Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Comisia Raională Extraordinară de Sanatate Publică a. raionului Criuleni Hotararea nr. 9 din 24 iulie 2020
Publicat la: 28.07.2020   

 

 

 

 

Situația epidemiologică a infecției cu Coronavirusul de tip nou  COVID-19  în republică, cât si în raion, ramâne una complicată.

La nivel de republică, potrivit  datelor actualizate la data de 22 iulie curent, s-au înregistrat  21798 cazuri confirmate cu COVID-19, 14856 cazuri recuperate  și 712 de decese.                                                                                                         În raionul  Criuleni în perioada  2 aprilie pîna la 22 iulie  2020 s-au inregistrat  346 de cazuri cu CO VID-19, recuperate  200 cazuri,  decedati  -  9..În perioada  de 25  mai  - 7 iunie  curent  numarul  bolnavilor   înrcgistrați  saptamânal cu COVID-19  s-a dublat  față de perioadele precedente.                                                                                                          Cazuri  cu COVID-19  s-au inregistrat  in 35 de localitați  a raionului  din 43 (sau 81,4%), cele mai multe cazuri fiind înregistrate în localitatile:

•    or.Criuleni   - 55 cazuri;

•    Măgdăcesti   -   45 cazuri;

•    Miclești     -  23  cazuri;

•   Porumbeni   -    19  cazuri;

•    Onițcani   -  19 cazuri;

•    Cruglic  -  14 cazuri;

•    Pașcani   -  13  cazuri;

•    Slobozia-Dușca  -  13 cazuri;

•    Hirtopul  Mare   -  13  cazuri;

•    Ratuș  -  12 cazuri;

•     Drasliceni   -  10  cazuri;

•     Cimișeni     -     9 cazuri;

•     Corjova   -   9 cazuri.

Din  numarul  total de îmbolnăviri  -  77 pacienti  (22,2%)  sunt  angajati a IMSP, preponderant a orasului Chisinau,16  persoane  (4,6%)  au contactat  boala in IMSP ca pacienți și în 262 cazuri (75,8%) din alte  surse.                                      Incidența  cu COVID-19  constitue  482,6 la 100 mii populație, Mortalitatea   constituie  8,3 7 la 100 mii  populație.                           Cea mai inalta morbiditate   cu COVID-19   s-a inregistrat  in localitațile:

 •   Miclești    -189,7  la 100 mii populatie  -  23 cazuri;                                                                                                             •   Pascani  -   137,8   la 100 mii populatie- 13 cazuri                                                                                                             •   Porumbeni   -   117  ,6 la 100 mii  populatie  -  19  cazuri;                                                                                                   •   Drăsliceni    -   99,  1    la  100 mii populație  -10 cazuri.                                                                                                     •   Stetcani   -  98, 1   la  100 mii populatie    -  7 cazuri                                                                                                         •   Onițcani   -92, 1   la 100 mii populatie   -  19  cazuri                                                                                                           •   Măgdăcesti   -  87,2  la 100  mii populatie   - 45  cazuri;                                                                                                   •   Ratuș    -  83,1la100    mii populatie   -  12 cazuri.                                                                                                           •   Slobozia-Dușca      -  80,4 la 100 mii  populatie    - 22 cazuri;                                                                                           •   Criuleni   -  69,1     la 100 mii  populatie   -  55 cazuri;                                                                                                       •   Hirtopul  Mare -  5 7,3  la 100 mii populatie   -  13  cazuri;                                                                                               •   Cruglic   -  54,9 la 100 mii populatie   - 14  cazuri;                                                                                                             •   Cimiseni   -  40, 1   la  100 mii  populatie   -   9 cazuri;                                                                                                       •   Corjova    -  37,0  la  100 mii populatie    - 9 cazuri;

Distribuția lunara a cazurilor  de infecție cu Coronavirusul  de tip nou COVID-19:

•    luna  aprilie    - 48 cazuri;

•    luna  mai   -  78 cazuri;

•    luna iunie   -  157  cazuri;

•    01-22.07.2020      -   188 cazuri.

Distribuția  saptamânală a cazurilor de infecție  cu Coronavirusul de tip nou COVID-19:

02.04.

- 05.04.

5 cazuri;

 

08.06.

 

-  14.06.

 

45  cazuri;

06.04.

- 12.04.

13  cazuri;

15.06.

-  21.06.

19 cazuri;

13.04.

-  19.04.

10 cazuri;

22.06.

- 28.06.

24 cazuri;

20.04.

-  26.04.

13  cazuri;

29.06.

-  05.07.

27 cazuri;

27.04.

-   03.05.

9 cazuri;

06.07.

-  12.07.

26 cazuri;

04.05.

11.05.

-   10.05.

-  17.05.

16  cazuri;

12 cazuri

13.07.

-  19.07.

42 cazuri;

18.05.

-  21.05.

12  cazuri;

 

 

 

25.05.

-   31.05.

21 cazuri;

 

 

 

01.06.

-  07.06.

20 cazuri;

 

 

 

Ponderea dupa vârsta și gen a cazurilor de infectie cu Coronavirusul  de tip nou COVID-19 în raionul Criuleni.Cele mai multe cazuri de îmbolnavire în perioada estimate au avut loc între pacienții de  gen femenin și  constituie  216  de  cazuri  (62,4%), între barbati s-au inregistrat  130  de cazuri (37,6%);                                                                                                                          -    La categoria de varsta cele mai multe cazuri s-au înregistrat la populația cu vîrsta de:                                                                       0-9 ani cu 8 cazuri (2,3%),

10-19   ani cu  10 cazuri (2,9% ),

 20-29 ani cu 30 cazuri (8,7%),

 30-39 ani cu 49 cazuri (14,1  %),

 40-49 ani cu 69 cazuri (19,9%),

 50-59  ani cu 80 cazuri (23,1%),

 60-69 ani cu 62 cazuri (17,9%),

 70-79 ani cu  18 cazuri (5,2%),

 mai mare de 80 ani  cu 4 cazuri (1,2%).

Cazuri de deces s-au înregistrat la pacienții cu vârstele  de 50-59 ani, 60-69 ani și 70-79 ani dintre care 5 barbati  si 4 femei.  În toate cazurile de deces, pacientii  au suferit  de mai multe cornorbiditați.                                                                                 În conformitate cu art.  58  din Legea nr.  10/2009 privind  supravegherea de stat a  sanatații publice și Hotararea nr.   20  din  10 iulie 2020 a  Comisiei   naționale extraordinare de sănătate public, Hotarirea Comisiei naționale extraordinare de sanatate   publică,   Comisia raională  extraordinară  de sanatate publică,                                                                                                                                                                                       HOTARĂȘTE:                                                                                                         1.Se ia act de informatia CSP Chisinau/Criuleni.Privind evolutia epidemiologică a infecției cu Coronavirusul  de tip  nou  COVID-19  în  raionul Criuleni,,

2. Se imputerniceste  pentru  monitorizarea  evolutiei  epidemiologice  a infectiei cu Coponavirusul   de tip nou COVID-19  si conlucrarea cu APL nivelul I, sefii de institutii, organizatii,  intreprinderi, indifferent  de  forma  de proprietate  și subordine juridica D-nul. Solomon Dumitru.                          ..

3.  Se  obligă  primarii  localitatilor de a reactiva funcționalitatea Celulelor de criza pentru monitorizarea în permanență asupra respectării Legislatiei   în vigoare a persoanelor:

- aflate in carantină;

- în autoizolare  la domiciliu;

- tratament  ambulator;

- dupa tratament stationar.

4.   APL  de  nivelul I  in  comun  cu  Inspectoratul  de  Politic  vor  monitoriza respectarea   îndeplinirii   masurilor   prevazute  in Hotaririle   Comisiilor   Nationale si  Raionale  la  obiectivele  economiei  naționale, institutii,  intreprinderi      șI organizatii  cu aplicarea masurilor ce se impun.

                                                                                                                                                                                                                   Presedinte  al Comisiei,  Vicepresedintele  raionului                                                                        Oleg OGOR                                                                                                                                                                                                                                         Vicepresedinte   al  Comisiei, Coordonator  CSP Chisinau/Criuleni                                                Ion PUICĂ                                                                                                                                                                                                                                          Secretar al Comisiei,  DirectorIMSP  CS Criuleni                                                                           Violeta PANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 


Accesări: 72


Alte Anunţuri

Publicat la: 02.09.2020   
Accesări: 61
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează că, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și în vederea inițierii unei noi etape de planificare și programare, începând cu data de 10 august 2020, se dă startul unui nou Concurs pentru aplicarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR).
Publicat la: 02.09.2020   
Accesări: 54
Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.
Publicat la: 11.08.2020   
Accesări: 422
Publicat la: 11.08.2020   
Accesări: 81
Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Criuleni inițiază începând cu data de 11.08.2020 consultarea publică a proiectelor de decizii.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 60
Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020, ediția Acces pentru Succes+ (A2S+), direcția de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului, drept continuitate a acțiunilor implementate în cadrul proiectului A2S.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 67
Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) acordă granturi pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor și strugurilor de masă în stare proaspătă către UE sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 71
Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” anunță concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 33
USAID/APM acordă granturi pentru implementarea planurilor de marketing pentru mierea moldovenească orientate spre crearea valorii și diversificarea canalelor de distribuție
Publicat la: 17.07.2020   
Accesări: 131
Consiliul Raional Criuleni în baza deciziei nr. 4.32 din 05 iunie 2020 inițiază procedura oportun- economic, rentabil de gestionare/administrare/comercializare/parteneriat public privat/locațiune a bunurilor proprietate Consiliului raional Criuleni, și anume:

1 - 20 din 211
Ultimele noutăţi
22.10.2020
TOAMNA DE AUR
Recomandări

Utile