Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Direcţia Educaţie Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al gimnaziului Oniţcani
Publicat la: 31.01.2017   

                                                                            Atenţie Concurs

 Direcţia Educaţie Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al gimnaziului Oniţcani.

 

             La concurs poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

              a) deţine cetăţenia  Republicii Moldova;

              b) studii superioare universitare;

              c) are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin trei ani;

              d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani,

              e) cunoaşte limba română;

              f) este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,

              i)  nu are antecedente penale;  

              h) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n)din Codul

                  muncii.
.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt general depun personal sau prin reprezentant (la secretarul administrativ al Direcţiei Educaţie, anticamera),  în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
 

1)      cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1

            la Regulament;

2)      copia actului de identitate;

3)      copia/copiile actului/actelor de studii;

4)      copia/copiile actului/actelor  ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;

5)      copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale i manageriale demonstrate în cadrul concursurilor  locale/naţionale/ internaţionale,     statutul     de      expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;

6)      copia carnetului de muncă ;

7)      curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

8)      certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

9)      cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

10)  proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;

11)  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

 

  Actele vor fi depuse la Direcţia Educate Criuleni, brd.Biruinţa 12,   

  Telefon:                      0248 22404; 24822247.

Adresa poştală:            or.Criuleni, brd.Biruinţa,12,

                                     (e-mail:resumcriuleni@mail.ru)

Persoana de contact:  Specialist principal în problemele resurse umane, dl Jimbei

                                    Constantin, tel.:0248 22247

 


Accesări: 724


Alte Anunţuri

Publicat la: 24.06.2019   
Accesări: 36
În timpul sezonului estival cea mai folositoare și plăcută odihnă este la râu, bazin acvatic, unde vă puteţi scălda şi plimba cu barca.
Publicat la: 14.06.2019   
Accesări: 164
Publicat la: 11.06.2019   
Accesări: 78
Publicat la: 19.05.2019   
Accesări: 79
Publicat la: 15.05.2019   
Accesări: 81
Publicat la: 23.04.2019   
Accesări: 120
Publicat la: 05.04.2019   
Accesări: 123
Inspecția pentru Protecția Mediului Criuleni, informează ....
Publicat la: 05.04.2019   
Accesări: 59
Recomandările Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor pentru consumatori în perioada sărbătorilor de Paşti
Publicat la: 03.04.2019   
Accesări: 134
Publicat la: 12.03.2019   
Accesări: 418

1 - 20 din 141
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile