Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Program de granturi în sectorul justiției. INVENTO lansează a II-a ediție a Maratonului Justiției
Publicat la: 02.09.2020   

Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce vor spori capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate. 

Din aprilie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Freedom House în Moldova în cadrul proiectului „Cooperare efectivă pentru consolidarea accesului la justiție” (în continuare - proiect), realizat cu finanțarea Departamentului de Stat al SUA.

În acest context, organizația va contribui la realizarea Proiectului, desfășurând Programul de Granturi  - Maratonul Justiției II, dedicat organizațiilor societății civile și inițiativelor civice din sistemul justiției.

 

Durata de implementare și mărimea finanțării

INVENTO încurajează participarea organizațiilor/grupurilor de inițiativă din domeniul justiției din cele mai diverse zone ale țării, inclusiv și a celor din Găgăuzia și Transnistria.

Proiectele finanțate de către INVENTO trebuie să demonstreze o logică clară de intervenție, cu o corelare dintre: (i) problema identificată; (ii) cum va acționa intervenția; și (iii) rezultatele așteptate de la intervenție.

Un aplicant poate depune un singur dosar pentru Programul de Granturi - Maratonul Justiției. Suma maximă solicitată poate fi de $5320, iar suma minimă nu este prevăzută. Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada Octombrie 2020 - Aprilie 2021.

 

Rezultatele concursului de mini granturi vor fi anunțate pe 30 septembrie, 2020.

Condiții de eligibilitate

Se vor lua în considerare doar solicitările care îndeplinesc următoarele criteria de eligibilitate:

 1. Țara de origine: Aplicanții trebuie să fie înregistrați/domiciliați pe teritoriul Republicii Moldova.
 2. Statutul organizațional: Solicitantul trebuie să fie o organizație non-guvernamentală, non-profit, sau un grup de inițiativă. Grupurile de inițiativă trebuie să aibă cel puțin un proiect implementat până la data aplicării.
 3. Guvernarea: Solicitanții trebuie să aibă o structură oficială de luare a deciziilor (de exemplu, un consiliu / director) care poate să-și asume responsabilitatea legală pentru administrarea și utilizarea fondurilor.

NB: Nu vor fi acceptate aplicațiile de la organizațiile care deja primesc finanțări de la Freedom House din Moldova.

Propunerile de proiect trebuie să vizeze una dintre următoarele domenii de intervenție:

 1. Consolidarea dialogului între actorii cheie din sistemul de justiție la nivel național și local.
 2. Îmbunătățirea instruirii, formării și specializării juridice.
 3. Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile juridice.
 4. Creșterea nivelului de încredere și transparență în sistemul justiție din țară.
 5. Creșterea nivelului culturii juridice a persoanelor din categoriile social-vulnerabile.
 6. Îmbunătățirea cooperării dintre mass-media și instituțiile din sistemul justiției.

Organizațiile interesate să aplice trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conține: 

 1. Formularul de proiect;
 2. Bugetul detaliat al proiectului;
 3. CV-ul organizației (în cazul organizațiilor);
 4. CV-ul echipei de proiect;
 5. Certificatul de înregistrare/Extras (în cazul organizațiilor);
 6. Dovada parteneriatelor:
  1. Scrisori de intenție din partea terţilor;
  2. Contracte de sponsorizare;
  3. Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
  4. Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
  5. Alte documente considerate relevante.

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați:

 1. Termenii de referință a Programului de Granturi;
 2. Ghidul de raportare și monitorizare.

Procedura de aplicare

Termenul limită de aplicare este 20 septembrie 2020, ora 23:59 (GMT +3). Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerație de către Comisia de Evaluare a Programului de Grant. Aplicantul poate depune un singur dosar pentru programul de grant - Maratonul Justiției. 

Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până pe 30 septembrie 2020. Dosarele de aplicare se vor transmite prin e-mail, la comunicare.invento@gmail.com cu titlul "Programul de granturi – Maratonul Justiției".

În perioada de aplicare, echipa INVENTO poate fi contactată pentru întrebări de clarificare la același e-mail, indicat mai sus.

***

Programul de Granturi – Maratonul Justiției II, se desfășoară în cadrul programului „Cooperare efectivă pentru consolidarea accesului la justiție”, care este susținut de către poporul american prin intermediul Departamentului de Stat al SUA, Freedom House în Moldova și implementat de către organizația INVENTO.

 


Accesări: 55


Alte Anunţuri

Publicat la: 02.09.2020   
Accesări: 61
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează că, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și în vederea inițierii unei noi etape de planificare și programare, începând cu data de 10 august 2020, se dă startul unui nou Concurs pentru aplicarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR).
Publicat la: 11.08.2020   
Accesări: 81
Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Criuleni inițiază începând cu data de 11.08.2020 consultarea publică a proiectelor de decizii.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 62
Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020, ediția Acces pentru Succes+ (A2S+), direcția de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului, drept continuitate a acțiunilor implementate în cadrul proiectului A2S.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 68
Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) acordă granturi pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor și strugurilor de masă în stare proaspătă către UE sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 72
Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” anunță concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 33
USAID/APM acordă granturi pentru implementarea planurilor de marketing pentru mierea moldovenească orientate spre crearea valorii și diversificarea canalelor de distribuție
Publicat la: 28.07.2020   
Accesări: 74
Situația epidemiologică a infectiei cu Coronavirusul de tip nou COVID-19 în republică, cât si în raion, ramâne una complicată.
Publicat la: 17.07.2020   
Accesări: 131
Consiliul Raional Criuleni în baza deciziei nr. 4.32 din 05 iunie 2020 inițiază procedura oportun- economic, rentabil de gestionare/administrare/comercializare/parteneriat public privat/locațiune a bunurilor proprietate Consiliului raional Criuleni, și anume:

1 - 20 din 211
Ultimele noutăţi
22.10.2020
TOAMNA DE AUR
Recomandări

Utile