Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Ședinţa a VI-a ordinară a Consiliului raional Criuleni de legislatura a XXV din data de 25 martie 2016
Publicat la: 28.03.2016   

În data de 25 martie la ora 10.00 a fost  convocată şedinţa a VI-a ordinară a Consiliului raional Criuleni de legislatura a XXV  în sala de şedinţe a Consiliului raional, or. Criuleni, str. 31 August, 108.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Cu privire la numirea în funcţia publică, Secretar al Consiliului raional Criuleni.

2. Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2015.

3.  Cu privire la aprobarea modificărilor, rectificărilor ale bugetului raional pe anul 2015 operate prin Dispoziţiile Preşedintelui raionului în perioada 11-30 decembrie 2015.

4. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2016 şi alocarea unor mijloace financiare.

5.  Cu privire la modificarea deciziei nr.04.01 din 29 septembrie 2015, privind organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional.

6.   Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2016.

7.  Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare al  Direcţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectură.

8.   Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare al  Direcţiei Agricultură, Economie, Investiţii, Relaţii Externe şi Servicii Funciare.

9.  Cu privirea aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

10. Cu privire la numirea în funcţia publică.

11.  Cu privire la aprobarea listei de tarifiere pentru conducătorii instituţiilor medicale din raionul Criuleni.

12.  Cu privire la vînzarea valorilor imobiliare proprietate publică a Consiliului raional Criuleni.

13.  Cu privire la modificarea deciziei nr.03.11 din 29 iulie 2015, privind constituirea comisiei de concurs.

14.  Cu privire modificarea deciziei nr.05.15 din 10 decembrie 2015, privind aprobarea hotarelor intravilanului s.Steţcani c. Micleşti.

15.  Cu privire împuternicirea dnei Diana Rusu cu dreptul de reprezentare a Consiliului raional Criuleni în instanţele judecătoreşti.

16.  Cu privire aprobarea memorandumului de colaborare.

17.  Cu privire aprobarea memorandumului de colaborare.

18.  Cu privire la transmiterea în gestiunea Direcţiei Educaţie  a unui autovehicol destinat transportării elevilor.

19.  Cu privire la casarea obiectelor fixe aflate la bilanţul Consiliului raional Criuleni.

20.  Cu privire la graficul concediilor de odihnă pentru anul 2016.

 21. Cu privire la modificarea componenţei comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional.

La această ședință  Președintele  raionului a adus mulțumiri dlui Grigore Savin, pentru activitate rodnică și îndelungată în domeniul Administrației Publice Locale și a fost numită dna Diana Rusu în funcția de Secretar al Consiliului raional Criuleni. 

Îm cadrul ședinței subiectul 12 a fost exclus, dar restul au fost votate cu o majoritate din partea Consilierilor raionali.

 

Aparatul Președintelui raionului

 

 

Documente ataşate

Accesări: 993


Alte Anunţuri

Publicat la: 16.06.2020   
Accesări: 40
Publicat la: 11.06.2020   
Accesări: 102

1 - 20 din 190
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile