Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Agricultură, Economie, Investiţii, Rel. Ext., Ser. Funciare
Direcția Agricultură, Economie, Investiţii, Relaţii Externe, Servicii Funciare

Adresa:      MD 4801 or. Criuleni, str. 31 August, 108, Sediul Consiliului Raional, Etajul I, Biroul 119

Telefon:     0248-22059, 0248-20701

E-mail:       darcriuleni@gmail.com


Direcţia  Agricultură, Economie, Investiţii, Relaţii Externe, Servicii Funciare activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Criuleni.

Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea implementării obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului şi promovarea lor în teritoriu; monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică, precum şi atragerea investiţiilor.
Direcţia Agricultură, politici economice şi relaţii funciare este responsabilă de respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate, precum şi utilizării factorilor de producere aferenţi.

Acordă asistenţă informaţională, metodologică şi tehnologică producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole.

 

Direcţia are următoarea structură:

Secţia agricultură 

Secţia agricultură şi dezvoltarea industriei prelucrătoare promovează politica agrară, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar şi implementarea proiectelor investiţionale.

Asigură controlul asupra comercializării în teritoriu a materialului săditor, semincer şi reproductiv, a fertilizanţilor şi materialului de uz fitosanitar.

Promovează în teritoriu sarcinile politicii agrare în sectorul zootehnic.

Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate.

Monitorizează situaţia privind utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă şi după caz contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pămîntului.

Secţia economie, investiţii, relaţii externe 

Sarcina de bază a secţiei constă în asigurarea implementării politicii social-economice a statului, promovarea reformelor prin participarea la elaborarea proiectelor de dispoziții şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a unităţilor administrativ-teritoriale. Secţia economie  şi reforme este responsabilă de elaborarea periodică a prognozelor de dezvoltare social-economică a raionului, analiza gradului lor de realizare, de colaborarea cu autorităţile publice locale.

Serviciile Funciare 

Sarcina de bază a serviciului constă în dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, în scopul elaborării şi realizării programului de reformare a relaţiilor funciare; promovarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor.

Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru este responsabil de ţinerea monitoringului funciar; ţinerea cadastrului funciar; controlul folosirii raţionale a terenurilor.

 

Aparatul Direcţiei:

 • Şef Direcţie - 

Secţia agricultură   tel. (0248) 20-701

 • Şef secţie- Burlacu Gheorghe ;
 • Specialist principal-     
 • Specialist superior –  Onisciuc Vitalie;
 • Specialist- .

Secţia economie, investiţii, relaţii externe - tel. (0248) 22-264, 

 • Şef secţie –; 
 • Specialist principal – Popa Ana; Boșcănean Maria;
 • Specialist superior –  Vdovicenco Cristina.
 • Specialist – 

Serviciul relaţii funciare  şi cadastru - tel. (0248) 22-139

 • Șef serviciu -  Terenti Vasile;
 • Specialist superior – 

Evenimente tradiţionale:

 • Expoziţii cu comercializarea produselor agroalimentare – 30 ianuarie – 02 februarie ;
 • Controlul reciproc între gospodării interaionale – luna iunie;
 • Competiţie raională la aratul de zăble – luna septembrie;
 • Sărbătoarea „Ziua Vinului" – a doua duminică a lunii octombrie;
 • Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare – ultima duminică a lunii noiembrie.

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Agricultură, Economie, Investiţii, Rel. Ext., Ser. Funciare
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile