Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

Adresa: MD–4801,  or. Criuleni,  str. 31 August, 108, Sediul Consiliului raional, etajul I,


birourile: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125

Tel./fax.: (0248) 22-548, 22-075, 24-082, 22-122, 24-043; 21-308; 20-760;

e-mail: as.criuleni@gmail.com  


Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este o subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Criuleni.

Scopul Direcției AS şi PF este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ-teritoriale în care activează. În vederea realizării acestui scop, prioritare sînt următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu;
 • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
 • implementarea unor programe specifice privind protecția copiilor şi familiei și protecția persoanelor cu dizabilități.

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este responsabilă de identificarea persoanelor defavorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, ajutorului social, material și pentru perioada rece a anului în scopul ameliorării condiţiilor de trai. Promovează politica statului în domeniul respectiv şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

Obiectivele strategice:

 • formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi competenţelor personalului care activează în sistemul de asistenţă socială;
 • reintegrarea şi reabilitarea socială a persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi;
 • dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de ajutoare a familiilor vulnerabile;
 • asigurarea dezvoltării sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei.

Subdiviziuni:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 • şef al Direcţiei- Burca Valeri, tel. 0248-22548
 • şef-adjunct al Direcţiei - Brînza Ludmila, tel. 0248-22122;
 • contabil-şef - Ceban Valentina , tel. 0248-24043;
 • specialist principal (ajutor material; foi de tratament) - , tel. 0248-24043;
 • specialist principal (persoane în etate şi cu dizabilităţi) - Zolotco Tamara, tel. 0248-22075;
 • specialist principal (protecţia drepturilor copilului) - Loghin Diana, tel. 0248-24082;
 • specialist superior (familii cu copii în situaţie de risc) -   tel. 0248-24082;
 • specialist (administrare ajutor social) - Chirilov Viorica, tel. 0248-22075;
 • specialist (management resurse umane) - Duca Irina, tel. 0248-22122.
 • contabil - Cearîc Eugenia, tel. 0248-22122;
 • jurist - Rîbușchin Alexandru, tel. 0248-22254;
 • psiholog - Iacub Svetlana, tel. 0248-22254.

Serviciul asistenţă socială comunitară

 • şef serviciu – Margareta Savițchi, tel. 0248-22075.

Asistenţii sociali din teritoriu:

 1. Bălăbăneşti - Bulgari Lidia; Mazur Nicolai  tel. 0248-32592;
 2. Bălţata - Manolachi Aliona, tel. 0248-93272;
 3. Boşcana - Staci Galina, tel. 0248-70238;
 4. Cimişeni - Solonaru Valentina, tel. 0248-31238;
 5. Corjova - Platovschi Svetlana, tel. 0248-78238;
 6. Coşerniţa - Cibotari Alexandra, tel. 0248-69238;
 7. Criuleni –  Ciorba Valeria, Miron Oxana tel. 0248-22604;
 8. Criuleni (Ohrincea) - Cucu Daria, tel. 0248-37236;
 9. Cruglic - Grițco Viorel, tel. 0248-66296;
 10. Dolinnoe - Lazu Mriana, tel. 022-31-66-44;
 11. Drăsliceni – Roşca Daria, tel. 0248-73172;
 12. Dubăsarii Vechi – Calcaura Irina; Cerlat Tatiana, tel. 0248-61462;
 13. Hîrtopul  Mare – Castraveţ Mariana; Roșca Maria; tel. 0248-72182;
 14. Hruşova - Panaite Iulia, tel. 0248-39741;
 15. Işnovăţ - Duca Alexandra, tel. 0248-77392;
 16. Izbişte – Stanila Elena, tel. 0248-67023;
 17. Jevreni - Mîrza Elena , tel. 0248-68238;
 18. Măgdăceşti – Guzun Liudmila; Sandulescu Ludmila, tel. 0248-33864;
 19. Maşcăuţi - Stratan Maria; Iațco Marina , tel. 0248-64972;
 20. Micleşti -Buga Ludmila, tel. 0248-36365;
 21. Oniţcani -  Bardian Tatiana, tel. 0248-79543;
 22. Paşcani – Ciobanu Tatiana, tel. 0248-30237;
 23. Răculeşti - Garpasin Galina, tel. 0248-75220;
 24. Rîşcova - Camenşcic Diana, tel. 0248-76238;
 25. Slobozia-Duşca -  Terzi Aliona, tel. 0248-74894;
 26. Zăicana – Luchian Liliana, tel. 71-217;

Serviciul îngrijire socială la domiciliu

 • şef serviciu - Cicanci Ana, tel. 0248-21308.
 • șofer - Dragoman Ion.

Lucrătorii sociali din teritoriu:

 1. Bălăbăneşti - Cotoman Valentina;
 2. Bălţata - Reuțchi Nadejda;
 3. Boşcana - Staci Galina;
 4. Cimişeni - Cazac Valentina;
 5. Corjova - Ojog Lidia; Chisnenco Evdochia;
 6. Criuleni – Puşca Aliona; Godoroja Elena;
 7. Cruglic -  Panfilii Larisa;
 8. Dolinnoe – Sarain Elena;
 9. Drăsliceni - Bujor Ana;
 10. Dubăsarii Vechi - Macarenco Iulia; Damaschin Liuba; Leahu Angela;
 11. Hîrtopul Mare - Petraş Eugenia;
 12. Hruşova - Pavalatii Eugenia;
 13. Işnovăţ -  Soltanici Maia;
 14. Izbişte - Ţebernîi Liuba; Ţîmbalari Liubovi;
 15. Jevreni - Rotari Zinaida;
 16. Măgdăceşti – Guzun Silvia;
 17. Maşcăuţi - Verdeș Natalia; Gîdilica Ana; Rapcea Valentina;
 18. Micleşti - Grosu Ion; Morozan Silvia; Gheorghiuc Vera;
 19. Ohrincea - Grecu Lidia;
 20. Oniţcani - Chilari Rodica; Iacub Elena;
 21. Paşcani - Negrei Emilia;
 22. Răculeşti -  Golban Tatiana;
 23. Rîşcova - Ursachi Raisa;
 24. Slobozia-Duşca - Ogor Aliona;                        ;
 25. Zăicana - Plămădeală Eugenia;

Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă:

 • şef serviciu APP - Rapcea Marcela, tel.0248-20-760;
 • asistent social –  Ciorba Tatiana, tel. 0248-20-760.
 • psiholog - Iacub Svetlana, tel: 0248-22254;

Asistenţi Parentali Profesionişti:

 1. Chiperi Mariana;
 2. Rusu Petru;
 3. Osoian Natalia;
 4. Mantaluța Violeta;
 5. Malai Mariana;
 6. Sîrbu Aurica;
 7. Gherciu Veronica;
 8. Gîlca Veronica;
 9. Plavan Larisa;
 10. Roșca Maria;
 11. Fostica Tatiana;
 12. Mamolea Victoria;
 13. Sclifos Lina;
 14. Stici Angela;
 15. Chetrușca Olga.

Casele de Copii de Tip Familie:

 • Asistent social - Ungurean Renata, tel. 0248-20760;
 1. Botnari Lina - s. Bălțata;
 2. Morțun Ana - s. Bălțata
 3. Barbu Ivan - or. Criuleni;
 4. Batrîncea Elena - or. Criuleni.

Serviciul ortopedie şi protezare:

 • felcer-protezist – Cicanci Ana , tel. 0248-22075.

Serviciul social „Asistenţă Personală”

 • şef serviciu – Vasiliu Tatiana, tel. 0248-20-760;
 • şef serviciu - Levușchin  Elena, tel 0248- 20-760;
 • șef serviciu - Ianenco Serghei, tel. 0248-20-760.

Asistenţii personali din teritoriu:

 1. Bălăbăneşti – Agreci Rodica; Rotari Iulia; Rotaru Ina; Tanas Lilia; Sîrbu Nina; Mihailova Elena; Nistrean Nicolai; Alea Aurelia; Antocica Valentina;
 2. Bălţata – Bugai Vladimir; Bragarici Natalia; Fedorcea Irina; Verjac Natalia; Zabolotnîi Ina;
 3. Boşcana – Iacob Fevronia; 
 4. Cimişeni –  Pisarenco Uliana; Rabei Tatiana; Cristea Valentina; Măgurean Valentina;
 5. Corjova – Rotari Liuba;
 6. Criuleni –  Grajdian Iurii; Racu Cristina; Tolmaciova Irina; Slobodaniuc Vasile; Bejan Valerian; Botezatu Mihail;
 7. Coşerniţa – Raicu Elena;
 8. Cruglic –  Andronic Victoria;
 9. Drăsliceni – Botnari Lilia; Vieru Viorica; Ciutac Elena; Soltan Petru; Cibric Maria;
 10. Dubăsarii Vechi – Digol Natalia; Guitu Nina; Macarenco Maria; Bolt Serghei; Coliba Ludmila; Chetrușca Fedora; Calcatinge Liuba; Novac Semion;
 11. Dolinnoe - Sarain Elena;
 12. Hîrtopul Mare – Baluţel Gheorghe; Brînca Maria; Busuioc Lidia; Popescu Mariana; Marulea Aurelia; Braniști Elisaveta;
 13. Hruşova – Cotovici Mihail, Corcimari Tamara;
 14. Işnovăţ –  Colcinschi Haritina; Istrati Victor; Rabei Elena;
 15. Izbişte –  Marulea Natalia; Gherciu Iulia; Verdeș Mariana; Rotari Tatiana; Golban Angela
 16. Jevreni – Urîtu Oxana; 
 17. Măgdăceşti – Scripnic Eugenia; Onica Lidia; Tentiuc Ştefan; Coșer Ana; Dabija Elena; Efros Maria; Kroitor Iurii; Guzun Mariana; Balan Vasile;
 18. Maşcăuţi – Ceban Maria; Ghiluţa Elena; Titei Parascovia; Stratan Elena; Mirca Natalia; Zgarbur Victoria; Răbdău Elena;
 19. Oniţcani – Dodon Tudor; Zolotco Clavdia;
 20. Paşcani – Şaganovschi Ivan; Damașcan Svetlana; Levițchi Fiodor; Ciutac Constantin; Bulaș Ion;
 21. Răculeşti – Cîrlan Aliona; Roşca Tatiana; Buga Galina; Sclifos Clara;
 22. Răculeşti (Bălăşeşti) - Coreţchi Mariana;
 23. Râșcova - Cebotari Alexandru;
 24. Slobozia-Duşca – Straistari Vasile; Ogor Victor; Istrati Evghenia;
 25.  Zăicana- Ciobanu Irina; Foiu Margareta; Plămădeală Veaceslav; Olari Ioana.

Evenimente tradiţionale:

 • retragerea trupelor armate (sovietice) din Afganistan - 15 februarie;
 • comemorarea începutului acțiunilor de luptă pentru independenţă și integritatea Republicii Moldova - 2 martie;
 • comemorarea participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl - 26 aprilie;
 • acţiuni de binefacere şi caritate consacrate sărbătorilor de Paşti:"De la inimă la inimă"- mai 2017; 
 • comemorarea eroilor care au luptat cu fascismul în Războiul II Mondial – 9 mai;
 • sărbătoarea familiei - 15 mai;
 • Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor - 1 iunie;
 • ziua persoanelor supuse represiunilor politice -iunie- iulie;
 • omagierea oamenilor de vîrsta a treia: Ziua Internaţională a oamenilor în etate  - 1 octombrie;
 • omagierea oamenilor cu dizabilităţi: Ziua Internaţională a invalizilor - 3 decembrie;
 • Caravana de Crăciun - 25 decembrie - 14 ianuarie.

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei
Ultimele noutăţi
08.10.2019
ANUNȚ
Recomandări

Utile