Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
PROIECTE CULTURALE 2017
Publicat la: 05.07.2016   

Ministerul Culturii inițiază concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti pentru anul 2017, în conformitate cu  „Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 834 din 08.10.2014.

Cuantumul total al alocaţiilor bugetare prevăzute pentru concurs constituie 2.000.000,0 lei.

Pentru elaborarea corectă a proiectului cultural consultați Regulamentul aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 834 din 08.10.2014.

După elaborarea proiectului, organizațiile interesate vor depune dosarul de participare prin completarea unui formular on-line fără înregistrare-autentificare, logare.

Termen limită de depunere a dosarelor: 15 octombrie 2016

La selectarea dosarelor se vor lua în considerare următoarele criterii:

·         importanţa culturală a proiectului;

·         actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele şi acţiunile strategiei de dezvoltare a culturii naţionale;

·         importanţa socială a proiectului;

·         durabilitatea proiectului; capacitatea asociaţiei de a realiza proiectul;

·         impactul proiectului;

·         capacitatea asociaţiei de a atrage resurse financiare şi parteneri;

·         fundamentarea obiectivelor;

·         motivarea bugetului.

Documente necesare

Dosarul de participare trebuie să cuprindă:

·         Solicitarea de participare la concurs (anexa nr. 1);

·         Proiectul cultural (anexa nr. 2);

·         Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului (anexa nr. 3);

·         Datele privind persoana juridică (anexa nr. 4);

·         CV-ul directorului de proiect;

·         Copia statutului organizaţiei;

·         Copia deciziei de înregistrare a organizaţiei;

·         Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi (scrisori de intenţie, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar);

·         Copiile situaţiilor financiare anuale pe 3 ani consecutivi, prezentate Serviciului informaţional al rapoartelor financiare, subordonat Biroului Naţional de Statistică (pentru asociațiile care au stagiu de activitate de peste 3 ani);

·         Certificatul despre lipsa datoriilor faţă de buget (pentru asociațiile care au stagiu de activitate de peste 3 ani);

·         Certificatul organului de conducere al asociaţiei privind lipsa obligaţiilor restanțe faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite (pentru asociațiile care au stagiu de activitate de peste 3 ani).

Notă !

o    Fiecare document va fi scanat în formatul *.pdf și va fi atașat on-line după deschiderea butonului „APLICĂ ACUM”.

o    În cazul cînd organizația a fost creată în ultimii 2 ani Copiile situațiilor financiare anuale, Lipsa datoriilor față de buget și Lipsa obligațiilor restanțe vor fi prezentate pentru anii respectivi.

Persoana responsabilă

Serghei Boboc, consultant principal, Direcția Arte, învăţămînt artistic şi industrii culturale, tel: (022) 234 028, e-mail: serghei.boboc@mc.gov.md

Suport tehnic

Andrei Rodideal, specialist principal, Serviciul e-Transformare, tel: (022) 210 773, e-mail:andrei.rodideal@mc.gov.md

Pentru informație suplimentară accesați site-ul Ministerului de Cultură: http://www.mc.gov.md/ro/content/proiecte-culturale-2017 

 


Accesări: 1663


Alte Anunţuri

Publicat la: 16.06.2020   
Accesări: 40
Publicat la: 11.06.2020   
Accesări: 102

1 - 20 din 190
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile