Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectura vă informează:
Publicat la: 04.01.2017   

    În atenția Primarilor orașului, comunelor, satelor, managerilor instituțiilor preuniversitare, agenților economici, precum și a tuturor locuitorilor raionului. 
  Vă aducem la cunoștință că pentru informarea locuitorilor raionului, serviciul Arhitectură, Urbanism și administrarea proprietății, a elaborat un ghid practic, unde se descrie pas cu pas toate procedurile necesare pentru obținerea actelor permisive proiectării, demolării, construcției,  reconstrucției și dării in exploatare a obiectivelor de construcției pe teritoriul raionului, conform actelor legislativ-normative valabile pe teritoriul Republicii Moldova.  În acest ghid găsiți înformații referitor la cadrul legislativ-normativ în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, dotarea localităților raionului cu documentație de urbanism şi amenajare a teritoriului, borderoul actelor necesare pentru proiectare, construcție și recepție, precum și formularele necesare.
 
 Vă comunicăm că, in conformitate cu Regulamentul de constituire și funcționare a Direcției construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură a Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.19.05 din 02.10.2014, aceasta recepționeaza și contrasemnează procesele verbale a lucrărilor îndeplinite la construcțiile și reparațiile capitale a obiectelor, sistemelor de apeduct, canalizare si gazificare, supuse acestor lucrări. Astfel Direcția va examina respectarea termenilor, volumelor și calității lucrărilor îndeplinite, prezentate în procesele verbale, în decurs de pîna la 15 zile. 
 
Documente ataşate

Accesări: 1143


Alte Anunţuri

Publicat la: 24.06.2019   
Accesări: 36
În timpul sezonului estival cea mai folositoare și plăcută odihnă este la râu, bazin acvatic, unde vă puteţi scălda şi plimba cu barca.
Publicat la: 14.06.2019   
Accesări: 164
Publicat la: 11.06.2019   
Accesări: 78
Publicat la: 19.05.2019   
Accesări: 79
Publicat la: 15.05.2019   
Accesări: 81
Publicat la: 23.04.2019   
Accesări: 120
Publicat la: 05.04.2019   
Accesări: 123
Inspecția pentru Protecția Mediului Criuleni, informează ....
Publicat la: 05.04.2019   
Accesări: 59
Recomandările Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor pentru consumatori în perioada sărbătorilor de Paşti
Publicat la: 03.04.2019   
Accesări: 133
Publicat la: 12.03.2019   
Accesări: 418

1 - 20 din 141
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile