Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectura vă informează:
Publicat la: 04.01.2017   

    În atenția Primarilor orașului, comunelor, satelor, managerilor instituțiilor preuniversitare, agenților economici, precum și a tuturor locuitorilor raionului. 
  Vă aducem la cunoștință că pentru informarea locuitorilor raionului, serviciul Arhitectură, Urbanism și administrarea proprietății, a elaborat un ghid practic, unde se descrie pas cu pas toate procedurile necesare pentru obținerea actelor permisive proiectării, demolării, construcției,  reconstrucției și dării in exploatare a obiectivelor de construcției pe teritoriul raionului, conform actelor legislativ-normative valabile pe teritoriul Republicii Moldova.  În acest ghid găsiți înformații referitor la cadrul legislativ-normativ în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, dotarea localităților raionului cu documentație de urbanism şi amenajare a teritoriului, borderoul actelor necesare pentru proiectare, construcție și recepție, precum și formularele necesare.
 
 Vă comunicăm că, in conformitate cu Regulamentul de constituire și funcționare a Direcției construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură a Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.19.05 din 02.10.2014, aceasta recepționeaza și contrasemnează procesele verbale a lucrărilor îndeplinite la construcțiile și reparațiile capitale a obiectelor, sistemelor de apeduct, canalizare si gazificare, supuse acestor lucrări. Astfel Direcția va examina respectarea termenilor, volumelor și calității lucrărilor îndeplinite, prezentate în procesele verbale, în decurs de pîna la 15 zile. 
 
Documente ataşate

Accesări: 1050


Alte Anunţuri

Publicat la: 13.07.2018   
Accesări: 554
Publicat la: 11.04.2018   
Accesări: 177
Publicat la: 20.03.2018   
Accesări: 405
Publicat la: 19.03.2018   
Accesări: 401
Vineri, 16 martie 2018, ora 11:00, în incinta sălii de conferințe „FORA Event Room”(adresa: or. Chișinău, str.Al. Pușkin, 12), Fondul de Investiții Sociale din Moldova a organizat un eveniment public
Publicat la: 20.12.2017   
Accesări: 548
Publicat la: 02.08.2017   
Accesări: 365

1 - 20 din 100
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile