Meniul paginii
Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Ședinţa a XVI-a ordinară a Consiliului raional Criuleni
Publicat la: 01.04.2014   

La 28 martie 2014, în sala de şedinţe a Consiliului raional, s-a desfășurat şedinţa a XVI-a ordinară a Consiliului raional Criuleni de legislatura a  XXIV-a.

Ședința a fost prezidată de consilierul raional din partea fracțiunii Partidului Liberal, dl Oleg OGOR.

Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni:

 • Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului Președintelui raionului, direcțiilor generale și direcțiilor subordonate Consiliului raional Criuleni;
 • Cu privire la direcţionarea unor mijloace financiare ale bugetului raional pe anul 2013;
 • Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2013;
 • Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014;
 • Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2014 şi alocarea de mijloace financiare;
 • Cu privire la Regulamentul Comisiei speciale pentru examinarea cererilor unor categorii de cetăţeni privind acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea casei vechi;
 • Cu privire la Programul de reparaţii capitale în instituţiile şcolare din raion;
 • Cu privire la componenţa Comitetului executiv al Instituţiei publice „Centrul de zi de plasament temporar pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi „Alexandra Grajdian” ”;
 • Cu privire la stabilirea plăţilor (taxelor) pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 • Cu privire la casarea mijloacelor fixe;
 • Cu privire la transmiterea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
 • Cu privire la alocarea surselor financiare pentru transportarea elevilor din localităţile care nu dispun de licee;
 • Cu privire la Comisia de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor;
 • Cu privire la o modificare în decizia Consiliului raional Criuleni nr. 07.17 din 12 octombrie 2012.

În sală au fost prezenți toți cei 33 consilieri raionali aleși,angajați ai Consiliului raional, serviciilor desconcentrate și descentralizate, primari, directori de școli și grădinițe.

Ședința s-a desfășurat cu dificultăți, deoarece unii consilieri s-au concentrat mai mult pe interesele de partid și de grup, în defavoarea soluționării problemelor societății și instituțiilor raionului. Astfel, la inițiativa consilierilor raionali din fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu susținerea fracțiunilor Partidului Democrat și Partidului Liberal, din ordinea de zi au fost excluse 2 chestiuni foarte importante pentru dezvoltarea raionului:

 • Cu privire la Planul de acţiuni pentru anul 2014, întru realizarea Programului Strategic de Dezvoltare Social-Economică a raionului Criuleni pe anii 2012-2015;
 • Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie a drumurilor publice locale şi străzilor, finanţate din fondul rutier raional, pentru anul 2014.

De asemenea, la inițiativa consilierilor din fracțiunile menționate, în ordinea de zi, la primul punct a fost inclus subiectul „Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului Președintelui raionului, direcțiilor generale și direcțiilor subordonate Consiliului raional Criuleni”, unde s-a propus ca să fie doar o funcție de vicepreședinte al raionului și să fie lichidată Direcția Investiții și Relații Economice Externe a Consiliului raional.

Primarii și directorii de școli prezenți la ședință s-au arătat foarte indignați de aceste propuneri, fiind îngrijorați de derularea proiectelor în curs de implementare și de relațiile de parteneriat cu alte țări, care au adus beneficii raionului prin schimb de experiență, proiecte comune, ajutoare umanitare și altele. De asemenea, au menționat că fără aportul Direcției Investiții și Relații Economice Externe nu ar fi fost posibil de implementat diverse proiecte de infrastructură.

Aparatul Președintelui raionului


Ultima redactare: 02.04.2014   
Accesări: 2157


Alte Noutăți

Publicat la: 10.08.2022   
Accesări: 23
Publicat la: 05.08.2022   
Accesări: 63
Publicat la: 02.08.2022   
Accesări: 118
Publicat la: 01.08.2022   
Accesări: 71
Publicat la: 01.08.2022   
Accesări: 58
Publicat la: 28.07.2022   
Accesări: 55
Publicat la: 26.07.2022   
Accesări: 64
Publicat la: 26.07.2022   
Accesări: 51
Publicat la: 25.07.2022   
Accesări: 88
Publicat la: 21.07.2022   
Accesări: 54
Publicat la: 20.07.2022   
Accesări: 60
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 75
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 48
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 41
Publicat la: 15.07.2022   
Accesări: 80
Publicat la: 13.07.2022   
Accesări: 55
Publicat la: 12.07.2022   
Accesări: 64
Publicat la: 12.07.2022   
Accesări: 58
Publicat la: 11.07.2022   
Accesări: 64

1 - 20 din 1544
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile