Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Vizita șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la Criuleni
Publicat la: 10.04.2014   

La 9 aprilie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Criuleni a avut loc întîlnirea șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dlui Ion PRISĂCARU cu personalul Inspectoratului Fiscal de Stat pe rl. Criuleni și cu contribuabilii din teritoriul deservit. 

Ședința s-a desfășurat conform graficului de petrecere a întîlnirilor cu personalul Inspectoratelor Fiscale și cu contribuabilii din republică și a fost organizată cu scopul eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat, întru asigurarea continuității reformelor și promovarea noilor idei în administrarea fiscală, precum și pentru îmbunătățirea dialogului cu mediul de afaceri și conștientizarea de către contribuabili a achitării impozitelor.

La întîlnire au fost prezenți dl Vitalie ROTARU, Președintele raionului Criuleni, dl Dionis URÎTU, vicepreședinte al raionului, dl Anton BĂȚ, șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe rl. Criuleni, conducători și contabili-șefi ai agenților economici și instituțiilor publice din raion.

Ședința a fost deschisă de către Președintele raionului Criuleni, dl Vitalie ROTARU, care a menționat importanța mobilizării contribuabililor la onorarea obligațiilor față de buget în măsură deplină și în termenii prevăzuți de legislația fiscală în vigoare.

Dl Vitalie ROTARU a accentuat că de achitarea deplină și la timp a impozitelor de către toți contribuabilii depinde creșterea salariilor și pensiilor, creșterea finanțării lucrărilor de infrastructură – drumuri, apeducte, canalizare, iluminare, creșterea finanțării în domeniul medicinii, educației ș.a.

În cadrul întîlnirii s-a discutat despre realizările Serviciului Fiscal de Stat și obiectivele propuse pe viitor. Astfel, în perioada ianuarie - decembrie 2013, la bugetul public național, au fost acumulate plăți în sumă de 133202,7 mii lei, executînd planul de venituri la nivel de 105,0 %.

Pentru trimestrul I al anului 2014, în teritoriul raionului au fost acumulate plăți la bugetul public național în sumă de 33058,1 mii lei, prevederile bugetului fiind îndeplinite în volum de 111,1 %, asigurîndu-se executarea calitativă a tuturor componentelor bugetare.

De asemenea, la ședință s-au pus în discuție și problemele majore cu care se confruntă agenții economici, cum ar fi, neadmiterea și prevenirea încălcărilor, implementarea contului unic trezorial, instruirea noilor antreprenori, elaborarea și implementarea dării de seamă unice a tuturor impozitelor și taxelor ce ține de remunerarea muncii și alte subiecte importante.

În cadrul ședinței, reprezentanții agenților economici au abordat în special următoarele subiecte:

  • instabilitatea prevederilor legislației fiscale în vigoare pe termen scurt și mediu;
  • termenul incomod de achitare a unor impozite, cum ar fi primul termen de achitare a impozitului funciar – 15 august, aplicarea TVA în agricultură;
  • sancțiunile fiscale aplicate pentru încălcările prevederilor legislației în vigoare, propunîndu-se aplicarea și a unor asemenea măsuri ca preîntîmpinare pentru prima încălcare sau pentru agenții economici începători.

De asemenea, reprezentanții agenților economici au înaintat propuneri Serviciului Fiscal de Stat:

  • scutirea agenților economici începători de controale fiscale pe o anumită perioadă de timp la etapa inițierii afacerii;
  • organizarea instruirii persoanelor cu funcții de răspundere ale contribuabililor în domeniul fiscalității;
  • reducerea numărului controalelor fiscale efectuate la un agent economic.

Dl Ion PRISĂCARU a recunoscut că una dintre problemele majore este imperfecțiunea legislației și modificarea frecventă a acesteia, dar în acest domeniu se lucrează.

Reieșind din rezultatele obținute în procesul administrării fiscale în teritoriul administrat, dl Anton BĂȚ, șeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe rl. Criuleni, a menționat că colectivul Inspectoratului Fiscal s-a isprăvit cu sarcinile stabilite și pe viitor vor fi întreprinse măsuri întru eficientizarea administrării fiscale, cît și pentru acordarea serviciilor de calitate contribuabililor. Referindu-se la problemele și solicitările puse în discuție de către reprezentanții agenților economici, dl Anton BĂȚ a accentuat că Inspectoratul Fiscal de Stat pe rl. Criuleni este permanent dispus să ofere consultații și sprijinul necesar agenților economici întru evitarea apariției situațiilor dificile și soluționarea acestora.


Ultima redactare: 11.04.2014   
Accesări: 1148


Alte Noutăți

Publicat la: 15.10.2019   
Accesări: 29
La data de 15 octombrie, președintele raionului, dl Ion Țurcan...
Publicat la: 14.10.2019   
Accesări: 46
La data de 11 octombrie 2019, în incinta Consiliului raional Criuleni a avut loc masa rotundă cu tematica: „Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, identificarea problemelor și pârghiilor de soluționare.”
Publicat la: 07.10.2019   
Accesări: 79
La data de 07 octombrie 2019 în sala mică de ședințe a Consiliulu raional Criuleni a avut loc ședinta Consiliului Administrativ al IMSP SR Criuleni.
Publicat la: 04.10.2019   
Accesări: 51
Publicat la: 03.10.2019   
Accesări: 132
Avînd în vedere vizita reprezentanților Estoniei (în număr de 40 persoane) au fost invitați la Casa de Cultură „Gr. Sîrbu” Criuleni, la orele 13:00 pentru a sărbători Ziua lucrătorului din învățămînt.
Publicat la: 03.10.2019   
Accesări: 119
La data de 03 octombrie 2019, Consiliul raional Criuleni a fost vizitat de Orchestra fanfarei „Pompieriilor” din Estonia.(în număr de 40 persoane) care au fost întîmpinați conform obiceiului cu pîine și sare de reprezentantul și echipa Consiliului raional Criuleni.
Publicat la: 27.09.2019   
Accesări: 128
Publicat la: 25.09.2019   
Accesări: 97
La data de 23 septembrie, vicepreședintele raionului, dl Vitalie COTOMAN, responsabil de domeniul social...
Publicat la: 20.09.2019   
Accesări: 85
Reamintim că la data de 17 septembrie am avut ca oaspeți...
Publicat la: 18.09.2019   
Accesări: 98
La data de 17 septembrie, cu o deosebită...
Publicat la: 18.09.2019   
Accesări: 134
La data de 18 septembrie, vicepreședintele raionului, dl Vitalie Verebceanu...
Publicat la: 05.09.2019   
Accesări: 126
La data de 5 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Criuleni...
Publicat la: 02.09.2019   
Accesări: 174
La data de 3 septembrie 2019, în toate instituțiile de învățământ...
Publicat la: 31.08.2019   
Accesări: 137
La 31 august, la bustul lui Mihai Eminescu din or. Criuleni ...
Publicat la: 30.08.2019   
Accesări: 79
În raionul Criuleni se recoltează intensiv floarea soarelui practic în toate gospodăriile. În anul acesta recoltarea a început cu o săptămână mai devreme decât în anii precedenți.
Publicat la: 29.08.2019   
Accesări: 129
La data de 29 august 2019, în incinta Consiliului raional Criuleni, a avut loc conferința pedagogică anuală a cadrelor didactice din raionul Criuleni...
Publicat la: 28.08.2019   
Accesări: 75
Un concert de zile mari a avut loc aseară la Criuleni....
Publicat la: 27.08.2019   
Accesări: 102
La 27 august 2019, în Piața Ștefan cel Mare din or. Criuleni...
Publicat la: 22.08.2019   
Accesări: 71
La data de 22 august, în incinta Consiliului raional Criuleni s-a petrecut...
Publicat la: 22.08.2019   
Accesări: 73
La data de 22 august vicepreședintele raionului dl Vitalie Verebceanu...

1 - 20 din 896
Ultimele noutăţi
08.10.2019
ANUNȚ
Recomandări

Utile