Meniul paginii
Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectură
Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectură

 

Lungu Ion – șef Direcția Construcție, Gospodărie Comunală și Arhitectură

Data și locul nașterii: 21 octombrie 1988, s Sofia, r Hîncești

Studii: superioare; UTM – Construcții și Inginerie Civilă

Telefon: 0-248-22-2-66

E-mail: constructii.criuleni@gmail.com

Zile de primire: luni până vineri orele 09.00-12.00

Adresa:  MD 4801, or. Criuleni, str. 31 August, 108. Sediul Consiliului Raional, et. 1.

 


Şef- Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectură – Lungu Ivan, tel: 0248-22-266;

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului Raional Criuleni. Sarcina de bază constă în coordonarea și supravegherea tehnică a  construcţiei şi întreţinerii, în limitele  localităţilor, a obiectelor publice, drumurilor, străzilor, podurilor şi locurilor publice, extinderii reţelelor de energie electrică, telecomunicaţii, apeducte, canalizare şi gazificare, elaborarea planurilor generale de urbanism a localităţilor raionului. Direcţia este responsabilă de identificarea problemelor prioritare, elaborarea şi promovarea programelor şi planurilor de acţiuni întru asigurarea construcţiei şi exploatării sistemelor edilitare a infrastructurii din localităţile raionului.

Obiective generale:

Promovează politica şi strategia statului în domeniul gazificării, gospodăriei comunale şi amenajării teritoriului.
Implementează  Programele Naţionale de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare, de valorificare a deşeurilor solide, de asigurare a securităţii ecologice, precum şi a concepţiei de salubrizare a localităţilor din Republica Moldova. Asigură realizarea politicii autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în conformitate cu documentaţia de urbanism aprobată.

Aparatul Direcţiei:

 • Arhitect-şef - Vatamaniuc Veaceslav, tel: 0248-22244; E-mail: arhitect.criuleni@gmail.com;

          zile de audiență: luni,joi orele 08.00-12.00;

 

 • Specialist principal -  tel: 0248-22444;
 • Specialist superior -  tel: 0248-22444;
 • Specialist superior-  , tel: 0248-22444;
 • Specialist - , tel: 0248-22444.

Evenimente tradiţionale:

 • Ziua constructorului (a doua duminică a lunii august);
 • Ziua Arhitectorului (prima zi de luni a lunii octombrie);
 • Ziua lucrătorului gospodăriei comunale (a patra duminică a lunii aprilie);
 • Ziua lucrătorului transportului auto (ultima duminică a lunii octombrie);
 • Ziua lucrătorului în sistemul gazificării (prima duminică a lunii septembrie);
 • Ziua internaţională a comunicaţiilor (17 mai);
 • Ziua energeticianului (22 decembrie).

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectură
Ultimele noutăţi
26.04.2024
Ziua drapelului
Recomandări

Utile