Prima pagină  »  Aparatul Președintelui
Aparatul Președintelui

Lista

telefoanelor ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor

Consiliului raional Criuleni

 

 Nr. d/o

 

Denumirea funcţiei

           publice/postului

 

 

Numele, prenumele

Telefon de contact

                                           Aparatul Preşedintelui raionului                       

1

Preşedintele raionului

Țurcan Ion

22650

2

Vicepreşedintele raionului, responsabil de domeniul social, educaţie, cultură şi medicină

Burlac Veaceslav

22750

3

Vicepreşedintele raionului, responsabil de domeniul dezvoltare comunitară

Verebceanu Vitalie

 

22291

4

Secretar al Consiliului raional 

Persoana responsabilă de transparența decizională

 Rusu Diana

22057

069940678

5

Specialist principal administraţie publică

Persoana responsabilă de anticorupție

Bobeico Tudor

22233

6

 Specialist tineret, Aparatul Preşedintelui (Centrul Unit)

 Ungurean Renata

25024

7

Specialist –sport, Aparatul Preşedintelui

Guzun Vladimir

 

                                                   Serviciul resurse umane

8

Specialist principal în resurse umane

Sîrbu Ina

 22348                                                          

                                                          Serviciul arhivă

9

Şef  serviciu arhivă

Moisei Elvira

22688

10

Specialist superior

Casap Ludmila

22688

Secţia asistenţă juridică şi relaţii cu publicul

11

Şef  secţie asistenţă juridică

şi relaţii cu publicul

Rusu Petru

22292

12

Specialist principal

Poponeţ Maria

22292

13

Specialist superior în relaţii cu publicul

Panfilii Olga

22058

14

Specialist

 

22292

Secția economie, investiții și relații externe

15

Şef secţie

Maria Boșcănean

22264

16

Specialist principal

 

22264

17

Specialist superior

Bogatu Cristina

22264

18

Specialist

 

22264

Serviciul administrativ-financiar

19

Contabil-şef

Rabii Valentina

22467

20

Specialist principal

 

 

22231

21

Specialist superior

 

22467

Direcţia agricultură și servicii funciare

22

 Șef  al Direcţiei

Onisciuc Vitalie

20701

23

Specialist  principal

Burlacu Gheorghe

22059

24

Specialist principal

 

23194

25

Specialist superior

 

22059

Serviciul Relaţii  funciare şi cadastru

26

Şef serviciu

Terenti Vasile

22139

27

Specialist superior

 

22139

Direcţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Arhitectură

28

Şef  direcţie

Lungu Ivan

22266

29

Specialist principal

Crupa Anton

22266

30

Specialist superior

Grigoriev Veaceslav

 22266

31

Specialist

 

22266

Serviciul arhitectură, urbanism şi administrării proprietăţii

32

Arhitect-şef

Vatamaniuc Veaceslav

22244

33

Specialist  superior

 Ciorba Petru

22444

Direcţia  Finanţe

34

Şef  direcţie

Anii Vera

 

21321

35

Şef- adjunct, șef sectia eleborarea și administrarea bugetului

Sclifos Svetlana

 

23214

36

Specialist principal

Simon Irina

 

21314

37

Specialist superior

Rapcea Elena

 

21314

38

Specialist principal

Verdeş Maxim

 

21315

 

39

Specialist principal

Bordian Ludmila

 

23214

 

40

Specialist superior

Sandu Cristina

 

21315

41

Specialist superior

Sajin Cristina

21314

42

Specialist superior

Bejan Ecaterina

 

23214

 

43

Specialist

 

23214

44

şef, secția rapoarte și analiză în sistemul bugetar, contabil-șef

Sîrbu Tatiana

 

21311

45

Specialist principal

 

 

20044

46

Specialist

 

 

20044

47

Secretar administrativ

 

Bogatu Veronica

21321

                                          Direcţia Educaţie

48

Şef direcţie

Soltanici Vladimir

 

22404

49

Şef-adjunct

 

 

25021

50

Sp. superior

Saşcov Galina

 

 

51

Sp. Pr. în problemele resurselor umane

  Jimbei Constantin

22247

52

Specialist superior

Stahi Tatiana

 

Secţia inspectare şi evaluare

53

Sp. pr. În problemele învăţămîntului preuniversitar

Boşcănean Ala

 

22876

54

Sp. pr. În problemele învăţămîntului preşcolar

Guzun Valentina

22934

55

Metodist

Vlas Ion

22247

56

Contabil-şef 

Cojocaru Elena

22753

57

Contabil

Istrati Victoria

22753

                                                secţia cultură şi turism

58

Şef secţie

Rotaru Aurelia

 

22323

59

Specialist principal

 

 

60

Specialist superior

Bobeico Valentina

24039

61

Director Centrul de Cultură şi Tineret „Grigore Sîrbu”

Sclifos Elena

 

24036               

Şcoala de arte Criuleni

62

Coreograf

Coreţcaia Natalia

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

63

Şef al direcţiei

Burca Valeri

22548

64

Şef-adjunct al direcţiei

Brînza Ludmila

 

22122

65

Specialist principal

Loghin Diana

24082

66

Specialist superior

Rapcea Marcela

24082

67

Specialist

Duca Irina

 

22122

68

Specialist

Chirilov Viorica

 

22075

69

Specialist principal

Zolotco Tamara

 

22075

70

Şef serviciul îngrijire socială la domiciliu

Cicanci Ana

 

21308

71

Şef serviciul asistenţă socială comunitară

Savițchi Margareta

 

22075

72

Contabil-şef

Ceban Valentina

 

24043

73

Specialist principal

 

 

24043

74

Şef serviciul social ,,Asistenţă Personală”

Vasiliu Tatiana

 

22254

75

Şef serviciul social ,,Asistenţă Personală”

Levușchin Elena

 

22254

76

Felcer-protezist

 

Cicanci Ana

22075

77

Şef serviciul asistență parentală profesionistă

 

 

22254

78

Asistent social asistență parentală profesionistă

Ciorba Tatiana

22254

79

Psiholog, serviciul asistență parentală profesionistă

Iacub Svetlana

22254

80

Contabil, serviciul îngrijire socială la domiciliu

 

22122

 

 

                                          

 


Prima pagină  »  Aparatul Președintelui
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile