Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectura vă informează:
Publicat la: 04.01.2017   

    În atenția Primarilor orașului, comunelor, satelor, managerilor instituțiilor preuniversitare, agenților economici, precum și a tuturor locuitorilor raionului. 
  Vă aducem la cunoștință că pentru informarea locuitorilor raionului, serviciul Arhitectură, Urbanism și administrarea proprietății, a elaborat un ghid practic, unde se descrie pas cu pas toate procedurile necesare pentru obținerea actelor permisive proiectării, demolării, construcției,  reconstrucției și dării in exploatare a obiectivelor de construcției pe teritoriul raionului, conform actelor legislativ-normative valabile pe teritoriul Republicii Moldova.  În acest ghid găsiți înformații referitor la cadrul legislativ-normativ în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, dotarea localităților raionului cu documentație de urbanism şi amenajare a teritoriului, borderoul actelor necesare pentru proiectare, construcție și recepție, precum și formularele necesare.
 
 Vă comunicăm că, in conformitate cu Regulamentul de constituire și funcționare a Direcției construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură a Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.19.05 din 02.10.2014, aceasta recepționeaza și contrasemnează procesele verbale a lucrărilor îndeplinite la construcțiile și reparațiile capitale a obiectelor, sistemelor de apeduct, canalizare si gazificare, supuse acestor lucrări. Astfel Direcția va examina respectarea termenilor, volumelor și calității lucrărilor îndeplinite, prezentate în procesele verbale, în decurs de pîna la 15 zile. 
 
Documente ataşate

Accesări: 1104


Alte Anunţuri

Publicat la: 18.12.2018   
Accesări: 921
Publicat la: 18.12.2018   
Accesări: 450
Vă informăm ca la data de 14 decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 319 din 30 noiembrie 2018
Publicat la: 07.11.2018   
Accesări: 179
Publicat la: 15.10.2018   
Accesări: 149
Publicat la: 15.10.2018   
Accesări: 137

1 - 20 din 120
Ultimele noutăţi
19.02.2019
STOP CANCER!
Recomandări

Utile