Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: asistent social comunitar în s. Dubăsarii Vechi și de asistent social comunitar temporar în or. Criuleni, pe 1,0 salarii de funcţie.
Publicat la: 22.07.2020   

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informativ, sediul Consiliului raional şi pagina web www.criuleni.md

Actele se depun la Direcția AS și PF din subordinea Consiliului raional Criuleni, et. 1, bir. 121, tel. 0248-22122, bir. 120, tel. 0248-22548.

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 

Anexa nr.2

al ordinului 139 din 17.07.2020

 

Informație cu privire la condițiile de participare la concurs

asistent social comunitar, pe 1,0 salarii de funcţie.

 

Cerinţe:

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea identificării şi acordării ajutorului persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate şi soluţionarea problemelor sociale al acestora.

 

Condiţii specifice:

- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- Posedarea limbii de stat;

- Neatingirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

- Sudii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenţei sociale, pedagogiei, psihopedagogiei, jurisprudenţei.

 

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenţei sociale;

- Operare calculator: Word, Excel, Internet.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs nu mai târziu de 03 august 2020, în următoarea componență:

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii superioare;

- copia carnetului de muncă;

- curriculum vitae;

- certificat medical forma 086/e.

 

Informaţii suplimentare: or. Criuleni, str. 31 August, 108, Direcţia AS şi PF, nr. de telefon 0248-22548, www. criuleni.md.

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 

 

Bibliografia concursului:

 

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Codul deontologic al asistentului social;

3. Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;

4. Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale;

5. Legea nr. 133 din 13.06.2008 Cu privire la ajutorul social;

6. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal,

7. Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia


Accesări: 86


Alte Anunţuri

Publicat la: 02.09.2020   
Accesări: 52
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează că, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și în vederea inițierii unei noi etape de planificare și programare, începând cu data de 10 august 2020, se dă startul unui nou Concurs pentru aplicarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR).
Publicat la: 02.09.2020   
Accesări: 40
Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.
Publicat la: 11.08.2020   
Accesări: 415
Publicat la: 11.08.2020   
Accesări: 76
Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Criuleni inițiază începând cu data de 11.08.2020 consultarea publică a proiectelor de decizii.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 56
Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020, ediția Acces pentru Succes+ (A2S+), direcția de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului, drept continuitate a acțiunilor implementate în cadrul proiectului A2S.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 60
Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) acordă granturi pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor și strugurilor de masă în stare proaspătă către UE sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 59
Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” anunță concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere.
Publicat la: 05.08.2020   
Accesări: 26
USAID/APM acordă granturi pentru implementarea planurilor de marketing pentru mierea moldovenească orientate spre crearea valorii și diversificarea canalelor de distribuție
Publicat la: 28.07.2020   
Accesări: 63
Situația epidemiologică a infectiei cu Coronavirusul de tip nou COVID-19 în republică, cât si în raion, ramâne una complicată.
Publicat la: 17.07.2020   
Accesări: 124
Consiliul Raional Criuleni în baza deciziei nr. 4.32 din 05 iunie 2020 inițiază procedura oportun- economic, rentabil de gestionare/administrare/comercializare/parteneriat public privat/locațiune a bunurilor proprietate Consiliului raional Criuleni, și anume:
Publicat la: 23.06.2020   
Accesări: 150

1 - 20 din 209
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile