Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Ședinţa a XVI-a ordinară a Consiliului raional Criuleni
Publicat la: 01.04.2014   

La 28 martie 2014, în sala de şedinţe a Consiliului raional, s-a desfășurat şedinţa a XVI-a ordinară a Consiliului raional Criuleni de legislatura a  XXIV-a.

Ședința a fost prezidată de consilierul raional din partea fracțiunii Partidului Liberal, dl Oleg OGOR.

Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni:

 • Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului Președintelui raionului, direcțiilor generale și direcțiilor subordonate Consiliului raional Criuleni;
 • Cu privire la direcţionarea unor mijloace financiare ale bugetului raional pe anul 2013;
 • Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2013;
 • Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014;
 • Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2014 şi alocarea de mijloace financiare;
 • Cu privire la Regulamentul Comisiei speciale pentru examinarea cererilor unor categorii de cetăţeni privind acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea casei vechi;
 • Cu privire la Programul de reparaţii capitale în instituţiile şcolare din raion;
 • Cu privire la componenţa Comitetului executiv al Instituţiei publice „Centrul de zi de plasament temporar pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi „Alexandra Grajdian” ”;
 • Cu privire la stabilirea plăţilor (taxelor) pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 • Cu privire la casarea mijloacelor fixe;
 • Cu privire la transmiterea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
 • Cu privire la alocarea surselor financiare pentru transportarea elevilor din localităţile care nu dispun de licee;
 • Cu privire la Comisia de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor;
 • Cu privire la o modificare în decizia Consiliului raional Criuleni nr. 07.17 din 12 octombrie 2012.

În sală au fost prezenți toți cei 33 consilieri raionali aleși,angajați ai Consiliului raional, serviciilor desconcentrate și descentralizate, primari, directori de școli și grădinițe.

Ședința s-a desfășurat cu dificultăți, deoarece unii consilieri s-au concentrat mai mult pe interesele de partid și de grup, în defavoarea soluționării problemelor societății și instituțiilor raionului. Astfel, la inițiativa consilierilor raionali din fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu susținerea fracțiunilor Partidului Democrat și Partidului Liberal, din ordinea de zi au fost excluse 2 chestiuni foarte importante pentru dezvoltarea raionului:

 • Cu privire la Planul de acţiuni pentru anul 2014, întru realizarea Programului Strategic de Dezvoltare Social-Economică a raionului Criuleni pe anii 2012-2015;
 • Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie a drumurilor publice locale şi străzilor, finanţate din fondul rutier raional, pentru anul 2014.

De asemenea, la inițiativa consilierilor din fracțiunile menționate, în ordinea de zi, la primul punct a fost inclus subiectul „Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului Președintelui raionului, direcțiilor generale și direcțiilor subordonate Consiliului raional Criuleni”, unde s-a propus ca să fie doar o funcție de vicepreședinte al raionului și să fie lichidată Direcția Investiții și Relații Economice Externe a Consiliului raional.

Primarii și directorii de școli prezenți la ședință s-au arătat foarte indignați de aceste propuneri, fiind îngrijorați de derularea proiectelor în curs de implementare și de relațiile de parteneriat cu alte țări, care au adus beneficii raionului prin schimb de experiență, proiecte comune, ajutoare umanitare și altele. De asemenea, au menționat că fără aportul Direcției Investiții și Relații Economice Externe nu ar fi fost posibil de implementat diverse proiecte de infrastructură.

Aparatul Președintelui raionului


Ultima redactare: 02.04.2014   
Accesări: 1890


Alte Noutăți

Publicat la: 18.07.2019   
Accesări: 33
Gimnaziul din s. Izbiște este una dintre instituțiile preuniversitare din raion ...
Publicat la: 17.07.2019   
Accesări: 42
La data de 17 iulie, în incinta primăriei com. Miclești, a avut loc ședința...
Publicat la: 17.07.2019   
Accesări: 31
La data de 17 iulie grupul de lucru de evaluare a stării tehnice...
Publicat la: 16.07.2019   
Accesări: 116
La solicitarea administrației gimnaziului din s. Rîșcova, la data de 16 iulie a fost convocată
Publicat la: 15.07.2019   
Accesări: 49
Recent, sub egida președintelui raionului Criuleni, dlui Ion Țurcan, în comun cu primăria or. Criuleni...
Publicat la: 15.07.2019   
Accesări: 42
La data de 15 iulie s-au împlinit 27 de ani de la canonizarea voievodului Ștefan cel Mare și Sfînt.
Publicat la: 15.07.2019   
Accesări: 34
La data de 15 iulie, vicepreședintele raionului, dl Vitalie Cotoman...
Publicat la: 12.07.2019   
Accesări: 41
În luna iulie, câmpurile din raionul Criuleni...
Publicat la: 12.07.2019   
Accesări: 39
Având în vedere contractele de grant semnate cu...
Publicat la: 12.07.2019   
Accesări: 30
La data de 12 iulie în incinta Consiliului raional Criuleni...
Publicat la: 10.07.2019   
Accesări: 55
Astăzi, 9 iulie 2019, în incinta Consiliului raional Criuleni s-a desfășurat un seminar....
Publicat la: 09.07.2019   
Accesări: 59
Recent, grupul de lucru de evaluare a stării tehnice și rezistenței constructive a clădirilor edificiilor instituțiilor preuniversitare din raion în componența...
Publicat la: 08.07.2019   
Accesări: 54
La data de 7 iulie, în incinta casei de cultură din s. Ratuș, com. Drăsliceni...
Publicat la: 05.07.2019   
Accesări: 64
În perioada 18-22 iunie 2019, la Orhei s-a desfășurat campionatul...
Publicat la: 02.07.2019   
Accesări: 87
La data de 2 iulie curent, cu ocazia împlinirii a 515 ani...
Publicat la: 02.07.2019   
Accesări: 86
La inițiativa președintelui raionului Criuleni, dlui Ion Țurcan, astăzi ...
Publicat la: 01.07.2019   
Accesări: 79
Ca urmare a ploii și vântului puternic care s-au abătut asupra or. Criuleni, în ziua de 14 iunie 2019 un bloc de locuit a rămas fără acoperiș.
Publicat la: 01.07.2019   
Accesări: 75
La data de 1 iulie, președintele raionului Criuleni, dl Ion Țurcan a întrunit în ședință operativă...
Publicat la: 28.06.2019   
Accesări: 64
La data de 27 iunie în incinta Consiliului raional Criuleni s-a petrecut seminar instructiv cu lucrătorii sociali din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei cu tematica „ Cu privire la examinarea dosarelor beneficiarilor Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu”.
Publicat la: 27.06.2019   
Accesări: 117
Pornind de la prevederile Rezoluţiei nr.57/277 din 20 decembrie 2002 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, Guvernul Republicii Moldova a adoptat hotărîrea nr. 200 din 06.04.2012 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua funcţionarului public.”

1 - 20 din 854
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile