Meniul paginii
Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante
Publicat la: 07.11.2019   

Aprobat ___________ E. Soltanici

 director CRT ”UNIT”

 

Informația cu privire la participarea

la Concursul pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:

 • specialist tineret, filialele Centrului ”UNIT”, 1 unitate la Hîrtopul Mare și 1 unitate la Dubăsarii Vechi
 • specialist (relații cu publicul) – 0,5 unități
 • specialist (programe educaționale pentru sănătate) – 1 unitate
 • specialist (programe educaționale economice, juridice) – 1 unitate

 

 

Condițiile de baza:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română scris și vorbit;
 • este în capacitate deplină de exercițiu;
 • la data de depunere a dosarului, nu a împlinit vârsta de pensionare;
 • este apt, din punctul de vedere al sănătății, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile medicale/sanitare abilitate;
 • nu a fost concediat în ultimii cinci ani în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), litera g), i), 1), m), n), p) din Codul muncii;

nu are antecedente penale;

 • are la baza o formare profesională în domeniul lucrului de tineret ori experienta in lucru cu tinerii de cel putin un an;
 • studii superioare, preferential in domeniul  știintelor socio-umane.

 

Cunoașterea domeniului tehnologiilor  informationale: Word, Excel,  Internet, E-mail, Power-Point;

 

 • Abilitati : elaborarea documentelor, utilizarea computerului, aplicarea procedurilor, metodelor și tehnicilor profesionale în domeniu, solutionarea problemelor complexe, autoperfectionare și valorificare a experientei dobandite.
 • Atitudini/comportamente:   diplomatie,  creativitate  și spirit de initiativa, flexibilitate, disciplina , responsabilitate, tendinta spre dezvoltare profesionala continua.

                        Dosarul  va conține:

1. Cererea,  cu  indicarea listei actelor depuse la concurs;  2. copia buletinului de identitate; 3. copia actului/actelor de studii care se atestă nivelul de studii precum și alte acte care atesta efectuarea unor specializari în domeniul lucrului de tineret; 4. curriculum vitae; 5. două referinte de la locurile anterioare de munca/de voluntariat; 6. certificat medical care atesta faptul ca persoana este apta din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei.

 

Bibliografia:

-  Constitutia Republicii Moldova; Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret; Legea nr. 436/2006 privind administratia publica locala; Legea nr. 837/ 1996 cu privire la asociatiile obștești; Legea voluntariatului nr. 121/2010; Hotararea Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor masuri de sustinere a activitatilor pentru tineret; Hotararea Guvernului nr. 158/2012 cu privire la implementarea legii voluntariatului; Hotararea Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategii nationale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020; Ordinul Ministerului Educatiei, Culturii și Cerecetarii nr. 65/2017 cu privire la Programul  de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022.

Dosarele se vor depune pînă la data de 24.11.2019, la adresa: Criuleni, str. 31 August 1989, nr.102 sau în format electronic la adresa: crtunit@gmail.com  cu menționarea funcției solicitate. La prezentarea dosarului candidatul va prezenta și originalele copiilor incluse în dosar. Pentru mai multe informații: 0248 25024

 


Accesări: 331


Alte Anunţuri

Publicat la: 21.10.2021   
Accesări: 58
Publicat la: 18.10.2021   
Accesări: 79
Publicat la: 18.10.2021   
Accesări: 74
Publicat la: 06.09.2021   
Accesări: 292

1 - 20 din 290
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile