927), agricultor, Erou al Muncii, s.Drăsliceni;
 • CORBU Haralambie (n.a. 1930 ), critic şi istoric literar, academician, s.Dubăsarii Vechi;
 • MICU Vasile (n.a. 1939 ), agrobiolog, academician, s.Paşcani
 • ZAMŞA Simion (n.a. 1958), pictor grafician, s.Oniţcani;

 


Prima pagină  »  Raionul Criuleni  »  Personalități marcante
Ultimele noutăţi
16.01.2020
ANUNȚ
Recomandări

Utile