Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Agricultură și Servicii Funciare
Direcția Agricultură și Servicii Funciare

Adresa:      MD 4801 or. Criuleni, str. 31 August, 108, Sediul Consiliului Raional, Etajul I, Biroul 119

Telefon:     0248-22059, 0248-20701

E-mail:       darcriuleni@gmail.com


Direcţia  Agricultură și Servicii Funciare activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Criuleni.

Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea implementării obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului şi promovarea lor în teritoriu; monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică, precum şi atragerea investiţiilor.
Direcţia Agricultură, politici economice şi relaţii funciare este responsabilă de respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate, precum şi utilizării factorilor de producere aferenţi.

Acordă asistenţă informaţională, metodologică şi tehnologică producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole.

Secţia economie, investiţii, relaţii externe 

Sarcina de bază a secţiei constă în asigurarea implementării politicii social-economice a statului, promovarea reformelor prin participarea la elaborarea proiectelor de dispoziții şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a unităţilor administrativ-teritoriale. Secţia economie  şi reforme este responsabilă de elaborarea periodică a prognozelor de dezvoltare social-economică a raionului, analiza gradului lor de realizare, de colaborarea cu autorităţile publice locale.

Serviciile Funciare 

Sarcina de bază a serviciului constă în dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, în scopul elaborării şi realizării programului de reformare a relaţiilor funciare; promovarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor.

Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru este responsabil de ţinerea monitoringului funciar; ţinerea cadastrului funciar; controlul folosirii raţionale a terenurilor.

 

Aparatul Direcţiei:

 • Şef Direcţie - Onisciuc Vitalie; 

Secţia agricultură   tel. (0248) 20-701

 • Specialist principal- Burlacu Gheorghe ;
 • Specialist principal-     
 • Specialist superior – 
 • Specialist- .

Secţia economie, investiţii, relaţii externe - tel. (0248) 22-264, 

 • Şef secţie – Boșcănean Maria; 
 • Specialist principal – Frunza Vasile;
 • ;
 • Specialist superior –  Bogatu Cristina.
 • Specialist – 

Serviciul relaţii funciare  şi cadastru - tel. (0248) 22-139

 • Șef serviciu -  Terenti Vasile;
 • Specialist superior – 

Evenimente tradiţionale:

 • Expoziţii cu comercializarea produselor agroalimentare – 30 ianuarie – 02 februarie ;
 • Controlul reciproc între gospodării interaionale – luna iunie;
 • Competiţie raională la aratul de zăble – luna septembrie;
 • Sărbătoarea „Ziua Vinului" – a doua duminică a lunii octombrie;
 • Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare – ultima duminică a lunii noiembrie.

Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția Agricultură și Servicii Funciare
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile