Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Secţia Cultură şi Turism
Secţia Cultură şi Turism

Adresa: MD 4801 or. Criuleni, 31 august, 100, etajul II, incinta Centrului de Cultură şi Tineret ,,Gr. Sîrbu”.

Tel./Fax.:(248) 22-323, tel.: 24-039.


Secţia Cultură şi Turism activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului Raional. Sarcinile Secţiei constă în asigurarea implementării politicii statului şi raionului în domeniul culturii, turismului, programelor de dezvoltare a culturii şi turismului în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale, concursuri, expoziţii, acţiuni de valorificare a creaţiei populare şi asigurarea condiţiilor necesare pentru manifestarea  talentului şi de dezvoltare a turismului durabil.

Secţia Cultură şi Turism este responsabilă de elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale: de acordarea asistenţei metodologice tuturor instituţiilor de cultură din teritoriu.

Obiective generale:

 • Scoaterea din anonimat şi valorificarea potenţialului cultural şi turistic al raionului Criuleni;
 • Promovarea tradiţiilor culturale ale raionului;
 • Organizarea taberelor de creaţie, festivalurilor, tîrgurilor meşterilor populari, tradiţionale în raion şi participarea în cele republicane, internaţionale şi alte acţiuni culturale;
 • Reorganizarea activităţii instituţiilor de cultură şi crearea condiţiilor egale de acces  a cetăţenilor la valorile culturale în procesul cultural;

Aparatul secţiei:

 • Şef Secţie Cultură şi Turism – Valentina Bobeico, tel/fax (0248) 22-323;
 • Specialist principal - Rotaru Aurelia tel./ fax (0248) 22-323;
 • Specialist superior – , tel. 24-039;
 • Specialist-;

Contabilitate:

 • Contabil-şef – Tatiana Tverdohleb. tel. 20-664;

Subdiviziuni subordonate (cu statut raional):

Centrul de Cultură şi Tineret „Gr. Sîrbu” Criuleni:

 • Director – Elena Sclifos (0248) - 24036;
 • Director adjunct – Ala Şevcenco;
 • Director artistic – Elena Pisarenco;

 Instituţii:

 • Case şi Cămine Culturale – 26, în ele activează 35 colective artistice cu titlul onorific „Model”;
 • Biblioteci publice – 30. Potenţialul total – 291.342 ex. de documente şi cărţi, inclusiv 169.058 în limba de stat;
 • Muzee de Istorie şi Etnografie – 1;
 • Şcoli de muzică şi arte – 4;

Potenţial cultural:

 • Formaţia folclorică „Şezătoarea”, conducător artistic Elena Sclifos, or. Criuleni;
 • Ansamblul de muzică şi dans popular „Lozioara”, conducător artistic Natalia Coreţchi, or. Criuleni;
 • Ansamblul de muzică  şi dans popular „Ţărăncuţa”, s. Slobozia-Duşca;
 • Ansamblul vocal de bărbaţi „Cavalerii armoniei”, conducător artistic Chiril Sterpu, s. Boşcana;
 • Formaţia folclorică „Băştinaşii”, conducător artistic Lidia Stăvilă, s. Hîrtopul Mare;

Evenimente tradiţionale:

 • Festivalul Internaţional de Folclor „Meşterul Manole”, bienal (august), or. Criuleni;
 • Festivalul-concurs Naţional al interpreţilor Fluierari şi al Formaţiilor de fluieriști, s. Corjova;
 • Festivalul rapsodului popular „Pe dealul Chihlăului”, bienal, (august), s. Maşcăuţi;
 • Festivalul de romanţă românească „Petale de trandafir”, bienal (noiembrie), or. Criuleni;
 • Festivalul cîntecului pascal „Hristos a înviat”;
 • Festivalul obiceiurilor de iarnă „Astăzi s-a născut Hristos”, (ianuarie);
 • Festivalul cîntecului patriotic „Un trandafir, o lumînare pentru Ştefan cel Mare”;
 • Tabăra de pictură contemporană, (august);
 • Salonul de carte pentru copii „Am o carte pentru tine”, (mai);
 • Concursul literar republican „La izvoarele înţelepciunii”, (aprilie);
 • Sărbătoarea tradiţională „Muzeul invită prietenii”, (mai).

 


Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Secţia Cultură şi Turism
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile