Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Finanțe
Direcția Finanțe

 


Adresa: MD 4801 or. Criuleni, str. 31 August, 108.

Sediul Consiliului Raional. Etajul I, birourile 104 – 107, 113, 114.

Tel.: (0248) 21-3-21


Direcția Finanțe este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional, care activează sub conducerea Preşedintelui raionului. Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului. Direcţia Finanţe este responsabilă de respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor; executarea deciziilor Consiliului Raional şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului; respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu cadrul legislativ.

Obiective generale:

  • Organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetelor UAT de nivelul I şi al bugetului raional;
  • Ajustarea cheltuielilor bugetelor la posibilităţile reale de acumulare a veniturilor şi atingerea unei     stabilităţi  bugetare;
  • Dirijarea metodologică a planificării bugetare;
  • Respectarea disciplinii financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetului raional;
  • Controlul gestionării finanţelor publice şi utilizarea acestora conform destinaţiei;
  • Asigurarea ţinerii evidenţei contabile la subiecţii economici din teritoriu în conformitate cu Legea Contabilităţii, Standardele naţionale de contabilitate.

Şef Direcţie

 

21321

Şef- adjunct

Sclifos Svetlana

23214

Specialist principal

Simon Irina

21314

Specialist superior

Rapcea Elena

21314

Specialist superior

Bejan Ecaterina

21315

Specialist principal

 

23214

Specialist superior

Sandu Cristina

21315

Specialist

 

23214

Contabil-şef

Sîrbu Tatiana

21311

Specialist principal

 

20044

Specialist superior

 

20044

Secretar administrativ

 

21321

 

Evenimente tradiţionale:

  • Ziua Financiarului - 15 august.

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Finanțe
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile