Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Direcţia Educaţie Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al gimnaziului Oniţcani
Publicat la: 31.01.2017   

                                                                            Atenţie Concurs

 Direcţia Educaţie Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al gimnaziului Oniţcani.

 

             La concurs poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

              a) deţine cetăţenia  Republicii Moldova;

              b) studii superioare universitare;

              c) are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin trei ani;

              d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani,

              e) cunoaşte limba română;

              f) este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,

              i)  nu are antecedente penale;  

              h) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n)din Codul

                  muncii.
.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt general depun personal sau prin reprezentant (la secretarul administrativ al Direcţiei Educaţie, anticamera),  în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
 

1)      cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1

            la Regulament;

2)      copia actului de identitate;

3)      copia/copiile actului/actelor de studii;

4)      copia/copiile actului/actelor  ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;

5)      copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale i manageriale demonstrate în cadrul concursurilor  locale/naţionale/ internaţionale,     statutul     de      expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;

6)      copia carnetului de muncă ;

7)      curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

8)      certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

9)      cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

10)  proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;

11)  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

 

  Actele vor fi depuse la Direcţia Educate Criuleni, brd.Biruinţa 12,   

  Telefon:                      0248 22404; 24822247.

Adresa poştală:            or.Criuleni, brd.Biruinţa,12,

                                     (e-mail:resumcriuleni@mail.ru)

Persoana de contact:  Specialist principal în problemele resurse umane, dl Jimbei

                                    Constantin, tel.:0248 22247

 


Accesări: 660


Alte Anunţuri

Publicat la: 18.12.2018   
Accesări: 921
Publicat la: 18.12.2018   
Accesări: 450
Vă informăm ca la data de 14 decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 319 din 30 noiembrie 2018
Publicat la: 07.11.2018   
Accesări: 179
Publicat la: 15.10.2018   
Accesări: 149
Publicat la: 15.10.2018   
Accesări: 137

1 - 20 din 120
Ultimele noutăţi
19.02.2019
STOP CANCER!
Recomandări

Utile