Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Finanțe
Direcția Finanțe

 


Adresa: MD 4801 or. Criuleni, str. 31 August, 108.

Sediul Consiliului Raional. Etajul I, birourile 104 – 107, 113, 114.

Tel.: (0248) 21-3-21


Direcția Finanțe este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional, care activează sub conducerea Preşedintelui raionului. Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului. Direcţia Finanţe este responsabilă de respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor; executarea deciziilor Consiliului Raional şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului; respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu cadrul legislativ.

Obiective generale:

  • Organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetelor UAT de nivelul I şi al bugetului raional;
  • Ajustarea cheltuielilor bugetelor la posibilităţile reale de acumulare a veniturilor şi atingerea unei     stabilităţi  bugetare;
  • Dirijarea metodologică a planificării bugetare;
  • Respectarea disciplinii financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetului raional;
  • Controlul gestionării finanţelor publice şi utilizarea acestora conform destinaţiei;
  • Asigurarea ţinerii evidenţei contabile la subiecţii economici din teritoriu în conformitate cu Legea Contabilităţii, Standardele naţionale de contabilitate.

Şef Direcţie

Anii Vera

21321

Şef- adjunct

Sclifos Svetlana

23214

Specialist principal

Simon Irina

21314

Specialist superior

Rapcea Elena

21314

Specialist superior

Bejan Ecaterina

21315

Specialist principal

 

23214

Specialist superior

Sandu Cristina

21315

Specialist

Verdeş Maxim

23214

Contabil-şef

Sîrbu Tatiana

21311

Specialist principal

 

20044

Specialist superior

 

20044

Secretar administrativ

 

21321

 

Evenimente tradiţionale:

  • Ziua Financiarului - 15 august.

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Finanțe
Ultimele noutăţi
08.10.2019
ANUNȚ
Recomandări

Utile