Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Ambasada Canadei, cu reședința la București, România anunță concurs de proiecte prin intermediul Fondului Canadian pentru Inițiative Locale în Republica Moldova
Publicat la: 23.06.2016   

Fondul Canadian pentru Inițiative Locale (CFLI) în Republica Moldova susține proiecte mici propuse și implementate de ONG-uri locale și alte organizații bazate pe dezvoltarea comunitară, inițiativele trebuie să se adreseze nevoilor identificate ale comunităților locale.

Suma: Sunt binevenite proiecte în intervalul de valori de la 25.000 CAD $ până la 40.000 CAD.

Implementarea proiectelor trebuie să înceapă nu mai târziu de 1 august 2016 și să fie finalizate nu mai târziu de 15 februarie, 2017. Se va lua în considerație proiectele care se vor alinia la următoarele priorități:

·        Promovarea guvernării incluzive și responsabile a pluralismului pașnic, respectarea diversității, emanciparea femeilor și fetelor, precum și a drepturilor omului;

·        Stimularea creșterii economice durabile și ecologice;

·        Promovarea stabilității și securității.

Se va acorda prioritate proiectelor cu activități autonome, care continuă după terminarea perioadei de finanțare precum și celor care prezintă rezultate tangibile.

Egalitatea de gen este un obiectiv al programului CFLI. Se va acorda prioritate proiectelor care promovează participarea egală și integrarea ambelor sexe în toate etapele proiectului. Proiectele propuse nu trebuie să se suprapună cu alte proiecte sau să ofere o finanțare suplimentară proiectelor deja finanțate de Guvernul Canadei. Fondurile nu pot fi utilizate pentru a reprezenta contribuția beneficiarului pentru scopul de a primi fonduri de la un alt grup.

Fondurile proiectului urmează să fie cheltuite în țară. Programul nu este destinat să finanțeze vizite de studiu, costurile organizaționale recurente, nu pot fi utilizate pentru a finanța experți canadieni, funcționari publici sau profesioniști din sectorul privat pentru a vizita țara gazdă pentru munca pe termen scurt (seminarii, cooperare tehnică etc.). Finanțarea pentru participarea locală la conferințe regionale sau seminarii de formare locale este permisă. Studiile de fezabilitate nu sunt eligibile pentru finanțare .

 

Modul de aplicare:

Cererile trebuie depuse prin e-mail la cflimoldova@gmail.com și ar trebui să includă următoarele:

O pagină de copertă care furnizează numele organizației solicitante, titlul proiectului propus, localizarea proiectului propus, obiectivul cheie / rezultatele proiectului (în 1-2 propoziții), prioritatea strategică la care se aliniază proiectul,  suma totală a bugetului propus.

O descriere amplă a proiectului prin completarea formularului atașat. Aplicațiile incomplete (adică aplicații care nu reușesc să abordeze pe deplin toate punctele din formularul de cerere) nu vor fi luate în considerare. Propunerile de proiecte trebuie să fie prezentate în limba engleză sau franceză. Șablonul cererii de finanțare trebuie să fie pe deplin completate și însoțit de toate documentele justificative solicitate.

Cheltuielile specificate în buget ar trebui să fie prezentate în dolari canadieni (CAD). Organizațiile care vor fi selectate vor prezenta bugete mai detaliate în format Excel, toate fondurile cheltuite va trebui să fie incluse într-un raport final care urmează să fie depus la finalizarea proiectului.

Termenul limită de depunere a cererilor: Termenul-limită de aplicare este 30 iunie, 2016 8:0. Propunerile primite după acest termen nu vor fi luate în considerare.


Accesări: 1504


Alte Anunţuri

Publicat la: 16.06.2020   
Accesări: 40
Publicat la: 11.06.2020   
Accesări: 102

1 - 20 din 190
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile