Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
ANUNȚ!!! privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de medic ginecolog – obstetrician în Cabinetul Sănătatea reproducerii al IMSP ,,Centrul de Sănătate Criuleni” Or.Criuleni , str.Ștefan cel Mare, 1
Publicat la: 09.10.2020   

Cerințele postului:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare/de licență medicale de profil

3) cunoaște limba romînă, scris și vorbit;

4) are capacitate deplină de exercițiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinței medicale ;

6) nu are antecedente penale

 

La înscrierea pentru concurs candidații vor prezenta un dosar, care include

următoarele acte:

1) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;

2) copia actului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii universitare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

4) actele care atestă vechimea in muncă a candidatului (copia carnetului de muncă);

5) Copiile adeverințelor, ce confirmă gradul de calificare;

6) declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale ;

7) adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

8) curriculumul vitae.

Notă : Copiile documentelor sînt prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

Locul depunerii dosarelor și telefoanele de contact :

Or.Criuleni, str.Ștefan cel Mare, 1, bir. 114.

Dosarile vor fi depuse la Serviciul personal al IMSP Centrul de Sănătate Criuleni, bir.114, în termen de 20 zile de la data publicării, între orele 8.00 – 17.00, cu excepția zilelor de odihnă : sîmbătă – duminică.

Persoana responsabiă de recepfionarea dosarelor și furnizarea informațiilorsuplimentare referitor la organizarea concursului- dna Orlov Tatiana, specialist principal serviciu personal.

Telefon de contact : 0248 22543, 0248 22245, e-mail : cmfcriuleni@mail.ru


Accesări: 53


Alte Anunţuri

Publicat la: 07.09.2020   
Accesări: 102
Publicat la: 02.09.2020   
Accesări: 61
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează că, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și în vederea inițierii unei noi etape de planificare și programare, începând cu data de 10 august 2020, se dă startul unui nou Concurs pentru aplicarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR).
Publicat la: 02.09.2020   
Accesări: 56
Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.
Publicat la: 11.08.2020   
Accesări: 81
Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Criuleni inițiază începând cu data de 11.08.2020 consultarea publică a proiectelor de decizii.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 62
Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020, ediția Acces pentru Succes+ (A2S+), direcția de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului, drept continuitate a acțiunilor implementate în cadrul proiectului A2S.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 68
Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) acordă granturi pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor și strugurilor de masă în stare proaspătă către UE sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 72
Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” anunță concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 33
USAID/APM acordă granturi pentru implementarea planurilor de marketing pentru mierea moldovenească orientate spre crearea valorii și diversificarea canalelor de distribuție
Publicat la: 28.07.2020   
Accesări: 74
Situația epidemiologică a infectiei cu Coronavirusul de tip nou COVID-19 în republică, cât si în raion, ramâne una complicată.
Publicat la: 17.07.2020   
Accesări: 131
Consiliul Raional Criuleni în baza deciziei nr. 4.32 din 05 iunie 2020 inițiază procedura oportun- economic, rentabil de gestionare/administrare/comercializare/parteneriat public privat/locațiune a bunurilor proprietate Consiliului raional Criuleni, și anume:

1 - 20 din 211
Ultimele noutăţi
22.10.2020
TOAMNA DE AUR
Recomandări

Utile